Tegenstem en andere gedichten

Civis Mundi Digitaal #101

door Piet Ransijn

 

Een tegenstem                 2020 08 01 Na lezen van Christina von Dreien over dwarsdenkers,

                  George Orwell, Nineteneightfour, deel 1 en Pareto, De circulatie van elites

Er zijn krachten

die ons knechten

tot de staat van vee

Mensen worden vetgemest

met suiker, zout en vet

en gaan daar graag in mee

 

We laten ons bedriegen

door leiders die vaak liegen

Wie de macht heeft

wil nog meer macht

al moet hij ervoor liegen

en het volk bedriegen

 

Een politicus wil niet verliezen

en zich laten herverkiezen

Al valt er niet op hen te bouwen

krijgen ze te veel vertrouwen

 

Op allerlei plekken

heeft dit veel effecten

die de vrijheid gaan beletten

en bedenkelijke mensen zetten

op de cruciale plekken

 

                *********

 

Ook de massacommunicatie

heeft een lage vibratie

Nieuws is vaak misleidend

en verre van bevrijdend

 

Sensatie wordt zwaar aangezet

Positieve informatie wordt belet

Ze geven vaak bestaande trends

naar overwegend politieke wens

 

Ze volgen het gezag

en zeggen wat niet mag

Als opiniestukken kiezen

ze soms nieuwe visies

 

De pers moet aandacht geven

aan ideeën die er leven

Het komt niet alleen maar aan

op negativiteit en nieuws verslaan

Zo wordt het orginele vrije woord

maar af en toe een keer gehoord

 

De invloed van het grote geld

wordt nauwelijks vermeld

Maar zelden een verhaal

over de groei van kapitaal

 

Dat doen soms nieuwe boeken

voor ons wel uit de doeken

De kapitaalaccumulatie

en de vermogensconcentratie

bepalen vergaand wereldwijd

de trends van onze tijd

 

De invloed van de techgiganten

omringt ons nu aan alle kanten

met steeds meer masten van 5G

De straling valt wel mee

wil men ons doen geloven

Men rept er niet erg over

 

Slechts enkele extremisten

die dit met geweld betwisten

Dat maakt ze niet geloofwaardig

maar veeleer eigenaardig

 

De kritische verhalen

van de vrije radicalen

kunnen zonder strijd

het nieuws niet halen

en vallen buiten het beleid

Daarom uit ik ook met klem

dichterlijk mijn tegenstem

 

https://www.kb.nl/blogs/nederlandse-literatuur-en-taal/de-mythe-van-de-mondige-nederlandse-jeugd

 

Mondigheid                                       2020 08 14 Na lezen van Pareto, over ‘de circulatie van elites’

De wegen van de wereld

zijn niet krachteloos

Ze gaan vaak vergezeld

van onlust en geweld

 

Wij zijn niet altijd machteloos

maar hebben ook een stem

Gebruik hem dan met klem

en laat je duidelijk horen

als gremia* je storen                      *bestuursorganen, adviescolleges, ook struikgewas, daar lijkt het vaak op

 

https://dagbladdewest.com/2016/09/23/echte-leiders-worden-geboren-niet-gemaakt/

 

Leiders van formaat                       2020 08 23 Na lezen van Vilfredo Pareto over de circulatie van elites

Ik kan mij vinden

bij geen enkele partij

Mijn denken is te vrij

en wil zich nergens binden

 

Iedere partij is particratisch

maar noemt zich democratisch

Zij geloven in hun eigen heil

Ieder in zijn eigen stijl

 

Leiders en partijen spiegelen elkaar

met veel theater en misbaar

Ze doen aan politiek toneel

en ieder speelt een onderdeel

 

Hun woorden zijn voorspelbaar

en zij reageren op elkaar

Spelen de vermoorde onschuld

en zijn met hun rol verguld

 

Ze spelen gretig hun partij

maar slaan niet aan bij mij

Ik zoek naar eerlijkheid

in de verkiezingstrijd

 

Ik wacht op mensen van formaat

als nieuwe leiders van hun staat

Op eerlijke en vaardige figuren

met ervaring in besturen

 

Zij dienen niet voor volksvermaak

Regeren is een serieuze zaak

Het is geen politiek theater

bedoeld voor eigen baten

 

De leider is een dienaar van het volk

die wat er bij hen leeft vertolkt

en vorm geeft in een wijs beleid

waarbij hij zich aan hun belangen wijdt