Thomas Hobbes. De ik-gerichtheid van de politieke filosofie

Civis Mundi Digitaal #89

Aankondiging van: Paul de Hert, Andreas Kinneging en Maarten Colette (red.), Thomas Hobbes. De ik-gerichtheid van de politieke filosofie. Uitgeverij Damon, 2019.

 
Thomas Hobbes (1588-1679) is een van de eerste en voornaamste intellectuele grondleggers van het moderne denken. Denkers die na hem komen, zoals Rousseau, Kant en Hegel, staan op zijn schouders, hoewel zijn werk volgens hen uiteindelijk tekortschiet. Hedendaagse filosofen en schrijvers wijzen Hobbes vaak resoluut af. Steen des aanstoots is Hobbes’ belangrijkste boek, Leviathan uit 1651. Daarin verkent Hobbes het spanningsveld tussen vrijheid en veiligheid: wie veilig wil leven, moet een deel van zijn vrijheid opgeven. Paradoxaal genoeg blijkt hij daardoor een belangrijke instigator van de individuele vrijheid.
 
In deze bundel wordt de filosofie van dit controversiële zwaargewicht door veertien auteurs ontsloten en toegelicht.