Overzicht van auteurs

Civis Mundi Digitaal #99

Jan de Boer studeerde geschiedenis en werkte als directeur sociale zaken bij diverse gemeenten en was actief betrokken bij de politiek, in het bijzonder het milieubeleid en het sociale beleid. Woont na zijn pensioen in Zuid-Frankrijk, waar hij bekendheid kreeg als dichter. Zijn autobiografie Een profeet die stokbrood eet is besproken in nr 37 en 86.

Patricia van Bosse studeerde sociologie te Leiden en Amsterdam. Werkte o.m. bij een landelijke onderwijsorganisatie en was jarenlang betrokken bij het Advaita Centrum en de Stichting Openheid van de filosoof Douwe Tiemersma, die vergelijkende filosofie doceerde aan de Erasmus Universiteit.

David Bakker studeerde fiscale bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In het dagelijks leven is hij zelfstandig werkzaam als pensioenspecialist. Daarnaast publiceert hij op zijn vakgebied alsmede op andere terreinen die zijn interesse hebben.

Wim Couwenberg (1926-2019) was oprichter en tot vorig jaar hoofdredacteur van Civis Mundi, hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Erasmus Universiteit, auteur van honderden artikelen en tientallen boeken over maatschappelijke en levensbeschouwelijke onderwerpen. Was na de oorlog jarenlang journalist bij De Maasbode en gemeenteraadslid voor de KVP in Rotterdam.

Frans Couwenbergh was 15 jaar leraar Nederlands, daarna 35 jaar publieksportrettekenaar en

niet-academisch filosoof. Uit onvrede met de academische filosofiebeoefening die postmodern werd, kennis

uit oals antropologie, archeologie, paleoantropologie en ethologie negeerde en een onwetenschappelijke fobie voor het fenomeen Groot Verhaal koesterde, noemde hij zich humanosoof enis hij teksten gaan schrijven.  Website: www.humanosofie.nl

Toon van Eijk studeerde tropische landbouwkunde en promoveerde in Wageningen op een interdisciplinaire dissertatie over landbouw en spiritualiteit op basis van 20 jaar werkervaring in Sub-Sahara-Afrika en opdrachten in andere landen. Schreef boeken over ontwikkelingsprocessen in Afrika en over Spinoza’s filosofie en bewustzijnsontwikkeling. Zie ook: www.toon-van-eijk.nl

Hans Kuijper studeerde Sinologie te Leiden en economie in Rotterdam; werkte vele jaren bij de Economische Voorlichtingsdienst in Den Haag en als handelsattaché bij de Nederlandse Ambassade in Singapore en als Trade Representative in Taiwan. Schreef diverse artikelen over regio’s en landen, o.a. in Civis Mundi (nr 1/2 januari 2005).

Fred Neerhoff werkte als gepromoveerd elektrotechnisch ingenieur en toegepast wiskundige jarenlang aan verschillende universiteiten en hogescholen. Publiceerde over onderwerpen uit de mathematische fysica, de theorie van elektrische circuits en systeemtheorie. Studeerde ook psychologieen was vakbondsbestuurder. Onlangs verscheen van hem De Erasmus-mythe. Website: www.fredneerhoff.nl.

Erwin van de Pol studeerde geschiedenis in Amsterdam en Rome en is bijna 30 jaar organisatieadviseur, eerder bij KPMG, nu bij Rijnconsult. Hij begeleidt verandertrajecten, vooral bij lokale en soms bij internationale overheden. Was 22 jaar docent aan de Haagse Hogeschool en is nu docent bij het interuniversitair instituut voor organisatieontwikkeling Sioo. Schreef honderden artikelen en vier bekroonde essays, is auteur van het literaire voetbaltijdschrift Hard gras en columnist van het magazine M&C.

Piet Ransijn studeerde sociologie en filosofie aan de UvA, promoveerde in India op een proefschrift over collectief bewustzijn op basis van een eerder boek Bewustzijn als bewapening. Werkte 20 jaar als onderwijsadviseur bij Leefstijl voor jongeren, een onderwijsprogramma voor sociaal-emotionele vaardigheden en ruim 20 jaar als docent sociologie en keuzemodulen aan een hogeschool.

Maarten Rutgers studeerde geneeskunde te Groningen. Opgeleid tot neuroloog in Den Haag en Rotterdam. Promoveerde aldaar op een proefschrift over epidemiologie en public health. Was staflid op het EMC te Rotterdam, was vele jaren bestuurder van ziekenhuizen en tot op heden adviseur en toezichthouder.  Auteur van Gezondheidszorg als handelswaar. Worden we daar beter van?, besproken in nr 94.

Matthieu Wagemans werkte 40 jaar bij het Ministerie van Landbouw: voorlichting, visserij, milieu- en planologisch beleid; voor de Wereldbank en de FAO inzake reorganisatie van overheidsinstellingen (o.a. in Rusland, China, Vietnam en Moldavië) en 10 jaar bij InnovatieNetwerk inzake systeemvernieuwing. Schreef een proefschrift over ambtelijke oppositie. 35 jaar actief in de gemeentepolitiek voor een lokale partij. Auteur van Een oceaan van betekenisloosheid, een kritische analyse van beleid, politiek en wetenschap. Website: www.ontganiseren.nl 

Sjoerd Zanen studeerde culturele antropologie te Leiden. Promoveerde aldaar op een proefschrift over de culturele dimensie van ontwikkeling. Werkte 20 jaar voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken in ontwikkelingsprogramma’s in Zuid Soedan, Burkina Faso en Mali. Daarna 15 jaar voor consultantsbedrijf MDF in Ede. Publiceerde diverse artikelen en een boek over Zuid Soedan, besproken in nr 95.