Foute IQ-studies

Civis Mundi Digitaal #107

door Machteld Roede

In Civis Mundi  # 91 (november  2019) beschreef ik De Eugenetische Beweging; hoewel deze na de oorlog de eugenetica internationaal taboe leek geworden vanwege de racistische teneur die daar was ingeslopen, werden in de tweede helft van de twintigste eeuw in Noord-Amerika weer buitengemeen racistische uitspraken gedaan. In 1994 werkten Richard Herrnstein en Charles Murray een al in 1969 door psycholoog Arthur Jensen verdedigd vermeend verband tussen ras en IQ verder uit tot het  aandachttrekkende boek The Bell Curve. Weinigen beseften dat zij werden gefinancierd door het neo-nazistische Pioneer Fund, dat in 1937 was opgericht ter ondersteuning van de nazi rassenpolitiek en de Amerikaanse eugenetische beweging. In de VS werden hun eugenetische sterilisatiewetten tot in 1965 uitgevoerd.

De uitgesproken racistische Zuid-Afrikaanse psycholoog John Ph. Rushton, werkzaam in Canada  - die de volgens hem zich maar wild voortplantende zwarten wilden laten steriliseren - droeg deze ideeën verder uit. Ondanks hevige internationale protesten, vatte hij zijn kwetsende ideologieën over gemiddelde IQ’s van 70 (dat is licht tot zwaar zwakzinnig), 100 en 106 van respectievelijk zwarten, blanken en Aziaten samen in een boekje vol grafieken Race, Evolution and Behavior (2000) dat met financiële steun van racistische en neo-nazistische organisaties op grote schaal ongevraagd gratis aan wetenschappers in meerdere landen werd toegestuurd (ook aan mij).

Hoewel de fouten in zowel Rushtons onderzoekmethodes als zijn statistische uitwerkingen door meerdere toonaangevende wetenschappers overduidelijk werden aangetoond, inspireren hij en The Bell Curve nu de aanhangers van Alt-right. Een rechts extremistische masculiene beweging met uitgesproken ideeën over raszuiverheid,  blanke suprematie en antisemitisme, met voorgangers als Richard Spencer en Jared Taylor. Helaas, bleek onlangs weer, woekert het foute IQ verhaal ook in de Lage Landen als een veenbrand door en verspreidt zo een onfrisse walm….