De nieuwe weg, Evangelie en Heelwording

Civis Mundi Digitaal #108

door Jeroen Sluijter

 

De nieuwe weg

Jeroen Sluijter

Vele blinden lopen, wanhopig en luid

Zoekend naar een pad een donker woud uit,

Verloren via zeven benevelde paden

Want alle zeven, daarin zit het venijn

Leiden terug naar waar ze begonnen zijn

De blinden hebben haast om voort te gaan

Maar ze komen niet meer uit het woud vandaan

 

Maar ik zal geen van deze paden kiezen

En me niet in blind gedwaal verliezen

Ik zal niet meer zoeken wat ik mis

Nu ik weet dat het daar niet te vinden is

 

Daarmee klaart de nevel en het Licht gaat schijnen

Waardoor zevensprong en ook het woud verdwijnen

Ik laat los en zweef met licht gemoed

Mijn oorsprong en mijn vrijheid tegemoet

 

Evangelie

 

Dwazen leefden in een donker woud

dat op egoïsme was gebouwd.

Het gaf conflict en eenzaamheid.

Ze wilden hieruit worden weggeleid.

 

Door een betere wereld te aanschouwen

Gefundeerd op wederzijds vertrouwen.

Waar actie leidt tot onderlinge harmonie.

Allen werden toen vervuld van nostalgie.

 

Toen ik hierin voorging en de uitgang toonde,

Overwon hun angst die in de diepte woonde

Waardoor zij liever in hun leed volhardden

Daar ze kwetsbaarheid met zwakheden verwarden. 

 

Vertrouwen vormt met kwetsbaarheid een paar

Maar velen zagen dit als zwakheid en gevaar

Enkelen konden slechts hun angsten overwinnen

En hun medemensen niet bestrijden maar beminnen.

 

Heelwording in een onvoltooid leven

 

Opgestegen naar volwassenheid

kom ik waar ik ooit begon

aldus door Eleleth geleid

en arriveer ik bij de Bron

 

Die me met de liefde laat verbinden

en het Kind weer in mijzelf doet vinden

 

De hoop te mogen blijven is toen opgegaan

in rook, permanent verblijf is mij niet toegestaan

 

Deze wending die voorzag ik eerder nooit

mijn leven hier op aarde is nog niet voltooid