Chemische fabriek of tempel van de ziel? (gedicht)

Civis Mundi Digitaal #114

door Piet Ransijn

Het lichaam als een tempel in een aldoordringend licht

Chemische fabriek                        2021 09 16

of tempel van de ziel

 

Wanneer je ons gestel beziet

als een chemische fabriek

worden mensen daar niet beter van

daar dit de mensen niet verheffen kan

 

Maar als je ons gestel beziet

als een tempel van de ziel

 dan worden mensen zich uitgeheven

boven hun banale alledaagse leven

 

Het geeft een andere vibratie

dan een chemische fabriek

een tempel van de ziel

heeft een andere energie

 

Een mens als chemische fabriek

voedt niet zijn eigen ziel

De ziel wordt zo gedood

Het leven van zijn zin ontbloot

 

Bezieling is verdwenen

En talent zit in de genen

Het komt tot leven

door omstandigheden

 

Ook intermenselijke interacties

berusten dan op chemische reacties

In de chemie van onze liefde

ontbreekt echter diepte

 

Als ik in de tempel van de ziel

voor een ander kniel

dan krijht het leven diepte

door bezielde liefde

 

Wij zijn geen chemische fabriek

Wij leven in een tempel van de ziel

die als druppel op de aarde viel

om hier het aardse leven

een bezielde zin te geven