Helderheid: Gedichten bij het boek van Maarten van Buuren

Civis Mundi Digitaal #108

door Piet Ransijn

https://jgeo.nl/o/tag/zonsopkomst

 

Zonsopkomst    2021 03 05 Na lezen van M van Buuren, Quantum, de oerknal en God

De zon is uit zijn bed gekomen

Een stroom van tig miljard fotonen

verlicht het hemelruim met licht

Ik duizel in het zicht van zoveel licht

 

De lucht wordt opgeladen

Dat gebeurt ook met de aarde

Een stroom van tig miljard fotonen

is in de atmosfeer gekomen

 

Ik duizel in het zicht van zoveel licht

en houd mijn hand voor m’n gezicht

Ik wil mij wentelen in de warmte

die ik bijna kan omarmen

 

Ik doe de ramen open

De nacht is afgelopen

met al zijn rare dromen

De morgen is gekomen

 

Ik wentel mij in het licht

Wel tig miljard fotonen

verhelderen ons zicht

De zon is opgekomen

 

 

Een onvolledig weten                   2021 03 11 Na lezen van Maarten van Buuren, Quantum de oerknal en God

                                                                                                      en Jacob Jolij, Wat is bewustzijn nou eigenlijk? 

We leven in een wereld vol met leugens en bedrog

Dat geldt al eeuwen en men gelooft het nog

De wereld wil bedrogen worden dus wordt zij bedrogen*              *Mundus vult decipi, ergo decipiatur

gold bij de Romeinen die er niet bepaald om logen

 

Het vrije woord wordt ingeperkt en de mediamagnaten

bepalen samen waar we met zijn allen over praten

Het volk moet worden voorbereid op vaccinatie

Dus een overvloed van de gewenste informatie

 

Wetenschappers durven vaak niet af te wijken

want collega’s gaan daarover zeiken

Grote aberraties worden rechtgezet

Geloofsafval wordt vaak belet

 

Het geloof in de materie lijkt een dogma

Hoewel het veel meer heeft van een enigma

We weten niet goed wat het werkelijk is

Ons weten komt veelal niet verder dan gegis*                    *De zekere waarheid, heeft geen mens gekend...

waarbij maar weinig vast en zeker is                                   Alles is een web uitgissingen geweven - Xenophanes

                                                                                        Bryan Magee, Popper, p 34

Een spiegeldbeeld lijkt op de werkelijkheid

terwijl het daar een beeld van blijkt

Wat is het beeld en wat de werkelijkheid?

Beelden zijn constructies van bewustzijn

die er eigenlijk wellicht niet zijn

 

Konden wij in andere dimensies kijken

dan zou alles vreemd en anders lijken

In een wereld van frequenties

ontwaren wij maar vier dimensies

De wereld speelt zich af in ruimtetijd

Daar voorbij bestaat geen zekerheid

 

Verder dan hun oog kan reiken

kunnen weinig mensen kijken

naar de vastgestelde feiten

die vaak net iets anders blijken

dan zijn ogenschijnlijk lijken

 

Veel van wat voor ons onzichtbaar blijft

en een dichter dichterlijk beschrijft

bestaat wellicht in andere dimensies

en vibreert op andere frequenties

die ons misschien als infrarood omgeven

en voor het oog onzichtbaar zijn gebleven

 

Wat werkelijk blijkt in infrarood-bereik

is iets waar geen mens naar kijkt

Zo zijn er ultraviolet-frequenties

afgezien van andere dimensies

waar we vrijwel niets van weten

omdat die niet zijn te meten

 

https://www.managementimpact.nl/artikel/domme-vragen-de-geneugten-van-onwetendheid

 

Een gedachte als zodanig kunnen we niet meten

En we kunnen ook niet meten wat we zijn vergeten

en weer in ons opkomt als herinnering

Het mechanisme dat ermee gepaard ging

kunnen wij maar zeer ten dele meten

Zo is er nog zoveel waarvan wij weinig weten

 

Wij leven als bewoners van een onderaardse grot*                          *Zie de allegorie van de grot van Plato

Terwijl het voor een enkeling slechts helder wordt

dat wij kunnen leven in een aldoordringend licht

als wij ons begeven in het volle zicht

en het innerlijke oog van ons bewustzijn

de ogen opent voor hetgeen wij werkelijk zijn:

Het licht dat ieder mens verlicht*                            *Johannes I:9

 

Het licht van het bewustzijn

waarin wij leven en bewegen en in zijn* *Handelingen van de apostelen 17:28

dat in iedereen hetzelfde is

en van iedereen verschillend is*               *Oepanishaden

toont wie werkelijk wil weten

en dit zicht is toebemeten

hoe de wereld werkelijk is

 

Accepteer gewoon het leven

en het gegeven dat we weinig weten

Maar kijk er ook gewoon doorheen

Voel je ook met iedereen en alles een

 

https://www.blueearth.nu/kwantumfysica/

 

Het nieuwe weten                         2021 03 06 Na lezen van M van Buuren, Quantum, de oerknal en God

Dit is het nieuwe weten

Het meeste is niet zeker

Maar er is een samenhang

Alles gaat zijn eigen gang

in een onderling verband

onthuld door ons verstand

 

Ons weten echter is onzeker

Wij kunnen lang niet alles meten

Maar bewustzijn kent geen grenzen

Dat geldt ook voor onze wensen

 

Als wij ons naar binnen wenden

vinden wij het transcendente

Aan de bron van het denken

kan dit ons vervulling schenken

 

Een andere vorm van weten

is ons daarin toebemeten

Ons binnenste bewustzijn

kan daar afgestemd zijn

op de bron van al het weten

die wij ooit eens zijn vergeten

 

Door ons uiterlijk gericht zijn

raakt die bron uit het bewustzijn

Als wij ons naar binnen wenden

vinden wij dit transcendente

 

Het bewustzijn komt tot rust

Wordt zich van zichzelf bewust

En vanuit zichzelf bewogen

kiemt het scheppende vermogen

 

Als een innerlijk soort licht

dat zich dan naar buiten richt

Het transcendente komt tot leven

door impulsen vorm te geven

 

Impulsen van bewustzijn

winnen meer en meer terrein

en gaan dan hun eigen gang

in een onderlinge samenhang

 

Dit nieuw ontdekte weten

dat de mens is toebemeten

ziet het grensverleggende belang

van die onderlinge samenhang

 

In een groots totaalverband

niet primair vanuit verstand

dat de dingen onderscheidt

en tot fragmentatie leidt

 

Maar vanuit bewustzijn

van het ongedeelde zijn

dat wijzelf in wezen zijn

een transcendent bewustzijn

 

Het nieuwe weten

is ons toebemeten

vanuit dit bewustzijn

waarin wij weer één zijn

 

Met de wereld om ons heen

die gescheiden van ons scheen

maar vanaf de eerste stonde

innig met ons is verbonden

in een transcendent verband

 

Voorbij het scheidende verstand

en voorbij de uiterlijke zinnen

kenbaar is van binnen

in een innerlijk bewustzijn

waarin wij weer één zijn

 

https://theconversation.com/editing-the-dna-of-human-embryos-could-protect-us-from-future-pandemics-15131

 

Eerbied voor het leven*                   2021 03 16 *Naar Albert Schweitzer, Cultuur en ethiek

Wetenschappers weten niet

dat wil zeggen niet precies

waarmee ze bezig zijn

Mensen zijn nu proefkonijn

Wat werkt blijkt op termijn

 

Bestaat er een relatie

tussen Covid-vaccinatie

en gen-manipulatie?

Verandering van RNA

komt dicht bij DNA

 

Verandering van de natuur

heel diep in de celstructuur

en effecten op de lange duur

kunnen we niet meten

Er is veel wat we niet weten

 

Welke belangen spelen

kan Pharma niet verhelen

Over macht en geld

is al veel verteld

 

**********

 

Worden mensen straks gedomineerd

door wie de genen manipuleert?

Eerst de genen van gewassen

Vervolgens van dierenrassen

De mens staat voor de deur

en komt straks aan de beurt

 

De strijd om acceptatie

van gen-manipulatie

is nog steeds in volle gang

en woedt al jarenlang

 

Wat nazi-dokters ooit begonnen

is nog altijd niet gewonnen

Mensen zijn onschendbaar

Ook al doen geleerden raar

en vormen velen een gevaar

 

Wint ook Dokter Frankenstein

geleidelijk steeds meer terrein?

Over onze wetenschapsethiek

woedt een ongekende polemiek

 

Aan de ene kant de technocraten

Aan de andere kant milieufanaten

Hun strijd lijkt niet beslist

De uitkomst is nog ongewis

 

Er is een ding wat zeker is

De natuur zal niet het loodje leggen

Niemand heeft het voor het zeggen

De ongetemde kracht van de natuur

wint het altijd op de lange duur

 

De mensheid kan verdwijnen

en elders weer verschijnen

Het heelal kent meer terreinen

waar leven wellicht mogelijk is

De plaatsen zijn nog ongewis

 

Ook de waarschijnlijkheid

is nog onderwerp van strijd

Ons past meer bescheidenheid

en eerbied voor het leven

waarmee wij zijn verweven

 

Wij zijn een heel klein onderdeel

van een ontzagwekkend groot geheel

waarvoor eerbied op zijn plaats is

Of er goden zijn en wat zij zijn is ongewis

 

Vroeger zag men menig hemellichaam

voor een god, godin of godheid aan

Toch danken wij nog altijd ons bestaan

aan de zegening van zonne-energie

en is leven nog een groot mysterie

 

De structuur van het menselijk genoom

en de stabiele bouw van het atoom

heeft zich enigszins aan ons onthuld

maar blijft ook in raadselen gehuld

 

Hoe de wereld werkelijk is

blijft waarschijnlijk ongewis

In het diepst van de materie

lost zij op in onbekende energie

en in impliciete informatie*                            *Zie o.m. David Bohm, Wholeness and Implicate Order

 

Deze wijst weer op bewustzijn

waar wij onderdeel van zijn

De relatie van bewustzijn en materie

blijft nog altijd een mysterie

 

Zal er in de werking van bewustzijn

op den duur meer inzicht zijn?

Op de middellange duur

openbaart zich de natuur

waar wij een onderdeel van zijn

aan het menselijk bewustzijn

 

https://anjazerrouk.nl/wat-is-kwantum-deel-2-het-kwantumveld/

Ons bewustzijn is als een druppel in een oceaan waaruit het is ontstaan