Dichterlijke kijk op volksgezondheid

Civis Mundi Digitaal #108

door Piet Ransijn

https://www.medischondernemen.nl/artikel/regio-midden-nederland-preventie-voorop

 

Een dichterlijke kijk op volksgezondheid

Piet Ransijn

 

Preventief beleid                            2021 02 27

 

We kunnen de immuniteit versterken

door ook aan onszelf te werken

De kracht van het immuunsysteem

blijkt bij velen een probleem

 

Vooral bij zieke zwakke mensen

blijft voor hen nog veel te wensen

Bij beleid op zwakte afgestemd

raakt haast iedereen beklemd

 

Er zijn onvermijdelijke grenzen

aan de zorg voor zwakke mensen

Dreigt een nieuwe dystopie

van een ziektentirannie?

 

Alles moet voor ziekten wijken

Ziekten gaan ook over lijken

En de zieke zwakke oude mensen

krijgen ook niet wat ze wensen

 

Een gezonde maatschappij

komt zo niet echt dichterbij

door de ziekten te bestrijden

Het is zaak ze te vermijden

Men dient ook gezond te leven

op zijn minst ernaar te streven

 

Preventie dient voorop te staan

We hebben nog een hele weg te gaan

naar een meer gezonde maatschappij

Daar kan nog best een tandje bij

wat betreft het algemene streven

naar een echt gezonder leven

 

Corona legt de zwakten bloot

Zwakkeren gaan eerder dood

Het is zaak op zwakkeren te letten

want de dood maakt korte metten

 

Ziekten zijn vaak te voorkomen

mits op tijd in acht genomen

Door symptomen te bestrijden

zullen zwakten niet verdwijnen

In bestrijding van symptomen

moet een transformatie komen

 

https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/gezond-leven/roadmaps/biomedical-health/preventie-van-chronische-ziekte/

 

Een gezonde leefstijl                      2021 02 27

 

Men ziet nu steeds meer heil

in een meer gezonde levensstijl

die de hoge lasten drukken kan

want die rijzen uit de pan

 

De gemedicaliseerde maatschappij

lijkt een nieuwe vorm van slavernij

met vele mensen die onnodig lijden

door alleen symptomen te bestrijden

in plaats van deze te vermijden

 

Waarbij de torenhoge kosten

met de andere belangen botsen

De belangen van de jonge generatie

worden opgeofferd aan een natie

waarin ziekten domineren

en de pot goeddeels verteren

 

Ook al zijn de ouderen ons lief

verdient de jeugd ook perspectief

De focus van ons streven

dient gericht te zijn op léven

Niet vooral op nood en dood

De druk daarvan is nu te groot

 

De dood hoort bij het leven

en kan niet worden opgeheven

Met wie ziekelijk en zwak is

gaat het eerder een keer mis

 

Daar helpt geen lieve moeder aan

We moeten allen een keer gaan

Door geen plek te geven aan de dood

raakt een maatschappij in nood

Stervensangst is levensgroot

 

Door verdringing van de dood

laten mensen zich chanteren

om beleid te accepteren

dat veel lijkt op vrijheidsroof

 

Hoezeer we ons ook kwellen

met winkelsluiting, avondklok

’s avonds opgesloten in ons hok

de dood is niet veel uit te stellen

Misschien door heel gezond te leven

en het goede na te streven

 

https://www.sap-rood.org/farmaceutische-intellectuele-eigendom-bedreigt-de-volksgezondheid

 

Volksgezondheid                            2021 03 17 Na lezen van artikel over preventieve Chinese geneeskunde

We hebben al geruime tijd

een weinig consistent beleid

Eerst wordt het land gesloten

en daarna ging het weer open

 

Dat was opeens weer afgelopen

Veel mensen werden toen besmet

De klok werd toen weer teruggezet

Het hele land werd weer gesloten

We hadden wel een mooie zomer

die ons niet kan worden afgenomen

 

Vele mensen kregen milde klachten

Dat kon de nood niet echt verzachten

Er waren teveel zieke zwakke mensen

Volkszondheid liet nog veel te wensen

 

De door de pandemie ontstane nood

legde toen de meeste zwakten bloot

van onze algehele volksgezondheid

en een weing consistent beleid

 

Een ander punt was de zwaarlijvigheid

Bepaald geen teken van gezondheid

Er bleek ook te weinig personeel

En de piekbelasting werd te veel

 

De stijging van coronadoden

legt de vinger op bestaande noden

Toch werd niet drastisch ingezet

op volksgezondheid en immuniteit

maar werd op een ander paard gewed

De nieuwe hoop was vaccinatie

 

Vaccinatie maakt ons niet gezond

Het plakt een pleister op de wond

van zwakke volksgezondheid

en een weinig consistent beleid

dat heel veel zwakten in de zorg

al jarenlang voor ons verborg

 

Vaccinatie houdt in ieder land

ongezonde toestanden in stand

De ziekten-industrie gedijt

met dit veelal falende beleid

en bestrijding van symptomen

heeft een hoge vlucht genomen

 

Beter is het deze te voorkomen

Een preventief gezond beleid

is met farmaindustrie in strijd

Die daarvan geen voordeel heeft

en die juist van ziekten leeft

 

Big Pharma en de voedingsindustrie

vormen met de agro-industrie de grote drie

die een algeheel gebrek aan volksgezondheid

sturing geven met een expansief beleid

 

Vaccineren is naar mijn  vermoeden

slechts een doekje voor het bloeden

van een zwak en ongezond beleid

wat betreft de volksgezondheid

 

Het zou niet nodig moeten zijn

Slechts op een beperkt terrein

Bij zieke en bij zwakke mensen

en degenen die het wensen

 

Zonder een verkapte vaccinatieplicht

waar de overheid zich nu op richt

met een soort van vaccinatiepaspoort

waar nu menigeen zich ook aan stoort

 

Neemt men wel verantwoordelijkheid

voor een algeheel gezond beleid?

Ieder draagt de zorg voor zijn gezondheid

Dat is de taak niet van de overheid

 

Zij kan ons echter daarop wijzen

door gezonde zaken aan te prijzen

Zij zet niet in op transformatie

maar alleen op vaccinatie

en op restrictief beleid

Niet op volksgezondheid

 

Het is belangrijk om gezond te leven

en gezondheid na te streven

met een preventief totaalbeleid

gericht op algehele volksgezondheid

 

https://www.blikopnoordwijkerhout.nl/item/24447-vaccinatie-inwoners-duin-en-bollenstreek-gaat-plaatsvinden-in-noordwijkerhout

 

Een gemedicaliseerde maatschappij         2021 02 25

 

De vaccinatiemaatschappij

komt allengs dichterbij

Medicatie werd verboden

Effectiviteit werd uitgesloten

 

Op een ander paard gewed

is overal nu vaccinatie uitgezet

Er is geruime tijd en wereldwijd

een van bovenaf gestuurd beleid

 

Cijfers moeten angstaanjagend zijn
om het volk en masse te motiveren

zich op termijn te laten vaccineren

Maar het dodental is nog steeds klein

vergeleken bij een echte pandemie

of een echte ouderwetse epidemie

 

Een verdubbeling van die van griep

Zo heel veel hoger is het niet

en de meeste mensen zijn niet ziek

Toch moet iedereen zich laten vaccineren

om de pandemie te kunnen weren

 

Pharma spint er garen bij

Het is in wereldwijd verband

een kolfje naar hun hand

Gouden tijden breken voor hen aan

als virussen ons naar het leven staan

 

Het perspectief van vaccinatie

biedt de meeste fascinatie

Geleidelijke groepsimmunisatie

door het virus los te laten

heeft men lang verlaten

 

Zo komt de vaccinatieslavernij

wereldwijd steeds dichterbij

Voor ieder virus is er vaccinatie

Ieder jaar straks een traktatie

 

De gemedicaliseerde maatschappij

brengt het volk tot nieuwe slavernij

Niet alleen verslaafd aan medicatie

maar ook in de ban van vaccinatie

 

Het geloof in ons immuunsysteem

dat ons eeuwen heeft behoed verdween

Slechte voeding heeft het aangetast

Door stressfactoren is het zwaar belast

 

Het is niet wat het was of nog kan zijn

wanneer het optimaal gezond zou zijn

Men gelooft nu meer in vaccineren

en daarnaast met middelen drogeren

 

Voor iedere ziekte is een medicijn

De focus ligt niet op gezond zijn

Maar op steeds meer medicatie

in steeds hogere gradatie

 

Het algemene middelengebruik

ziet er niet bepaald erg gunstig uit

Is een atonoom gezonde mens

niet haalbaar meer als wens?

 

https://www.loketgezondleven.nl/sites/default/files/2020-05/Landelijke-Nota-Gezondheidsbeleid-LNG-2020-2024.pdf

 

Hoe staat het met de volksgezondheid?                              2021 03 24

 

De farmaceutische bedrijven

komen steeds meer bovendrijven

Het leiderschap van landen

toont ook meer en meer verbanden

met de grote farmaceuten

en met medische techneuten

zoals in Brave New World

al veel eerder is gebeurd

 

Medisch-technocraten

hebben in veel natiestaten

nu een ongekende invloed

Doet dat burgers goed?

Verbetert volksgezondheid

nationaal en wereldwijd?

 

Er valt nog heel veel te in halen

wat betreft de welvaartskwalen

Laat ze daar maar iets aan doen

Want daar wringt de schoen

 

De groei van volksgezondheid

lijkt nu zijn momentum kwijt

Kanker groeit nu wereldwijd

Ook de wereldwijde zoönosen

Veel depressies en psychosen

 

De algemene vatbaarheid

voor virussen en ziektekiemen

en voor velerlei infectieziekten

groeide drastisch wereldwijd

Covid krijgt in de belangenstrijd

verreweg het meeste geld en tijd

 

Onze volksgezondheid

vraagt een integraal beleid

Meer gefocust op preventie

en op andere dimensies

zoals voeding en bewegen

en bewust gezonder leven

 

Daar valt veel meer winst te halen

dan met steeds maar meer betalen

voor de verdergaande medicalisering

en voor algemene vaccinering

 

Bedreigt de medische technocratie

onze vrijheid en democratie?

Vele mensen blijven ongezond

steken in een vicieus verbond

van steeds meer zorg en ziekte

en ook meer infectieziekten

 

Raken mensen hun immuniteit

mettertijd niet steeds meer kwijt?

Een sterk immuunsysteem

is bij velen een probleem

 

De natuurlijke afweer

lijkt nu niet zo krachtig meer

door bedenkelijke voeding

en gebrekkige beweging

 

Moeten we niet meer bewegen

en veel meer natuurlijk leven?

Zal dan onze volksgezondheid

niet veel beter worden mettertijd?