Maakbare dood? (gedicht)

Civis Mundi Digitaal #94

door Piet Ransijn

2020 02 18 Na lezen van artikel van Maarten Rutgers over voltooid leven

 

Is de zachte dood op afroep

als het leven niet meer hoeft

de overschrijding van de grens

om het levenseinde van een mens

nu zelf ter hand te nemen

en een zacht geweld te plegen

tegen het fragiele leven?

 

Kunnen mensen zelf bepalen

wanneer engelen hen halen?

Sinds men niet meer gelooft

is men van zijn ziel beroofd

De wereld is onttoverd

en de goden zijn gevloden

 

Hoewel er mensen zijn

die dit wagen te betwisten

werd een mensenleven

meer een mechanisme

Een mensenleven stopt

zoals het tikken van een klok

 

Het leven is niet heilig meer

want het eindigt toch een keer

Er zijn geen mysteries meer

Alleen een materiële sfeer

Er is geen schimmenrijk

waar overledenen vertoeven

Men heeft daar iets te zoeken

 

Een dode is alleen een lijk

Een stelsel van organen

aderen en zenuwbanen

De organen die nog leven

kunnen we aan anderen geven

Voor het lichaam wordt begraven

geeft het nog zijn laatste gaven

 

Zoals een auto wordt gesloopt

wanneer hij niet meer loopt

Geen eerbied voor het leven meer

en geen ontferming door de Heer

Het onbestemde menselijke lot

wordt niet meer bepaald door God

 

We nemen het nu zelf ter hand

en willen in dit goddeloze land

in staat zijn zelf te bepalen

wanneer de medici ons halen

Zij mogen onze zelfmoord plegen

en zitten daar vaak mee verlegen

 

Mensen die ondraaglijk lijden

mogen zich allang bevrijden

van een uiterst pijnlijk leven

Artsen mogen hen een spuitje geven

Maar de mensen willen telkens meer

Willen steeds meer zelf bepalen

wanneer de dood hen op komt halen

 

Er is geen overgave meer

en geen vreugde in de Heer

die het lijden boven onze krachten

in genade komt verzachten

De maakbaarheid van het leven

is slechts heel beperkt gebleven

Het leven blijft slechts tijdelijk

en de dood blijft onvermijdelijk

 

Men zoekt de maakbare dood

als een uitvlucht in de nood

In een wereld zonder een mysterie

die men ziet als zielloze materie

is de dood ontbloot van zin

Na de dood geen nieuw begin

 

Maar wat de mensen ook beweren

laten we het leven respecteren

zoals mensen ook hun God vereren

De mensen mogen zich bevrijden

van ondragelijk en vermijdbaar lijden

Laten we hun leven respecteren

wat de mensen ook beweren