Kosmische verbondenheid en andere gedichten

Civis Mundi Digitaal #101

door Piet Ransijn

https://www.onbeperktleven.nl/licht-in-de-duisternis/

 

Bloemen in de wei                          2020 08 17

Wat ik heb geschreven

is mij meestal ingegeven

het is wel en niet van mij

 

Zoals de bloemen in de wei

Als ik ze pluk zijn ze van mij

Een gift van overvloed

die door mij stromen moet

 

https://www.klyster.nl/lesmateriaal/bloemen-in-de-wei-fjildblommen/

 

Kosmische verbondenheid          2020 07 25  Na lezen van Christina von Dreien, Bewustzijn schept vrede

Er is te weinig tederheid

We leven veel in eenzaamheid

Opgesloten in ons eigen huis

En moeder is niet thuis

 

Het gevoel dat moeder thuis is

maakt plaats voor een gemis

De wereld is een speelterrein

waar velen niet verbonden zijn

Waar velen aan de kant staan

alsof zij voor een ander niet bestaan

 

De cultuur van het narcisme*                                     *Zie het gelijknamige boek van Christopher Lasch

gaat over in het ecomodernisme

waarbij  mensen zich verbinden

met wat zij van waarde vinden

 

Met ons aller aarde

als een bron van waarden

Met de aarde om zich heen

is een mens niet meer alleen

 

Op de aarde rust zijn huis

Moeder Aarde is zijn thuis

De aarde die ons voedt

en ons vervult met moed

 

De aarde waar wij niet alleen zijn

De aarde is ons speelterrein

om mensen te ontmoeten

die werken aan het goede

 

Om ons ervan bewust te zijn

dat wij met alles één zijn

in kosmische verbondenheid

Die zich onthult en ons omhult

terwijl de tijd naar voren glijdt

 

https://mindfulnetwerk.nl/2019/01/14/jouw-lichaam-omvat-de-hele-kosmos/

 

Gespletenheid                 2020 08 17-18Na lezen George Orwell,Ninetyeightyfour, de romance in deel 2

                                                en Bernadette von Dreien, Christina: Het visioen over het goede

In een gevoel van eenzaamheid

ontberen mensen tederheid

en warme genegenheid

 

Er is teveel gespletenheid

van moeten of van mogen

beletten of gedogen

Er is teveel verboden

 

Wij mensen zijn geen goden

Wij leven nog in grenzen

en hebben onze wensen

Verlangen  naar elkaar

Zij naar hem en hij naar haar

 

https://mahakarunachan.nl/black-elk-vrede-in-het-hart-en-de-diepe-verbondenheid-met-alles-wat-leeft/

 

Oceanisch gevoel

 

Diep verlangen naar verbinding

geeft tijdelijk een binding

die geleidelijk zal overgaan

in liefde als een oceaan

Dit is het oceanische gevoel*                      *Term van de Franse schrijver Romain Rolland

een dieper levensdoel                                       Zie Sigmund Freud, Das Unbehagen in der Kultur

Het ego voelt zich pover

en geeft zich eraan over

 

Het ego voelt te klein

om in zichzelf voldaan te zijn

Het stuit op grenzen

van onvervulde wensen

 

Maar in het oceanische gevoel

vindt het zijn levensdoel

Het grenzeloze te begrenzen

in liefde voor de medemensen

 

http://footo.nl/137Iv/licht-in-de-duisternis

 

Het innerlijke licht                          2020 08 15

 

Het leven kent geen zekerheid

omdat we nog maar weinig weten

De innerlijke waarheid zijn vergeten

die in glorieuze oude tijden

mensen door het leven leidde

 

Om een goed kompas verlegen

zoeken wij een weg in het leven

Een brede visie open houden

vraagt een innerlijk vertrouwen

 

Een leven zonder zekerheden

wordt door ons het liefst vermeden

En het licht van het bewustzijn

is nog zwakjes, pril en klein

 

Maar toch is het bewustzijn

het enige waarvan wij zeker zijn

Want de essentie van materie

is nog steeds een groot mysterie

 

Het leven in de ruimtetijd

biedt maar weinig zekerheid

Het brengt ons in verlegenheid

want het verandert met de tijd

 

Een wereld waarin alles stroomt*                             Panta Rhei – Heraclitus

kan niet worden ingetoomd

in een stelsel van wetmatigheden

of een boek vol heilig weten

 

Het enige waarvan wij zeker zijn

dat is het veld van ons bewustzijn

Wij weten dat wij denken dus wij zijn

We weten dat wij er bewust van zijn

 

Bewustzijn is het innerlijke licht

de aandacht die zich door ons heen

naar buiten op de wereld richt

en in ons leven nooit verdween

 

Maar ‘s nachts tot rust komt

in een onbewuste slaap

waar het in de morgenstond

weer wakker uit ontwaakt

 

Het is een wonderlijk gegeven

dat het ons mogelijk maakt te leven

Als al het andere verdwijnt

blijft er nog een licht dat schijnt

 

En in een leven vol onzekerheden

ons nog een hint kan geven

waar ongeacht de duisternis

het innerlijke licht te vinden is

 

https://www.innerselftraining.nl/gratis/quotes

 

Liefdeskracht                    2020 08 24 Na lezen van George Orwell, 1984 en

                                                                Bernadette von Dreien, Het visioen over het goede

De liefde in het leven

is een wonderlijk gegeven

Het vangt vaak aan met een tekort

dat geleidelijk soms beter wordt

 

Terwijl de onvoorwaardelijke liefde

een ieder opheft in de diepte

Zonder liefde kan en mens niet leven

De hang naar liefde drijft ons streven*                   * De Eros bij Plato en Freud

 

Wat ons motiveert is daarvan afgeleid

De drang naar kennis en gerechtigheid

De zucht naar winst en steeds meer macht

Liefde echter blijft de grootste kracht

 

Liefdeloze strijd en onderdrukking

loopt altijd uit op een mislukking

Een tiran die mensen onderdrukt*                           * Big Brother

is menselijk gezien mislukt

 

In zijn heersen en zijn streven

is de liefde onderdrukt gebleven

De levensenergie stagneert

al wordt hij voor het oog geëerd                               *Geldt ook enigszins voor Orwell

 

Het ademt allemaal een groot ontbreken

als de liefde uit het leven is geweken

dat alleen door liefde wordt vervuld

die ten diepste iedereen omhult

 

Als ongeziene liefdesenergie

die ons omhult als een mysterie

nog dieper dan de zwaartekracht

als onbekende bindingsmacht

 

https://www.elohim-centre.org/kosmische-stralen.html

 

Vrouwelijke inspiratie                  2020 07 30  Na lezen van Christina von Dreien, Bewustzijn schept vrede

De tijd van dwang en slavernij

lijkt nu eindelijk voorbij

 

We hebben het al achter ons gelaten

Er daagt meer licht op aarde

 

En ook de robotmaatschappij

gaat wel weer een keer voorbij

 

Want mensen willen vrij zijn

en komen tot bewustzijn

 

Een androgyne vrouwelijke inspiratie

geeft een veranderde vibratie

 

Een onvoorwaardelijk liefde

wordt voelbaar in de diepte

 

 

Terug naar liefde                             2020 07 31 Voor twee mensen die mij dierbaar zijn

De oplossing van problemen is

terug te gaan naar liefde

die altijd in de diepte

van ons hart aanwezig is

voorbij verdriet en ergernis

 

Het heeft soms zin

om je verdriet te uiten

Dikwijls blijf je er dan in

en ga je je te buiten

 

Emoties komen als een vloed

en vullen ons gemoed

en blijven maar komen

terwijl de tranen stromen

 

Als er geen plek voor liefde is

alleen verdriet en ergernis

dan kan de liefde in ons wezen

ons niet helen en genezen

 

Daarom bevelen wijzen aan

om aan verdriet voorbij te gaan

Diep in ons verstoord gemoed

bedoelen wij het goed

 

De liefde in ons diepste wezen

kan ons helen en genezen

Want diep in ons gemoed

daar is geluk in overvloed

voorbij verdiet en ergernis

waarom het vaak begonnen is

 

Al wordt je nog zo vaak getart

laat niet de liefde in je hart

verdringen door een rot gevoel

in het onstuimig strijdgewoel

want dan verlies je ook de schat

waarvoor je juist gestreden had