Gedichten bij Filosofie en spiritualiteit

Civis Mundi Digitaal #114

door Piet Ransijn

De god Hermes, de bode van de goden

 

Bode van de goden                       2021 09 01 Na lezen van Koo van der Wal, Filosofie en spiritualiteit

 

Alle goden zijn gevloden

Ze laten mensen in hun noden

maar naar vrede smachten

en hen vele eeuwen wachten

op een bode van de goden

ter verlichting van hun noden

 

De meeste mensen menen

dat de goden zijn verdwenen

omdat zij illusies zouden zijn

Goden immers zijn maar schijn

 

Waar het licht was

werd het donker

Waar het mooi was

werd het somber

 

De wereld werd onttoverd

en de aarde werd veroverd

uitgebuit en kaalgevreten

wordt de mensen nu verweten

 

Als de goden zijn gevloden

blijven mensen met hun noden

op een lege donkere planeet

waar men zich niet veilig weet

 

Terwijl  vele mensen wachten

zoeken en soms smachten

op een bode van de goden

ter verlichting van hun noden

 

 

Glans                                                 2021 07 12             

 

In transcendente diepten

zijn geen argumenten meer

Daar verdwijnt verweer

Waar sympathie en liefde

verschijnen in het hart

en aversie wordt ontward

 

Een ongekende vrede

deelt zich aan ons mede

die al wat leeft omhult

en heel de wereld vult

 

Dit is de weg van goden                                                          

De bron van de geboden

ontspringt er in het hart

en aversie wordt ontward

 

Zo wordt een mensenleven

weer een glans gegeven

die al wat leeft omhult

en heel de wereld vult

 

 

Wuivende bomen                          2021 07 14

 

Op het hoogst van de zomer

zindert de wereld van leven

Door lieflijk wuivende bomen

en wiegende takken omgeven

bewegen wij door de weelde

 

Overal wuift groen gewas

alsof het nooit zo welig was

Je ziet het bijna groeien

in het groen vervloeien

 

Elke plant is onderdeel

van een weelderig geheel

Zouden planten ook bezield zijn

en behept zijn met bewustzijn?

 

Vormen van bewustzijn              2021 07 07 Na lezen van Patricia van Bosse in CM 111

 Hoe verder je uitzoomt, hoe meer verbindingen je ziet

Sterennevels, melkwegen

zijn een imposant gegeven

in de ruimte om ons heen

waarin menig ziel verdween

 

Mensen zijn vanaf de eerste stonde

met het hemelruim verbonden

Zou de kosmos ook begiftigd zijn

met een vorm van bewustzijn?

 

In de kosmos zien wij onze bron

waar ons leven ooit begon

Niet alleen maar het fysieke leven

maar ook het redelijke zielenleven

 

Hoeveel wezens met bewustzijn

zouden in dit universum zijn?

Hoeveel uitingen van geestesleven

zijn voor ons nog onbekend gebleven?

 

 

Nachtelijke stilte                            2021 08 19 

De diepe stilte van de nacht

heeft al wat leeft tot rust gebracht

De wereld voelt in rust vervuld

In een deken van stilte gehuld

De wereld zou erin verdwijnen

als de zon niet meer zou schijnen

 

Maar de sterren komen weer tevoorschijn

in een onafzienbaar hemels baldakijn

Zouden daar bezielde wezens wonen

die ook bij ons kunnen komen?

 

https://www.pthu.nl/bijbelblog/2015/05/hoelang-duurden-de-zeven-scheppingsdagen/

In plaats van een antropomorfe Godsgestalte verscheen een kosmisch licht, zie onder

 

Wetenschap en God                                   2021 09 18

 

Een eeuwenlang complot

van Satan tegen God*                                 *Zie bijv. John Milton, Paradise Lost en Vondel, Lucifer

vergroot zijn invloedsfeer

naar meer en meer

 

De buitenste duisternis

waar God noch godheid is

werpt zijn schaduw op de aarde

en berooft haar van haar waarden

 

Mensen worden dan weer slaven

ongeacht hun intellectuele gaven

De strijd gaat nu om wetenschap

en het gaat daarbij om geld en macht

 

Geld en macht

 

Budgetten zijn zoals verwacht

voor grondig onderzoek te krap

Een groot deel van de wetenschap

wordt nu gefinancierd door industrie

 

Geld en macht zijn drijvende kracht

De drijfkracht van de industrie

is steeds meer winst te maken

en zeker niet failliet te raken

 

We zien nu stap voor stap

dat overal de wetenschap

door industrie wordt ingelijfd

en niet zelfstandig blijft

 

De wetenschap verkoopt zijn ziel

Zodat zij van haar voetstuk viel

Zij raakt haar onafhankelijkheid

zo geleidelijk meer kwijt

 

Zij dient het grote geld

dat naar het immorele overhelt

Zo breidt de duisternis zich uit

met wetenschap als buit

 

Waarheid en waarden

 

Onze zwaar belaagde aarde

wordt beroofd van waarden

van waarheid en kritiek

Ons weten dient de industrie

 

Waar winst de drijfveer is

hult weten zich in duisternis

Want industrie is niet gericht

op waarheid en op licht

 

Of op meer en meer bewustzijn

Maar zij houdt de mensen klein

ten dienste van bedrijven

in handen van de rijken

 

Zo groeien geld en macht

zoals verwacht in kracht

En niemand houdt dit tegen

sinds wetenschappers zwegen

 

Zij staan in het kosmische complot

niet meer aan de kant van God

De kant van licht en waarheid

Zij dienen veelal destructief beleid

 

Van wapenindustrie en farmacie

Van gentechniek en bioindustrie

Van transhumane gentechniek

als donker toekomstperspectief

 

Want zonder licht en waarheid

dreigt een destructief beleid

dat los van geestelijke waarden

in monsters kan ontaarden*                                     *Zie Mary Shelley, Frankenstein en het schilderij van Goya

 

Goya, De droom der rede creëert monsters

 

Kan de mensheid zonder God?*                              *Kosmisch opgevat als universele intelligentie, Logos, Tao, Brahman

Zonder waarheid en moreel gebod?

Zonder een bezield geheel

met onze geest als onderdeel

 

Omdat waar God verdwijnt

er duisternis verschijnt

Tenzij ons goddelijk licht

de duisternis verlicht

 

https://joop.bnnvara.nl/opinies/het-heeft-geen-zin-om-te-zoeken-naar-wetenschappelijk-bewijs-voor-het-bestaan-van-god

 

Een glimp wordt werkelijk         2021 09 07 Na lezen van Koo van der Wal, Filosofie en spiritualiteit

 

Heb ik ooit heb ik een glimp gezien

een droombeeld of een hint misschien

waarin een zalig land verscheen

dat binnen geen tijd weer verdween?

 

Door zo’n droombeeld aangeraakt

is een passie in mijn ziel ontwaakt

Ik wilde daar voorgoed vertoeven

en ging er toen naar zoeken

 

In vele landen en in mooie streken

heb ik er steeds naar uitgekeken

Ik ging geregeld bivakkeren

bij prachtige bergen en meren

 

Mallorca?

 

Aan kusten en stranden

van stralende landen

Daar kreeg ik menige hint

Maar het bleef bij een glimp

 

Ik raakte uitgekeken

op die verre streken

In beelden en dromen

is het naderbij gekomen

 

Toen ik mediteren leerde

en ik mij naar binnen keerde

kwamen beelden dichterbij

De glimp werd helderder in mij

 

Toen gingen mij de ogen open

En ik kan ze haast niet geloven

Het beeld bleek werkelijk te zijn

bij de bron van mijn bewustzijn

 

Zwitserland, Vierwoudstrekenmeer