Gedichten over jongere en oudere generaties

Civis Mundi Digitaal #108

door Piet Ransijn

Zal de jongere generatie weer tot bloei komen?

 

Gedichten over Gedichten over de beknotte jeugd i v m de coronacrisis zie CM 107

 

Vragen van de jonge generatie                           2021 03 21

In de op handen zijnde tijd

vragen kinderen tezijnertijd

Opa, hoe was de coronatijd?

Dat heb ik voor ze opgeschreven

Hoef het enkel voor te lezen

 

Was die tijd niet naar en raar?

Hielpen mensen toen elkaar?

Geloofden ze de overheid

en volgden ze toen het beleid?

Was er toen geen volksfrustratrie?

 

Wanneer kwam de transformatie?

Kwam dat door de vaccinatie

of door constructief beleid

meer gericht op duurzaamheid?

Wanneer kwam het aan het licht

hoeveel schade er werd aangericht

door een restrictief totaalbeleid

dat niet strookt met rationaliteit?

 

Wanneer werden mensen resistent

of raakten ze eraan gewend

met het virus voort te leven

en een transformatie na te streven?

 

En wat heb jij eraan gedaan

om het virus te weerstaan

en een bijdrage te geven

aan een beter samenleven?

 

https://www.daishadewijs.nl/de-cycli-van-ons-leven/

 

Een verloren generatie?                        2021 03 15 Na lezen Henk Becker, Generaties en hun kansen

Is iedere generatie niet verloren?

Ook al kreeg het kansen naar behoren

eindigt onafwendbaar ieder leven

als een onvermijdelijk gegeven

 

Iedere generatie draagt het zijne bij

aan de algehele maatschappij

die een eeuwig leven heeft

en haar leden kansen geeft

 

Kinderen spelen het volwassen leven

Daarom moeten wij een voorbeeld geven

Onze tijd van radicale transformatie

legt een druk op deze generatie

 

De wereld moet zich transformeren

willen wij haar continueren

Aan de negatieve leefpatronen

moet een tijdig einde komen

 

Anders dreigt regresie en stagnatie

voor de nu nog jonge generatie

De toekomst van de kinderen

mogen wij niet blijvend hinderen

 

Iedere belemmering heeft zijn bekomst

Onze kinderen bepalen onze toekomst

Hoe meer wij nu voor onze kinderen zorgen

des te beter zijn zij straks geborgen

 

Door verworvenheden van dit leven

aan de kinderen door te geven

en door op zijn minste te streven

dat problemen worden opgeheven

 

Wil iedere ouder niet het beste

en het niet voor kinderen verpesten?

Als het vroom gepraat ten spijt

zien we weinig consistent beleid

 

De gebrekkige consideratie

met de jonge generatie

is in vrijwel ieder land

een teken aan de wand

 

Wij zijn nog steeds aan zet

Bakens moeten worden omgezet

om de destructieve trends te keren

die de leefomgeving ruïneren

 

Als een generatie voortleeft

in hetgeen hij kinderen doorgeeft

dan biedt dit ons gelegenheid

voort te leven  tot in eeuwigheid

 

 

De cyclus van het leven                 2021 03 01 Bij het schrijven over Generaties en hun kansen

 

Wij zijn hoeders van de aarde

en van menselijke waarden

zoals goedheid, schoonheid

waarheid en gerechtigheid

 

De schaduw die de dingen werpen

kan hun schoonheid nog versterken

Ook de schoonheid van een roofdier

biedt een imposant plezier

 

Ook zij worden voortgedreven

door de oerkracht van het leven

Doen hun toebedeelde taak

Zorgen voor een grote schoonmaak

 

Al wat leeft moet sterven

De zwakken en de sterken

In de cyclus van het leven

kan niet ieder blijven leven

 

Zwakken gaan het eerste dood

Hun aantal wordt te groot

als zij blijven voortbestaan

en de anderen in de weg staan

 

Wie een last wordt voor het le ven

wordt weer teruggegeven

aan de schoot van de natuur

Alles heeft zijn levensduur

 

De cyclus van geboorte en verval

verenigt alles met het Al

Zo keren bij de ouderdom

onze levenskansen om

 

En komt bij het kerende getij

de dood steeds dichterbij

Terwijl het jonge leven

volop kansen krijgt gegeven

 

https://www.nieuwwij.nl/interview/jongere-generatie-in-isra-l-en-palestina-geeft-hoop/

 

De jongere generatie                     2021 03 02

Er is zoveel in het leven

om de aandacht aan te geven

Familie, werk en vrienden

en je moet de kost verdienen

voor een vrouw en een gezin

 

Het gaat niet om gewin

Veeleer dat we iets presteren

waar ook andeen van leren

en voldoen aan wezenlijke wensen

van een aantal medemensen

 

Ieder van ons is een onderdeel

van een ontzagwekkend groot geheel

Uiteindelijk gaat het in het leven

ook om wat je anderen kunt geven

 

Niet het minst ons nageslacht

Daar wordt weinig over nagedacht

We denken zelden op termijn

Hoe het leven straks zal zijn

 

We volgen onze grillen

Wat we nu en morgen willen

De toekomst van de kinderen

mag ons nu niet hinderen

 

We hebben onze eigen idealen

die we willen willen halen

Denken niet aan de relatie

met de jonge generatie

 

Alsof die generatie morgen

voor zichzelf moet zorgen

in een wereld vol gevaren

die wij voor hen achterlaten

 

Een wereld waarin Techbedrijven

als de heersers komen bovendrijven

Die de mens afhankelijk maakt

als een digitaal geknechte slaaf

 

In plaats van mensen te bevrijden

van onnodig en toekomstig lijden

Laten we maar samen hopen

dat het anders zal gaan lopen

 

Dat de toekomst onze kinderen

niet zo erg gaat hinderen

Dat de jonge generatie

zorgt voor transformatie

naar een wereld die op licht

en liefde is gericht

 

https://www.myhope.nl/apps/blog/show/44826780-hoe-doorbreekt-de-people-pleaser-de-cyclus-van-destructieve-relaties-in-zijn-haar-leven-

 

Houdbaarheid 2021 01 10

Mijn houdbaarheid

heeft maar een beperkte tijd

Ik heb genoeg gedaan

om te mogen gaan

De kinderen gaan hun weg

en ze komen wel terecht

 

Ik kan mij luider laten horen

en mijn stem niet laten smoren

in de wolken van onwetendheid

en de nevels van vergetelheid

De bakens van de nieuwe tijd

vereisen geen bescheidenheid

 

Maar in duidelijke taal

een vervolgverhaal

om steeds te laten horen

en de mensen aan te sporen

anders te gaan leven

willen wij hier overleven

 

‘Ik zal de halmen niet meer zien

noch binden ook de volle schoven

Maar doe mij in de oogst geloven

waarvoor ik dien’

A.Roland Holst, De ploeger

 

https://www.bigbank.nl/q3-2020/ Terugblik

 

Uitgewoed                         2021 01 17

 

Mijn leven lijkt nu uitgewoed

Alsof ik niets meer moet

Het kan nog jaren duren

met gezondheidskuren

 

Ik voel een sterke gloed

als warmte in mijn bloed

en geeft mij eraan over

als een kracht van boven

 

Dat ik niets meer moet

voelt voor mij wel goed

Alsof ik lijk bevrijd

Een ander lot mij leidt

als deel van een geheel

en ik mijn verdienste deel

 

Ik heb nog een paar taken

die nog lopen af te maken

En ik ben beschikbaar

Hopelijk nog een paar jaar

Tot het lichaam het begeeft

waarin ik al die jaren heb geleefd

 

https://www.nieuwwij.nl/actueel/film-de-fietser/

 

De avond van het leven                               2021 01 20-21

Alsof het altijd avond is

en nooit meer morgen wordt

De dagen zijn maar kort

De nachtelijke duisternis

komt langzaam dichterbij

En toch voel ik mij vrij

nu ik illusies achterlaat

Ik zie wel hoe het gaat

 

Mijn jeugd is lang voorbij

Mijn leven achter mij

De jaren waren vlug

als zonneschijn voorbij

De avond van het leven

duurt wellicht nog even

 

Er valt wel mee te leven

zolang het pijnloos is

en zonder droefenis

Als vreugde in het leven

voldoende is gegeven

 

De tijd gaat snel voorbij

Het eind komt dichterbij

En ik aanvaard het leven

zolang het kan nog even

als een vreugdevol gegeven

 

https://www.facebook.com/pg/cathelijnefilippo/posts

 

Een tijdelijk gegeven                      2021 01 21

We leven hier onvrij

Gevangen in een lijf

als aangenaam verblijf

Het gaat een keer voorbij

 

Het lichaam voelt dan aangedaan

Het leven wordt onaangenaam

Dan wordt het tijd van hier te gaan

 

Na een lang en dankbaar leven

als een mooi maar tijdelijk gegeven

dat dan vleugels heeft gekregen

 

https://www.customertalk.nl/nieuws/zijn-marketeers-wel-corona-proof-dat-is-d%C3%A9-relevante-vraag/

 

Bij het voorbijaan                           2021 01 27

Ons leven duurt maar korte tijd

Een golfje van de eeuwigheid

We tellen onze zegeningen

en genieten van de mooie dingen

 

Het kan opeens voorbij zijn

Daarom mag je blij zijn

De levenstijd is kort

Dat is ons aller lot

 

De aarde is een doorgangshuis

maar niet ons eeuwig thuis

Het biedt een tijdelijk verblijf

in een voorbijgaand lijf

 

Dat meer en meer gebreken krijgt

wanneer het naar zijn einde neigt

Als een krakende, knarsende wagen

volbrengt het nog zijn latere dagen

 

Elke dag een nieuw begin

tegen de verdrukking in