Kritische reflectie over de coronacrisis

Civis Mundi Digitaal #108

door Piet Ransijn

 

In tijden van crisis steken vreemde ideeën meer de kop op en probeert men vaker anderen de schuld te geven, die dan bijv. zouden samenzweren om de macht te grijpen. Tegelijk met de onrust neemt ook de volgzaamheid toe. Men schaart zich achter leiders die doortastend overkomen en vage zekerheden pogen te geven in tijden van grotere onzekerheden.

Daarnaast zijn er opportunisten die hun kans proberen te grijpen om er zelf beter van te worden, zoals Cottard in De pest van Camus. Daarbij is het zaak te kijken wie er garen spinnen bij de crisis en er voordeel van hebben. Welke politici, instanties en bedrijven krijgen meer macht en winnen aan invloed? Waar gaat veel geld naar toe? Het principe van ‘follow the money’ is hier relevant.

 

Geld en macht

Sommige medici en politici krijgen door de coronacrisis meer invloed. De WHO en de RIVM en soortgelijke instanties in andere landen hebben grote deskundigheidsmacht toebedeeld gekregen. Wie hebben het voor het zeggen bij de WHO? Waar haalt de WHO zijn geld vandaan? Wie betaalt, die bepaalt, is een motto om rekening mee te houden in een wereld die in vergaande mate door geld en macht bepaald wordt. De fondsen van de WHO komen voor een belangrijk deel van de farmaceutische industrieën en van de betrokken landen die de directieven van de WHO volgen volgens de International Health Regulations (IHR van 1969 en 2005), die wettelijk bindend zijn (zie https://en.wikipedia.org/wiki/International_Health_Regulations) 

De invloed van de farmaceutische industrie in internationele regularingen en orgnaistaie mag niet onderschat worden. Bovendien hebben veel medische wetenschappers dubbele petten op en werken ze vaak tegelijk in de farmaceutische industrie en aan een universiteit of onderzoeksinstelling. De medische wetenschap is allang niet onafhankelijk meer en mogelijk nooit geweest, maar nauw verweven en verstrengeld met de farma-industrie (zie o.m. Peter Götzsche, Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad en C.W. Aakster e.a., Medische sociologie. In CM nr 29, 30, 35, 76, 77 en 79 is hierop eerder ingegaan)

 

Belangenverstrengeling

“In de hedendaagse westerse samenlevingen bestaat een nauwe koppeling tussen wetenschap, bedrijfsleven, media en overheid (ministeries), waardoor maatschappelijke correctiemogelijkheden niet functioneren en noodzakelijke veranderingsprocessen onvoldoende kans krijgen” (C W Aakster, Medische sociologie, p 211). We hebben dit tijdens de coronacrisis kunnen waarnemen. Het betekent dat media, overheid en wetenschap niet onafhankelijk functioneren van het de (farmaceutische) industrie.

De farmaceutische industrie kan miljarden verdienen aan de coronacrisis. Het doel van wereldwijde vaccinatie komt dichterbij. Onder druk van de crisis hebben naties fors geïnvesteerd in vaccin-ontwikkeling, waardoor de financiële risico’s van de farmaceuten voor een groot deel zoniet geheel gedekt zijn, ook vorm aansprakelijkheid. Er zijn geen garanties tegen bijwerkingen en ook niet wat betreft de (blijvende) werking, want die moet op termijn  nog blijken. Zo hebben regeringen vaker geïnvesteerd in ontwikkelingen die later grote winsten opleverden. Bijv. in de ICT industrie, waar techbedrijven nu hun miljardenvoordeel mee doen (zie Mariana Mazzucato, The Entrepreneurial State, in CM nr 107 aan het eind van het artikel over Keynes en De waarde van alles in CM 108). Zo gaat het geld van belasting betalende burgers naar miljardairs in plaats van andersom.

Daarom wordt geplet voor "maatschappelijk eigenaarschap" van vaccins en medicijnen, o.a. door arts-epidemioloog en oud-voorzitter van de Gezondheidsraad van de WRR, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (Volkskrant 7 dec 2020, ’Overheid moet macht krijgen over farmaceuten’). "We moeten essentiële vaccins en medicijnen zien als een publiek goed... Ze komen vaak voort uit wetenschappelijk onderzoek van universiteiten die door belanstingbetalers zijn gefinancierd met steun van publiek ondrzoeksfondsen." Waar is de maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven die miljarden verdienen aan de pandemie zonder financiële risico’s? "Commercieel winstbejag ondermijnt het publiek vertrouwen." Hoe hoger de prijzen hoe minder toegankelijk vaccins en medicijnen zijn, met name in minder vermogende landen. 

 

Medicatie en vaccinatie

Er is veel minder geïnvesteerd in de ontwikkeling van medicijnen tegen corona dan in vaccins, evenmin in antivirale therapie [1]. Medicijnen die volgens veel onderzoeken aanvankelijk werkzaam bleken, werden laten afgeschreven als ondeugdelijk. Hydrochloroquin wordt omgeven door een mist van veelbelovende en tegenstrijdige informatie, die vragen oproept. Duidelijk is dat aan dergelijke middelen aanmerkelijk minder of nauwelijks valt te verdienen, terwijl wereldwijde vaccinatie een miljardenbusiness is en een nieuwe trend neerzet, die jaarlijks terug kan komen. Kortom, een potentiële goudmijn.

Waarom vaccinatie in plaats van medicatie? Werken de medicijnen niet of onvoldoende? Hebben ze teveel bijwerkingen? En hoe zit het met de bijwerkingen van vaccins? Met name op termijn zijn deze niet onderzocht. Is vaccinatie effectiever dan medicatie en biedt het meer mogelijkheden tot crisisinterventie, met name financiële perspectieven? De wereld wordt nog steeds vergaand beheerst door macht en geld, alle mooie idealen van volksgezondheid ten spijt. Een gedrogeerde en met junkfood overladen bevolking met veel te veel zwaarlijvige mensen kan moeilijk gezond genoemd worden.

 

Symptoombestrijding en/of gezondheidsbevordering

De gezondheidszorg lijkt primair te zijn gericht op het bestrijden van symptomen van een ongezonde levenswijze met vaak dure medicijnen. Gezondheidsbevordering en preventie, het bestrijden en voorkomen van zgn. welvaartsziekten en het vullen van de schappen met gezond voedsel lijkt op het tweede plan te staan, terwijl daar voor overheden veel aan te verdienen valt. Voor de farma-industrie, die het moet hebben van de omzet van medicijnen, valt aan ziekten en symptoombestrijding veel te verdienen, niet aan gezondheidsbevordering.

De medicalisering is door corona toegenomen en daarmee de invloed van de farma-industrie. Een ongewenste ontwikkeling voor de gemiddelde burger, die de kosten van medicalisering en medicatie uiteindelijk moet betalen met zijn zorgpremie. Waar eindigt deze ontwikkeling? In een soort Brave New World die Aldous Huxley reeds voor de oorlog beschreef, waarin mensen aan middelen verslaafd zijn en ermee op zak lopen?

 

Gebrek aan transparantie

Big Tech, Big Pharma, Big Business en Big Money varen wel bij de crisis. Daarmee is niet gezegd dat industrieën het beleid bepalen. Wel dat ze de vruchten ervan plukken en hun eigen belangen hebben bij deze crisis, die niet synchroon hoeven te lopen met het algemeen belang van de gemiddelde burger. De invloed van de belangen van bedrijven onttrekt zich grotendeels aan onze waarneming in en weinig transparante belangenverstrengeling en in nationale en internationale organisaties die zich onttrekken aan democratische controle. Tekenend is in dit verband het ‘gedoe’ rond  de vaccins van met name AstraZeneca en de controverse met de EU, die in de  media breed wordt uitgemeten [2].

De invloed van deze belangen, steevast ‘vested interests’ genoemd door econoom en socioloog Thorsten Veblen (zie nr 105 en 106), mag niet worden onderschat in een wereld waarin geld en macht nog steeds de dienst uitmaken en het algemeen belang het nakijken heeft. Het wordt hoog tijd dat mensen opkomen voor hun belangen en ongefundeerde, niet aantoonbaar effectieve restricties ongedaan worden gemaakt met in achtneming van de nodige zorgvuldigheid en voorzichtigheid. Opdat de economie weer kan bloeien, het midden en kleinbedrijf zich herstelt en de samenleving in grotere verbondenheid de handen uit de mouwen steekt om de crisis te keren en een surveilance maatschappij af te wenden

 

Virusbestrijding

Het virus dient overigens met alle mogelijke en onmogelijke werkzame middelen preventief en curatief te worden bestreden. De symptomen dienen niet te worden onderschat, hoewel deze bij velen mild zijn, vooral bij kinderen en jongeren. Het hoofdzakelijk inzettten op vaccinatie van de hele bevolking of althans een zo groot mogelijk deel ervan, lijkt eenzijdig. Zoals gezegd lijken de mogelijkheden van medicatie niet uitputtend onderzocht. Er is een significant aantal medici dat dit beaamt. Je zal ze de kost moeten geven. Onder hen ook diverse complementaire, integrale, holistische en ayurvedische en chinese medici, die zeggen te beschikken over werkzame middelen, welke op zijn minst nader onderzoek waard zijn.  Alle werkzamen middelen die kunnen helpen in deze gezondheidscrisis dienen te worden ingezet en in plaats van op één paard te wedden, het paard dat voor de volle winst gaat. 

 

Vaccinatie

Er wordt bevolkingsbreed en wereldwijd ingezet op vaccinatie. De vraag is of dit nodig is voor iedereen. Met name voor kinderen en jongeren lijkt het overbodig, gezien de milde symptomen. Het argument is dat zij en wij anderen kunnen besmetten, die er meer last van kunnen hebben. Dan is het zaak deze anderen te vaccineren en niet weer kinderen en jongeren als het ware ‘op te offeren’ door hen te vaccineren met een vaccin waarvan de bijwerkingen op lange termijn nog niet onderzocht konden worden.

Dan is het zaak dit vaccin noodgewongen te gebruiken voor mensen die het nodig hebben, bij gebrek aan betere opties. Niet bij kinderen en jongeren die het niet nodig hebben. Vaccinatie waar het moet, niet waar het kan.  Kinderen en jongeren worden ook niet gevacineerd met de griepprik., Alleen oudere en kwestbare mensen, als ze dat wensen. Met kinderziekten ligt dat uiteraard anders, want daar hebben kinderen wel last van en boivendien lopen ze dan risico’s.

De media doen mee met de voorlichting voor vaccinatie van de alhele bevolking. Voor vaccinatie van kwetsbare doelgroepen ligt meer voor de hand. Er verschijnen weinig genuanceerde en kritische artikelen. Deze worden al gauw beschouwd als gevaarlijk complotdenken dat van de sites verwijderd dient te worden. Stel je voor dat veel mensen het lezen en serieus gaan nemen. Het is verwonderlijk hoe mensen zich welhaast zonder vorm van protest ingrijpende en mogelijk onnodige maatregelen laten aanmeten waarvan het effect niet aantoonbaar is, laat staan bewezen. Waarheen ontwikkelt zich deze wereld?

 

Vaccinatie van kinderen jongeren

“Vaccineren van kinderen en jonge, gezonde mensen tegen corona levert weinig op. Groepsimmuniteit is namelijk onhaalbaar, het coronavirus zal niet meer verdwijnen en in steeds nieuwe varianten opduiken. Dat stellen Jona Walt, recent gepromoveerd op vaccinimmunologie en arts-microbioloog Bert Mulder in Medisch Contact”. Dit stond te lezen in het Brabants Dagblad, Eindhoven Dagblad en De Gelderlander (‘Pleidooi: niet allemaal inenten’, 26 maart, [3]). Beide artsen werken bij het Nijmeegse Canisius Wilhelmina Ziekenhuis CWZ.

“Zij worden ondersteund door een recent artikel Five reason why Covid herd immunity is probably impossible’ in het vooraanstaande wetenschappelijke medische tijdschrift Nature. Vaccinaties kunnen voorkomen dat mensen ernstig ziek worden... maar het is een illusie om te denken dat ze ervoor zorgen dat het virus zich niet meer kan verspreiden. ‘Uit onderzoek in Oxford blijkt dat mensen ook nog virusdragers kunnen zijn nadat ze gevaccineerd zijn,’” zegt Walk.

Of dit uitzonderingen zijn, zegt ze er niet bij. Wel dat er meer onderzoek naar gedaan moet worden. “De huidige vaccins werken niet tegen alle nieuwe varianten van het virus.” Dat is al gebleken in Zuid Afrika. Dit betekent dat vaccinaties in de toekomst minder effectief kunnen zijn, omdat ze vaak niet werken tegen mutanten. Dit betekent dat de varianten waartegen het niet werkt, zich sneller kunnen verspreiden en dominant kunnen worden. Hiermee wordt ook het argument van vaccinatie om anderen te beschermen ontkracht.

Medische principes

Het is tegen de medische principoes van Walk om gezonde mensen “risico te laten lopen op bijwerkingen die we zeker voor de lange termijn niet kennen”. Ook de werking en bescherming van vaccins op langere termijn is nog onbekend. Het is minder zeker dan de suggestie van vaccinatie als dé oplossing van de crisis. Vaccinatie is een belangrijke bijdrage waarvan het effect zeker op termijn nog onderzocht dient te worden.

“’We weten nog niet of als iemand eenmaal gevaccineerd is, die later nog goed antistoffen aanmaakt tegen andere coronavarianten’. Een nieuwe vaccinatie tegen een nieuwe varaint kan daardoor minder effectief zijn. ‘Op dit gebied moet nog veel onderzocht worden’... Corona kunnen we niet uitroeien.... Het is een voortdurende race tussen vaccin en varianten... Hoe lang een vaccin werkt, is niet onderzocht. simpelweg omdat vaccins nog niet zolang bestaan.”

Het is niet onmogelijk dat sommige mensen na enige tijd weer vatbaar zijn, zoals een Deens onderzoek zou hebben laten zien. Bovendien kunnen straks andere varianten dominant zijn, die resistent zijn tegen de huidige vaccins. Kortom, de strijd is nog niet gewonnen en het ziet ernaar uit dat alle werkzame middelen ingezet moeten worden. Op zijn minst ook de versterking van het immuunsysteem waarmee de natuur mensen en dieren miljoenen jaren heeft beschermd tegen alle mogelijke ziektekiemen.

Genoemde onderzoekers pleiten voor vaccinatie van ouderen en risicogroepen, die nu reeds prioriteit krijgen, en voor mensen die er individueel zelf voordeel van hebben. Dus niet om anderen te beschermen, terwijl je zelf weinig risico loopt, zoals bij kinderen en jongeren. Voor wie dan wel is een vraag voor de Gezondheidsraad. Uteraard vooral hoogrisico groepen. Vaccinatie waar gevaccineerden zelf geen baat bij hebben, gaat in tegen hun medische principes. Temeer als dit berust op “de illusie... dat we hiermee het virus kunnen uitroeien”. Ze vinden ook dat “er geen goede onderbouwing bestaat voor... een al dan niet indirecte vaccinatieplicht,” evenmin voor een vaccinatiepaspoort. 

 

Referenties

1. Zie Godelieven de Bree, Volkskrant 2 april, ’Alsjeblieft Europa, pak de antivirale therapie snel op. Want die biedt uitkomst waar nog niet geprikt kan worden of slecht rageert op de vaccins’. "Deze [antilichamen] bieden een brede bescherming tegen de meest voorkomende virusvarianten." Terwijl we moeten afwachten in hoeverre vaccinatie beschermt tegen andere varianten. 

2.’Vaccinatiepaniek: Hoe de Eupoes prikcapagne abrupt tot stilstand kwam’. Volkskrant 20 maart. ‘Wie krijgt de vaccins uit de Dutch mystery factory?’ “Nog altijd weet de Commissie niet waard de vijftien tot twintig mijoen doses die Halix  vermoedelijk heeft  geproduceerd nu zijn. Hoogleraar communicatiewetenschap Hedwig te Molder, ’Politici, wees gewoon eerlijk over risico’s van vaccins’, Volkskrant 17 maart. De vraag is dan: doen ze dat dan niet? Geven ze geen complete informatie?. "Vertel ook wat je níét weet.. Iedereen weet dat een vaccin niet bij iedereen altijd 100 procent effectief is zonder bijwerkingen". Daarom stellen we hier de vraag of je jonge en gezonde mensen die weinig risico lopen moet blootstellen aan een vaccin waarvan de werking en de bijwerkingen op termijn nog onbekend zijn. Bij mensen die wel risico lopen is de afweging anders. 

3. https://www.bd.nl/brabant/pleidooi-beter-niet-iedereen-vaccineren-het-coronavirus-verdwijnt-namelijk-toch-niet~ad9fbcb5/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

https://www.gelderlander.nl/nijmegen/pleidooi-beter-niet-iedereen-vaccineren-het-coronavirus-verdwijnt-namelijk-toch-niet~ad9fbcb5/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 

 

https://www.2cmore.com/2020/04/17/herken-jij-het-gevoel-van-onzekerheid/

 

Onzekerheid              2021 03 23 Na presentatie van Vernon Coleman

Veiligheid is op termijn

nog zeker niet bewezen

Er zijn vragen naar gerezen

of vaccins wel veilig zijn

op de lange termijn

 

Resistentie op termijn

is ook nog niet bewezen

Moeten we nog af gaan wachten

of vaccins ons vrij gaan waren

van besmettingsklachten

die zich kunnen openbaren?

 

Zijn de claims wel waar?

Is gevaar verwaarloosbaar?

Gebleken risico’s zijn klein

En hoe het op termijn

bij ons gaat werken

zullen we wel merken

 

Of het bij infectie werkt

is iets wat men nu al merkt

Of de afweer wordt ontkracht

moet nog worden afgewacht

 

Er blijft nog veel onzeker

voor deskundigen en leken

Ongeacht de vele noden

is omzichtigheid geboden

 

Nadat twijfels zijn gerezen

blijft er veel nog onbewezen

Over de beschermingsclaims

zijn experts het veelal eens

 

Maar omtrent gevaren

waar critici en sceptici

zich blind op staren

en ook vele medici

is in overheidsbeleid

minder duidelijkheid

 

Hoe kan een leek

die maar weinig weet

een oordeel vormen

naar de eigen normen?

 

Voor risico’s is geen bewijs

Maar alles heeft zijn prijs

Antivaxxers zijn niet wijs

Maar zeker heel gedreven

bij bescherming van het leven

 

https://www.elinesluyscoaching.nl/2018/04/03/kun-je-jezelf-zelfverzekerd-denken-nee-maar-je-kunt-jezelf-wel-onzeker-denken/

 

Dissidente stemmen tellen mee

Maar het volk is vaak gedwee

Laat zich vaak in crisistijden

veel gemakkelijker leiden

 

Schuilt daarin niet ook gevaar?

En zijn de bezwaren openbaar?

Het debat wordt veelal afgekapt

op zijn minst geregeld afgezwakt

 

Als donkere wolken hangen

de verstrengelde belangen

aan de verre grauwe horizon

Ik wou dat ik het weten kon

 

Hoe het uit zal pakken

Of het virus zal verzwakken

of muteren of versterken

zoals we nu al merken

 

Ik blijf de vrije geest

die ik altijd ben geweest

Denk er toch het mijne van

van al wat mij ter ore kwam

 

Ik weet maar weinig zeker

Slechts een soort geborgen weten

in een ondoorgrondelijke bewustzijn

waarin wij leven, bewegen en zijn*                            *Handelingen van de apostelen 17:28

Het lijkt een vorm van godsvertrouwen

om het leven tastend op te bouwen

 

https://nl.freepik.com/premium-photo/vaccinatie-van-kinderen-een-injectie-selectieve-aandacht_3848503.htm

Voor kinderen en jongeren lijkt covid-vaccinatie niet echt nodig. Ze kunnen wel de pokken krijgen

 

Selectieve vaccinatie                        2021 03 18

 

Vele veelgelezen kranten

zijn hun waakhondfunctie kwijt

en staan vol met propaganda

voor het overheidsbeleid

Kritiek mag maar met mate

volgens de gebaande paden

 

Het dogma van de vaccinatie

voor de alhele bange natie

wordt in vele media beleden

en alleen op internet bestreden

 

Plannen worden aangenomen

zonder grondig onderzoek

Zover is het al gekomen

Critici staan in een hoek

en als subversief te boek

 

Het beleid lijkt een mislukking

met onnoemelijke schade

die niet beter is te maken

Het lijkt veel op onderdrukking

van het onverveerde vrije woord

Tegenstemmen worden niet gehoord

 

De hele samenleving raakt nu in gevaar

Meer en meer symptomen zijn ernaar

De regering lijkt de weg kwijt

Een doelgroep-specifiek beleid

lijkt toch onontkoombaar

 

Dat geldt ook voor de avondklok

en de samenleving al te lang op slot

Het geeft misschien meer schade

dan meer vrijheid toe te laten

 

Het menselijk immuunsysteem

slaat zich meestal er doorheen

Slechts een heel klein percentage

ís genoopt om hulp te vragen

 

Het zorgsysteem kan het wel aan

als de mensen ervoor gaan

en door preventief beleid

ook de piekbelasting mijdt

 

Algehele vaccinatie lijkt onnodig

en voor jonge mensen overbodig

Het is geschikt voor oude mensen

zoals zij ook een griepprik wensen

en die krijgen aangeboden

want dat is bij hen van node

 

Een meer selectieve vaccinatie

lijkt een meer geschikte operatie

Het volk hoeft dan geen proefkonijn

van de farma-industrie te zijn

 

Vaccinatie als het moet

voor een selectieve groep

niet als een consumptiegoed

maar naar eigen vrije wil

niet omdat het moet

door een opgelegde dril

 

De zorg is al genoeg bezet

en kan beter worden ingezet

om de mensen met problemen

de vereiste zorg te geven

Uitgestelde operaties in te halen

en verpleging beter in te schalen

 

 

Verkapte vaccinatiedwang   2021 03 27

 

Aan corona overleden doden

hadden vrijwel altijd andere noden

Bij vaccinatie wordt dit omgekeerd

niet als doodsoorzaak geregistreerd

 

Mensen worden stelselmatig bang gemaakt

en ze worden zo in hun gevoel geraakt

Om het volk massaal te motiveren

zich vooral te laten vaccineren

 

Een andere remedie is er niet

Men biedt geen ander perspectief

Er is slechts één geschikt alternatief

In de vaccinatiemaatschappij

is men met een covidpas weer vrij

 

Alle andere kwalen kunnen blijven

Men hoeft die niet meer te verdrijven

Ook al zijn die andere kwalen vaak

de werkelijke covid-doodsoorzaak

 

Mensen kunnen verder blijven leven

zonder hun gewoonten op te geven

hoeven geen gezondheid na te streven

Ziekten krijgen weer ruim baan

 

Het komt niet op gezondheid aan

Want de mensen zijn gevaccineerd

en besmetting wordt geweerd

Voor ander ziekten is er medicatie

en voor covid is er vaccinatie

 

De farma-omzet blijft op peil

Geen verandering van levensstijl

Men ziet daarin niet meer zijn heil

want men is gevaccineerd

en het virus wordt geweerd

 

Een medicratie wordt een farmacratie

Een uitholling van de democratie

De covidpas waar men eerst tegen was

nadert sluipend, slinks en ras

 

Men werkt al vele maanden lang

aan een soort van vaccinatiedwang

Met verkapte dwang tot vaccinatie

op weg naar een totale registratie

Een totalitaire maatschappij

komt zo sluipend dichterbij