Liberalisering euthanasiewet

Civis Mundi Digitaal #89

door Wim Couwenberg

Er wordt onderzoek gedaan naar de wenselijkheid van een wet die euthanasie mogelijk maakt bij oudere mensen die levensmoe zijn. Het is in de eerste plaats D’66 die zich daarvoor inzet bij monde van Pia Dijkstra. Dat bleek onlangs opnieuw in een discussie over voltooid leven toen zij verklaarde dat zij een initiatiefwet naar de Tweede Kamer zou sturen om dat mogelijk te maken. Zij heeft minister Hoekstra (CDA, Volksgezondheid) hiervan op de hoogte gesteld.

De initiatiefwet regelt dat mensen op hoge leeftijd die gaan lijden aan het leven en hun leven voltooid achten, de gelegenheid krijgen om op een zelfgekozen moment te overlijden. Er hoeft dan geen sprake te zijn van euthanasie bij uitzichtloos en ondraaglijk lijden.

Tijdens de formatie van het huidige kabinet in 2017 is dit onderwerp al aan de orde gekomen, bij de onderhandeling over de zogenaamde medisch-ethische paragraaf van het regeerakkoord. CDA en CU wilden toen niet akkoord gaan met een wet die euthanasie bij voltooid leven mogelijk zou maken. De vier partijen spraken toen af om onderzoek te doen naar de noodzaak van een dergelijke wet. Dijkstra vindt dat de uitkomsten van dit onderzoek te lang op zich laten wachten.

D’66 is opgericht om het Nederlandse politieke stelsel grondig te veranderen. Zij heeft ook belangrijke pogingen gedaan, maar terugkijkend heeft zij zich sinds haar oprichting vooral onderscheiden door initiatieven op medisch-ethisch terrein. En naar nu is gebleken boekt zij daarmee meer succes dan op politiek terrein. In 2001 was Els Borst verantwoordelijk voor de eerste euthanasiewet in Nederland. Nu, 18 jaar, later zet Pia Dijkstra zich in voor een nieuwe euthanasiewet.

Het onderwerp van zo’n uitgebreide euthanasiewet is in Civis Mundi afgelopen tijd al herhaaldelijk onder de aandacht gebracht. Een nieuwe discussie hierover zou ik van harte toejuichen. We krijgen waarschijnlijk een herhaling van een discussie tussen christelijke en confessionele partijen en liberale partijen. Civis Mundi ben ik gestart vanuit een meer confessionele oriëntatie, maar inmiddels ben ik overtuigd overgestapt in een principieel liberale richting. We zien een verdere discussie over een liberalisering van de euthanasiewetgeving met grote belangstelling tegemoet.