Wederzijds respect en schaamte (gedichten)

Civis Mundi Digitaal #114

door Piet Ransijn

 

 

Waar blijft wederzijds respect?                              2021 09 17

 

Met de anderhalve meter

ging het wel iets beter

Het leidde tot beperking

van het tempo van besmetting

 

Vaccinatie wordt geboden

als remedie voor de noden

Maar er is niet één remedie

voor de covidpandemie

Verschillende remedies werken

Niet alleen maar vaccinatie

 

Ook helpt effectieve medicatie

en het immuunsysteem versterken

of meer thuis gaan werken

Het gaat om een totaalbeleid

en wat meer voorzichtigheid

 

Onzekerheden

 

Antivaxxers worden weggezet

als asociaal, extreem en gek*                    *Zie NRC Opinie 15 sept. ‘Je niet laten vaccineren is niet per se asociaal’

Vaak zijn het hoogopgeleiden

die een confrontatie willen mijden

en zich door geen ander laten leiden

 

Aan het covidvirus kleven

velerlei onzekerheden

Het is nog niet bewezen

hoe het virus is ontstaan

De ‘manmade’ hypothese

is nog steeds niet van de baan

 

Covidbestrijding

 

Bestrijding wordt nu wereldwijd

min of meer centraal geleid

Er is wel een nationale variatie

in besmettingsregistratie

EN Haast overal wordt vaccinatie

gepresenteerd als sociale obligatie

 

Degene die er niet in gelooft

heeft waanideën in zijn hoofd

Maar waarom enkel vaccinatie

Waarom ook geen medicatie?

Waarom moesten medicijnen

van het strijdtoneel verdwijnen?

 

Medicijnen zijn omstreden

en discussie werd gemeden

Een en ander wekt de schijn

dat een covidmedicijn

niet effectief kan zijn

 

Een nieuwe minderheid?

 

Door het coronabeleid

dreigt een nieuwe minderheid

van de niet-gevaccineerden

en degenen die zich weerden

tegen de ‘coronadictatuur’

en een overheidscultuur

die gepaard gaat met censuur

 

Hoe past overheidsdwang

in het nationale volksbelang?

Waarom wordt ook roken

bijvoorbeeld niet verboden?

 

Waaom richt de overheid

zich niet op zwaarlijvigheid?

Waarom wordt ons eten

niet wettelijk verbeterd?

 

We zullen moeten leren leven

in een wereld vol onzekerheden

Vaccinatie biedt geen zekerheid

op een blijvende immuniteit

Er zijn alleen waarschijnlijkheden

 

De farma-industrie

 

De farma-industrie

verstevigt zijn positie

Dit lijkt als gegeven buiten kijf

Het betreft een cirimineel bedrijf*          *P. Götzsche, Dodelijke medicijnen en georganiseerde criminalteit

met een crimineel verleden

dat de wet heeft overtreden

en zich nu als redder profileert

en miljardenwinsten genereert

 

De monopoliepositie

van de farma-industrie

in de gezondheidszorg

is een reden tot zorg

 

Ook bij de massale vaccinatie

spelen andere belangen mee

dan het wereldwijde wel en wee

Het mondiale overheidsbeleid

heeft wereldwijd geleid

tot een grote volgzaamheid

 

Antivaxxers

 

Antivaxxers worden weggezet

als asociaal, extreem en gek

Waar blijft wederzijds respect?

Een gemêleerde minderheid

raakt ondanks het beleid

zijn eigen(aardig)heid niet kwijt

 

Wordt door internationaal beleid

een nieuwe slavenmaatschappij

soms systematisch voorbereid?

In hoeverre zijn wij burgers vrij?

 

Zijn burgerrechten nog wel veilig?

Is ons lichaam nog wel heilig?

Moeten minderheden wijken

voor de machtigen en rijken?

 

Enkele relevante artikelen

Maarten Keulemans, ‘Virologen waarschuwen: deltavariant verspreidt zich ook via gevaccineerden’, Volkskrant, 21 juli

Nienke Beintema, ‘Coronavaccins beschermen minder tegen de Deltavariant’, NRC 20 aug.

Jannie Schipper, ‘Israël merkt dat effect van vaccins daalt’, NRC 20 aug.

Nienke Beintema, ‘Bij half miljoen mensen werkt vaccin slecht’ (zwak immuunsysteem), NRC 19 aug.

Stan Baggen (advocaat), ‘Ongevaccineerd is niet per se onveiliger dan gevaccineerd’, NRC 31 aug.

Erwin Kompagne, klinisch ethicus, Interview. ‘Laten we ongevaccineerden niet meteen beschouwen als een poel van virussen’, Volkskrant 27 aug.

Maarten Keulemans, ‘’Handig zo’n coronapas. Maar is er eigenlijk bewijs dat die werkt?’ Volkskrant 20 sept.

Christiaan Weijts, Column, Voor wie doen we het? (over de coronapas), NRC 17 sept.

Rosanne Hertzberger (microbioloog), ‘10 jaar na de pandemie: We werden steeds zieker’ NRC 4 sept.

Stine Jensen, ‘Pijnstiller zijn een gevaar voor algofobe samenleving’, NRC 13 aug. Over sterfte door verslavende zware pijnstillers, waarover 4000 rechtszaken zijn aangespannen tegen Big Pharma

Rik Wassens, ’Grondrechten worden bij het grof vuit gezet’, NRC 24 sept

Jeroen van der Kris, ’Farmaceuten met bloed aan hun handen: Kwade meesters van de pijnbestrijding’. Bespreking  van Patrick Radden Keefe, Het pijstillerimperium. "De gebroeders Sackler vergaarden een vermogen met een pijnstiller, die aan bijna een half miljoen mensen het leven kostte. Journalist Patrick Radden Keefe schreef een facinerende geschiedenis over hun vaak onmenselijke praktijken."

Liza van Lonkhuyzen, ’Niet alleen Big Pharma faalde’. "Naast farmaceuten treft artsen en toezichthouders blaam...  9 miljoen dollar aan etentjes en lekkernijen om doktoren te paaien." NRC 28 sept.

 

 

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/schaamte-is-een-sociale-emotie/

 

Schaamte                  2021 09 09 Na lezing boekbespreking van Edwin van de Pol

 

Hoewel bijna alles lijkt te mogen

ook al werd het ooit verboden

menigeen er maar op los leeft

en geen kerkelijk gezag

ons strikte normen geeft

voor prosociaal gedrag

schamen vele mensen zich

 

We voelen ons verplicht

om anderen te geven

en een beetje mee te leven

Hebben kennelijk nog idealen

waarmee nog eer valt te behalen

 

Hoewel haast alles mag

wat God verboden heeft

schamen wij ons voor gedrag

dat anderen te denken geeft

en afwijkt van de normen

of van de omgangsvormen

 

Omdat God nu dood is

en er geen vervanger is

belijden we voor Onze Lieve Heer

schuld en zonden nu niet meer

We schamen ons nu voor elkander

Haast iedereen let op een ander

 

Waar eens religie was

komt nu een soort kompas

dat op de ander is gericht

afgestemd op sociale plicht

 

Ooit werd men door de kerk vermaand

Nu voelen velen zich beschaamd

wanneer men afwijkt van de normen

of iets strijdig is met omgangsvormen

 

Waar goddelijk gezag verdween

kwam conformisme naar het scheen

De ideële ander kreeg de rol van God

Conformeren werd sociaal gebod

 

Het lijkt alleen dat alles mag

wat God verboden heeft

dat men onafhankelijk leeft

en zonder geestelijk gezag

 

Maar mensen zijn sociale dieren

die anderen het liefst plezieren

Waar ooit de nadruk werd gelegd

op uiterlijke levensnormen

en goede omgangsvormen

is nu het wederzijds respect

als levensnorm ontdekt

 

Als een verinnerlijkte norm

geen opgedrongen vorm

Een innerlijke richtlijn

waar velen toegerust mee zijn

nu er geen God meer is

en ook de kerk verlaten is

 

 

Relevante sociologische literatuur

George Herbert Mead, Mind, Self and Society, over de ‘gegeneraliseerde ander’, die het gedrag beïnvloedt.

Emile Durkheim, ‘The Dualism of Human Nature and Its Social Conditions’ in E. Durkheim e.a. Essays on Sociology and Philosophy ed., by Kurt H Wolf, p 325-340.

Moraliteit (morele en sociale normen en plichten) kan contrasteren met driften en affectieve neigingen: geest versus driften. Dit kan spanning en verdeeldheid met zich meebrengen (ook bijv. gevoelens van schuld en schaamte).

David Riesman e.a., The Lonely Crowd: a Study of the Changing American Character. Hij onderscheidt tradition-directed, inner-directed en other-directed persoonlijkheidstypes. De laatste ontwikkelde zich in de 20e eeuw, stemt zich meer af en is meer gevoelig voor wat anderen vinden. Bijv. bij schaamte. Zie ook:

J H van den Berg, Leven in meervoud. Over de ‘meervoudige’ afstemming op verschillende groepen.

P A Sorokin, Society, Culture and Personality: Their Structure and Dynamics, vooral hfst 19 ‘Sociocultural Structure of Personality’. O.m. over hoe verschillende rollen en (groeps)identificaties met innerlijke verdeeldheid kunnen samengaan. Bij schuld en schaamte is er ook een zeker innerlijke verdeeldheid: men voldoet niet aan een sociale verwachting of verinnerlijkt ideaal.

Philip J Slater, ‘Social Bases of Personality’, in Neil J Smelser ed., Sociology: An Introduction. Over rolgedrag, socialisatie en (groeps)identificatie.

Norbert Elias, Het civilisatieproces. O.m. over uiterlijke dwang (Fremdzwänge) die wordt verinnerlijkt tot Selbstzwänge, zelfdwang of discipline.

Charles Wright Mills en Hans Gerth, Character and Social Structure: The Psychology of Social Institutions. Over het verband tussen de sociale structuur en de psychische structuur, het zelfbeeld en de ‘gegeneraliseerde ander’, de invloed van verschillende politieke, economische, religieuze en educatieve instituties, beroep, sociale klasse en status en collectief gedrag.

Peter Berger en Thomas Luckmann, The Social Construction of Reality. Over de maatschappij als objectieve en subjectieve, verinnerlijkte realiteit.