Gedichten over de late Romantiek

Civis Mundi Digitaal #114

door Piet Ransijn

Het gaat ook om de toekomst  van onze kinderen

 

De huidige tijd                 2021 08 13

 

De beloften van de Romantiek

bleven in een ver verschiet

en verloren hun krediet

Geen eenheid met het Al

maar veeleer een tranendal

en een tijd van groot verval

 

Gaan we wellicht in de richting

van een tijd van meer verlichting?

Geleidelijk begint in brede kringen

steeds meer door te dringen

dat het zo niet door kan gaan

Nieuwe wegen breken baan

 

De erfenis van het verleden

bereikt een climax in het heden

Ook qua destructieve krachten

We kunnen niet meer wachten

op een krachtig tegenoffensief

 

Vele mensen zijn nu creatief

en willen wel verandering

De wereld maant tot matiging

Aandacht voor het materiële

kan de wereld niet meer helen

leidt tot steeds meer consumeren

Deze consumptieve trend moet keren

 

 

Verleden, heden en morgen                     2021 07 01

 

Vergeleken bij de Romantiek

valt veel anders in het niet

Ik laat mij door haar boeien

opdat zij weer kan  bloeien

 

We vergeten veelal het verleden

want we zien vooral het heden

Onze dagelijkse zorgen

om het heden en morgen

 

Maar een glorieus verleden

verdringt weleens het heden

met zijn eeuwige problemen

die vaak onoplosbaar schenen

 

Als je haar beperking ziet

dan valt ook de Romantiek

voortdurend in het niet

door de dagelijkse zorgen

om heden en morgen

 

Iedere dag heeft zo zijn plichten

om met aandacht te verrichten

De Romantiek ontkent dat niet

Plaatst het in een breed verschiet

 

Van mensen die in andere tijden

te vergelijken levens leidden

Met ook hun dagelijkse zorgen

om hun heden en hun morgen

 

Er waren toen ook mensen

met plichten en wensen

Ze zochten soms het grenzeloze

of wilden zich met kunst verpozen

 

Op zoek naar iets dat mooi blijft

of iets dat mensen aangrijpt

Om hun dagelijkse leven

meer verdieping mee te geven

Waarin zorgen die hen plaagden

zo voor een moment vervaagden

 

Gustave Courbet, Baudelaire

 

Romantische schrijvers                2021 07 26

 

Met veel onnodige commotie

beschreven velen grovere emotie

die vaak nergens toe leidt

en laat staan een mens bevrijdt

van zijn passies en emoties

en van ingebeelde noties

 

Grote kunst leidt tot bewustzijn

van het authentieke zijn

Het gaat niet om de emotie

Evenmin om de commotie

Maar om daarvan vrij te zijn

in een authentiek bewustzijn

van ons eigen diepste zijn

 

Daarvan heeft met vaak geen notie

en verlustigt zich in een emotie

Zonder zweem van zelfbevrijding

hebben passies dan de leiding

Redeloos, excessief en mateloos

Men beschrijft het veelal virtuoos*         *Bijv. bij Flaubert, Stendhal en Tolstoi

 

Maar de toon klinkt leeg en hol

Want zo’n leven is bepaald niet vol

Maar vaak leeg en wezenlijk alleen

Zonder flauwe notie van waarheen

In een leeg en hol bestaan

zwalkend achter passies aan

 

Het biedt vaak een imposant verhaal

Maar het laat het leven leeg en kaal

Vaak gespeend van authentieke liefde

Die bezieling biedt vanuit de diepte

 

De groten niet te na gesproken

in wie die liefde is ontloken

en uitnemend wordt beschreven

als een spiegel van hun leven

 

https://zoom.nl/foto/2951057/schiermonnikoog--de-grote-leegte-4

 

Lege levens die zich vullen                                       2021 07 15

 

Vele mensen leiden lege

levens die ze vulling willen geven

Wat we doen om het te vullen

kan de leegte niet verhullen

 

Ons leven lijkt vaak leeg gebleven

Hoeveel wij ook produceren

om te kunnen consumeren

En hoezeer wij ook streven

naar een voller rijker leven

 

Soms vult ons leven zich met licht

alsof ons hele leven even open ligt

voor een ander soort gegeven

dan naar levensvulling streven

 

Iets dat buiten ons gewone zicht

opeens ons hele lege leven vult

en het in de gulle stralen hult

van een aldoordringend licht

 

https://zoompsychologie.nl/gevoel-van-leegte