Gedichten over de aanhoudende coronacrisis

Civis Mundi Digitaal #107

door Piet Ransijn

Zorgen om morgen                        2021 02 08

De frustratie stapelt op

en gaat over de top

De emoties stromen over

Mensen hebben elkaar nodig

 

Ondanks veel geweld en strijd

geen twijfel aan het wanbeleid

De regels komen in de klad

Jongeren zijn de restrictes zat

 

Geweld valt niet te tolereren

wat ook wie dan ook beweren

Het zijn de zwaksociale groepen

die soms tot geweld oproepen

 

Het zijn niet alleen maar nihilisten

die het wankele beleid betwisten

Wie een hart heeft maakt zich zorgen

om de schaduwen van morgen

 

De regering blijkt niet voorbereid

op een persistente crisistijd

Speelt vooral voor Sinterklaas

Geeft bedrijven slechts soelaas

 

De maatschappelijke schade

schat zij niet op waarde

Die lijkt groter dan verwacht

volgens menige terechte klacht

 

Er zijn artsen die zich zorgen maken

daar zij operaties moeten staken

Voor covid moet nu alles wijken

terwijl velen onder de restricties lijden

 

Ook het onderwijs moet wijken

terwijl vele kinderen eronder lijden

De scholen mogen nu weer open

hoewel cijfers niet zijn teruggelopen

 

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/769608/Groningse-jongeren-lijden-onder-coronacrisis-Ik-stortte-compleet-in

 

Men weet het eigenlijk niet goed

wat voor keuze men ook doet

Het virus blijkt veel meer verspreid

ondanks het lockdown beleid

 

We moeten ermee leren leven

als een semi-permanent gegeven

Rampen zijn niet uit te bannen

ondanks alle ambitieuze plannen

 

Vergeleken met het opperwezen

is de mens een nietig wezen

Hij doet geweld aan de natuur

en dat maakt zijn leven zuur

 

Gaat de harmonie verloren

dan worden er verstoringen geboren

Mensen hoeven niet te vrezen

voor de luimen van een opperwezen

 

Maar zij mogen minstens trachten

de natuur met al haar krachten

niet alleen te mennen en te temmen

maar zich erop af te stemmen

als een soms wat  wankelmoedig deel

van een ontzagwekkend groot geheel

 

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/220011/Zijn-corona-en-de-griep-met-elkaar-te-vergelijken

Zijn we hard op weg naar een nog meer gemedicainaliseerde maatschappij?

 

Zijn er andere wegen

naar een beter leven?    2021 01 31

 

Ik zie het als mijn taak

de maatschappelijke schade

die heel veel mensen raakt

niet onvermeld te laten

 

We tellen de coronadoden

en we sluiten onze ogen

voor de ongeziene noden

die we maar gedogen

 

Er zijn ook andere wegen

minstens zo gedegen

om het virus te bestrijden

zonder allen te kastijden

 

Er wordt door sommigen gepleit*                            *Bijv de Barrington More Declaration

voor een selectief totaalbeleid

meer gericht op zwakke groepen

die een strak beleid behoeven

 

Het virus is niet in te dammen

en er komen andere stammen

Er onstaan geleidelijk mutanten

onvermijdelijke varianten

 

Wereldwijde vaccinatie

lijkt onmogelijk als operatie

die heel lang gaat duren

waarbij velen het bezuren

 

Daarom selectieve isolatie

en research naar medicatie

naast gerichte vaccinatie

om bevattelijke groepen

voor besmetting te behoeden

 

En de jeugd die ook moet leven

veel meer vrijheid geven

Consequenties zijn te dragen

zonder iets onredelijks te vragen

 

Jongeren zijn minder ziek

Covid lijkt bij hen op griep

Ouders dienen meer te investeren

in hoe ze zich meer kunnen weren

 

Mensen met een goede weerstand

zijn beter tegen griep bestand

Dat geld ook voor covidklachten

die door weerstand vaak verzachten

 

Vaccineren is voor velen overbodig

Voor de jeugd is het niet nodig

Zoals de griepprik overbodig lijkt

als je niet aan griep bezwijkt

 

https://www.orthica.nl/site/consumenten-nieuws/gezond-leven-loont-meer-levensjaren/

 

Gezond en natuurlijk leven

 

Een gemedicaliseerde maatschappij

komt langzaamaan steeds dichterbij

In plaats van een gezonde samenleving

met een zuivere leefomgeving

 

Als we meer natuurlijk leven

zal dat meer bescherming geven

en we zieke zwakke dieren weren

die ook mensen kunnen infecteren

 

En de veefabrieken

die naar ziekten rieken

van hoger hand verbieden

als een haard van ziektekiemen

 

De voedingsindustrie saneren

Gezondheidzorg perfectioneren

en al wat ongezond is weren

zou ons veel meer kunnen dienen

in de strijd met ziektekiemen

dan we nu gezamenlijk betalen

 

Daar is veel meer uit te halen

dan een virus te bestrijden

dat we beter kunnen mijden

ter preventie van onnodig lijden

 

https://www.dsgc.nl/en/news/2020/strongly-together-corona-crisis

Geldt dit advies niet meer voor ouderen dan voor jongeren?

 

Ouderen en jongeren

 

Dat zwakke mensen eerder sterven

mag een kinderleven niet bederven

Een natuurlijke sociale orde

dreigt nu deerlijk te verworden

 

Met omgekeerde levensnormen

Kinderen die een sluitpost vormen

De wereldwijde pandemie

versterkt een gerontocratie

 

Ouderen die de koers bepalen

en de jeugd moet tol betalen

We moeten jongeren behoeden

voor hun onbezonnen woede

 

Een losgelaten generatie

valt ten prooi aan zijn frustratie

zoekt een uitweg in sensatie

Is de jeugd ons allen lief

dan bieden wij ze perspectief

 

Structuur in hun leven

door hen onderwijs te geven

Er zijn veel verboden opgelegd

Er is hen een perspectief ontzegd

 

De hoop op vaccinatie

biedt voor hen geen fascinatie

Willen zij geen transformatie

naar een betere samenleving

en gezonde leefomgeving?

 

Minder dwang en ongerief

en een toekomstperspectief

Vaccinatie biedt dat niet

die alleen bescherming biedt

 

https://www.stardekk.com/en/news-item/Coronavirus-How-hoteliers-should-change-their-strategy

 

Vaccinatie en transformatie

 

Een wereldwijde vaccinatie

ontslaat ons niet van transformatie

We hebben alles op alles gezet

en op een vaccin gewed

 

Dat biedt bij al het ongerief

toch te weinig perspectief

De jeugd heeft nieuwe visie nodig

Voor hen is vaccinatie overbodig

 

De jeugd wil onbelemmerd leven

en hun leven toekomst geven

Geen restricties vol met contradicties

en een bakermat voor fricties

 

Kunnen we de woede en frustratie

veranderen naar transformatie?

Met een constructieve inzet

als een betere uitlaatklep

 

Is de jeugd te mobiliseren

om het tij op tijd te keren?

Komt een vrije maatschappij

langzaamaan toch dichterbij?

 

Het vraagt betrokkenheid

met een wereldwijd bereik

van iedere generatie

voor een transformatie

vanuit diep bezielde inspiratie

 

https://theconversation.com/coronavirus-shopping-tips-to-keep-you-safe-at-the-supermarket-137013

 

Investeren in gezondheid            2021 02 11

 

Hangt ons leven af van Pharma?

Is dat collectief ons karma?

Moeten we ons laten vaccineren

om het virus collectief te weren?

De staat moet daarin investeren

om meer veiligheid te garanderen

 

Maar de staat trekt aan het korste eind

als de winst naar Pharma toe verdwijnt

Multinationals beschikken over rechten

om hun voordeel te beslechten

 

De grote afhankelijkheid

van de volksgezondheid

van de Pharma-industrie

krijgt terecht kritiek

 

Investeren in gezondheid

is een wenselijk beleid

De multinationale farmacie

draait op ziekte-industrie

Met voeding en gezonde zaken

valt maar weinig winst te maken

 

Is het tijd om farmaceutische bedrijven

nu als staatsbedrijven in te lijven

en de multinationale farmacie

te onderwerpen aan democratie?

 

En het overheidsbeleid

te richten op gezondheid

Nu heeft ziektebestrijding

onbetwist allang de leiding

 

Naast de multinationale farmacie

heeft ook de voedingsindustrie

een grondige sanering nodig

Heel veel junkfood is nu overbodig

Het maakt mensen systematisch ziek

dient de volksgezondheid niet

 

Er valt nog veel te transformeren

willen wij ons beter kunnen weren

en ons aller weerstand en gezondheid

weer het speerpunt is van wijs beleid

 

Zieke zwakke mensen blijven sterven

maar dat mag ons leven niet bederven

In een wereld waar ziekte regeert

is in de grond iets heel verkeerd

 

Preventie en gezondheid

moet de kern zijn van beleid

Om een ramp te keren

is het goed te vaccineren

 

Maar dat zal het tij niet keren

als wij in de volksgezondheid

ook niet veel meer investeren

in een preventief gericht beleid

 

Pandemieën kunnen we voorkomen

als we niet te dicht op dieren wonen

die ons kunnen gaan besmetten

als we niet op de gezondheid letten

 

De hele covidramp was weggebleven

door gepast respect voor dierenleven

Dieren veel meer ruimte geven

met een recht op eigen leven

 

De massale dierenindustrie

is een ongezonde aberratie

die onnoemelijk veel schade geeft

aan alles wat op deze aarde leeft

 

Het is zaak de dieren die wij kwellen

weer met recht in ere te herstellen

De natuur vormt een geheel

Ieder wezen is een onderdeel

 

De mens mag dan op zijn terrein

de bekroning van de schepping zijn

zonder de natuur te molesteren

en het dierenrijk te exploiteren

 

https://www.peta.org.au/news/flying-banner-urges-voters-now-go-home-and-go-vegan/

 

Het belang van goede voeding                  2021 02 06

Terwijl we ons nu blauw betalen

aan de zorgelijke zorg

is gezondheidswinst te halen

door gezond en zuiver leven

op zijn minst ernaar te streven

Daarvoor staat ons leven borg

 

Terwijl het volk zich voert

met veel ongezonde troep

is gezondheidswinst te halen

als we niet zoveel betalen

aan die ongezonde troep

met veel middelen toegevoegd

die niet in goede voeding horen

en de kwaliteit verstoren

 

Veel suiker en veel zout

wordt er dikwijls in gestouwd

Additieven om te conserveren

kunnen mensen beter weren

De meeste zijn heel ongezond

Ongeschikt zelfs voor een hond

 

Dieren krijgen vaak veel beter eten

dan de mens zich heeft bemeten

Met het voedsel is het droef gesteld

Het draait veel te veel om geld

Het voedsel is vaak ondermaats

De winst komt op de eerste plaats

Waardoor de voedingswaarde

in junkfood kan ontaarden

 

De keuringsdienst van waren

heeft nog heel veel op te klaren

Heel veel voedseladditieven

behoren tot de grootste grieven

In de landbouw grijpt men grif

naar gewasverbetering met gif*                *Men spreekt van ‘gewasbeschermingsmiddelen’

Landbouw zonder herbiciden

heeft ons meer te bieden

 

De gezondheid keert ten goede

als wij ons beter voeden

Liefst met biologische gewassen

Bij voorkeur niet uit kassen

maar geteeld op volle grond

 

Goede voeding is gezond

Een gezond en zuiver leven

is het waard om na te streven

en op allerlei terreinen

ons daaraan te wijden