Liefdesgedichten van Rumi

Civis Mundi Digitaal #113

door Piet Ransijn

                                                                   

Vertaling van Love Poems of Rumi, vertaald door Deepak Chopra e.a. 2017 09 10 

 

 

De chemie van de liefde

 

Uit een andere wereld

kom jij bij mij

Van voorbij de sterren

en de lege  ruimte

 

Jij bent boven alles verheven

Onvoorstelbaar zuiver en mooi

Je brengt de essentie van de liefde

 

Als je me aanraakt

wordt ik een ander mens

Als jij bij mij bent

is er geen reden tot zorgen

 

De vreugde die je brengt

beroert mijn hart

maakt mij sprakeloos

en doet alles in mij goed

 

Jouw liefde beweegt

de hemel en de aarde

onze harten en zielen

en alle schepselen

 

Jouw liefde verenigt

alle tegenstellingen op aarde

het zichtbare en onzichtbare

Wat aards is maak je weer hemels

 

De poort van de liefde http://www.gajael.nl/De_Gouden_Poort.html ’Bekijk de tekening met je hart...

Neem waar zonder oordeel. Wees opmerkzaam. Zijn er bepaalde gevoelens die opkomen. Alles is goed.’

 

Kom bij me

 

Ik ben je geliefde

geef je aan mij over

open de poort

van de liefde voor mij

 

Vlij je naast mij neer

Laten we samen

smelten onder de sterren

 

Je was zolang verborgen

terwijl ik rond dreef

in een zee van verlangen

 

Toch was je altijd

verbonden met mij

verborgen in de zichtbare

en de onzichtbare wereld

 

Toen ik was gevangen

in een kleine vijver

ben jij in de oceaan

in grote stromen opgegaan

 

Kom bij mij

open de poort

van de liefde voor mij

 

 

Vurig verlangen

 

Eenzaam en verlaten

zwerf ik door de woestijn

Een verzengend verlangen

snijdt door mijn ziel

 

Geduldig wacht jij op mij

Jij kijkt in mijn tranende ogen

en aanvaardt mijn verlangen

vol liefde en vrede

 

Kan ik zo houden van jou

als jij houdt van mij?

 

            ****

 

Een teken

 

Ik verlang naar jou

Meer dan naar eten of drinken

verlangt mijn hele hart naar jou

 

Hoewel je overal kunt zijn

voel ik je vooral in mijn hart

 

Vol verlangen wacht ik in stilte

op een teken, een glimp van jou

 

Op zoek naar liefde

 

Een ongekend verlangen

heeft mij in zijn ban

Mijn hart is veranderd

in een vogel die de hemel afzoekt

 

Ik wil mij overal heen bewegen

Is het werkelijk zo

dat degene van wie ik hou

overal aanwezig is?

 

 

Hoeveel hou jij van mij?

 

Ik vroeg mijn geliefde

Hou je meer van mij

dan van jezelf?

 

Hij antwoordde:

Ik ben gestorven voor mijzelf

en leef alleen voor jou

 

Mijn eigenheid is verdwenen

Ik ben geen ik of ego meer

Ik ben er alleen voor jou

 

Wat ik geleerd heb ben ik vergeten

Maar omdat ik jou ken

kan ik alles van je weten

 

Ik heb mijn kracht verloren

maar dankzij jou

kan ik alles wat ik nog kan

 

Als ik hou van mijzelf

hou ik van jou

Als ik hou van jou

hou ik van mijzelf

 

Ontleend aan Deepak Chopra, Liefdesgedichten van Rumi,

Vrije herdichting van de vertaling George Hulskramer