Duurzaamheid betrachten (gedicht)

Civis Mundi Digitaal #114

door Piet Ransijn

 

Duurzaamheid betrachten         2021 09 25

 

Een kaal gevreten aarde

zonder geestelijke waarden

is het lot van onze kinderen

als wij niet wat minderen

 

Om op andere voet te leven

wenden velen reeds hun steven

In een andere levensstijl

ziet men steeds meer heil

 

Een ander eetpatroon

vinden  velen nu gewoon

Ons patroon begint te schuiven

Minder vlees en minder zuivel

Daar is minder land voor nodig

Vlees is niet gezond en overbodig

 

En overal in alle landen

kan men bomen planten

Als iedereen een boom plant

verbetert dit de vogelstand

 

We moeten nu niet langer wachten

Per direct meer matigheid betrachten

De techniek zal steeds weer falen

het beoogde resultaat te halen

 

Het kan zo niet langer doorgaan

Op ons allen komt het aan

onze plicht niet te verzaken

en de omslag nu te maken

naar een duurzame cultuur

afgestemd op de natuur