Overzicht van auteurs

Civis Mundi Digitaal #114

Medewerkers aan enkele recente bijdragen

 

Beroepsachtergrond

interesse- en deskundigheidsgebied

Jan de Boer

historicus, bestuurder

(wereld)politiek, milieu, de wereld in beweging

Patricia van Bosse

redactielid, sociologie

sociale en spirituele zaken

Toon van Eijk

landbouwkunde

landbouw en milieu, bewustzijnsontwikkeling, Afrika

Fred de Haas

letterkundige

Antilliaanse, Caraïbische en Zuid-Amerikaanse cultuur

Herman Hümmels

andragogie en beleid

economie en financiële zaken

Hans Kuijper

sinologie

China en Zuidoost-Azië

Piet Ransijn

redactielid, sociologie

algemene zaken, sociale en filosofische onderwerpen

Maarten Rutgers

neurologie, bestuur

gezondheidszorg en medische zaken

Mathieu Wagemans

overheidsorganisatie

bestuurlijke zaken en sociale verandering

 

Personalia

Jef Abbeel studeerde klassieke filologie en geschiedenis aan de KU Leuven en aan de University of San Francisco. Werkte als leraar Latijn en geschiedenis in het voortgezet onderwijs in Turnhout en Breda. Was verder atletiektrainer lange afstandslopen (marathon). Geeft lezingen en schrijft recensies over historische onderwerpen, Rusland en China. www.jefabbeel.beChina 

Jan de Boer studeerde geschiedenis en werkte als directeur sociale zaken bij diverse gemeenten en was actief betrokken bij de politiek, in het bijzonder milieubeleid en sociaal beleid. Woont na zijn pensioen in Zuid-Frankrijk, waar hij bekendheid kreeg als dichter. Zijn autobiografie Een profeet die stokbrood eet is besproken in nr 37 en 86.

Patricia van Bosse studeerde sociologie te Leiden en Amsterdam. Werkte o.m. bij een landelijke onderwijsorganisatie en was jarenlang betrokken bij het Advaita Centrum en de Stichting Openheid van de filosoof Douwe Tiemersma, die vergelijkende filosofie doceerde aan de Erasmus Universiteit.

David Bakker studeerde fiscale bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In het dagelijks leven is hij zelfstandig werkzaam als pensioenspecialist. Daarnaast publiceert hij op zijn vakgebied alsmede op andere terreinen die zijn interesse hebben.

Wim Couwenberg (1926-2019) was oprichter en tot vorig jaar hoofdredacteur van Civis Mundi, hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Erasmus Universiteit, auteur van honderden artikelen en tientallen boeken over maatschappelijke en levensbeschouwelijke onderwerpen. Was na de oorlog jarenlang journalist bij De Maasbode en gemeenteraadslid voor de KVP in Rotterdam.

Frans Couwenbergh was leraar Nederlands, daarna tekenaar van publieksportretten en niet-academisch filosoof. Hij profileerde zich als humanosoof uit onvrede met de postmoderne academische filosofiebeoefening, die kennis uit zoals antropologie, archeologie, paleoantropologie en ethologie negeerde en een onwetenschappelijke fobie voor Grote Verhalen koesterde.  Website: www.humanosofie.nl

Alexander Dake studeerde internationaal recht te Leiden en internationale betrekkingen aan de Columbia Universiteit, New York. Na een loopbaan bij ABN AMRO in Amsterdam en New York, richtte hij in New York de digitale uitgeverij  Cosimo op met boeken over ‘public affairs’, persoonlijke ontwikkeling en klassieke thema’s.

Willem Dreesmann studeerde privaatrecht en klinische psychologie in Amsterdam. Werkte enige jaren in het bedrijfsleven en als docent arbeidsrecht. Vervolgens als psychotherapeut bij diverse psychotherapie-instellingen; thans nog parttime werkzaam in  eigen praktijk. Schreef diverse artikelen, vooral op gebied van psychotherapie.

Toon van Eijk studeerde tropische landbouwkunde en promoveerde in Wageningen op een interdisciplinaire dissertatie over landbouw en spiritualiteit op basis van 20 jaar werkervaring in Sub-Sahara-Afrika en opdrachten in andere landen. Schreef boeken over ontwikkelingsprocessen in Afrika en over Spinoza’s filosofie en bewustzijnsontwikkeling. Zie ook: www.toon-van-eijk.nl

Kees Genet studeerde politieke en sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en werkte als o.m. als stafmedewerker bij ministeries en de Algemene Rekenkamer en als docent bij de Hogeschool Rotterdam & Omstreken en de Haagse Hogeschool en heeft speciaal interesse in beleidsanalyse, religies, minderhedenproblematiek en economische vraagstukken.

Lode Goukens studeerde journalistiek, kunstwetenschappen en archeologie (Vrije Universiteit Brussel). Hij is docent Europese en internationale instellingen aan de Thomas More Hogeschool te Mechelen en was voordien beroepsjournalist. Hij rondt de master filmstudies en visuele cultuur aan de Universiteit Antwerpen af en bereidt zich voor op een master geschiedenis aan de Universiteit Gent. Zijn promotie-onderzoek gaat over het politieke patronaat in de prentenuitgeverij te Antwerpen tijdens de Tachtigjarige Oorlog.

Otto van de Haar studeerde nieuwste en theoretische geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Eindscriptie over de Sovjet-Russische historicus Roj Medvedev en Nikita Chroesjtsjov. Interessegebieden: moderne geschiedens, politieke biografie, historiografisch debat in binnen-en buitenland. Werkzaam als docent Nederlands. Website: www.ottomvandehaar.blogspot.nl.

Fred de Haas studeerde cum laude af aan de Universiteit te Utrecht in Franse, Spaanse en Portugese taal- en letterkunde. Werkte als leraar Frans en Spaans o.a. op Curaçao,  leidde het leerplan en de invoering van het ‘Middle Years Programme’ voor The International Baccalaureate Organisation (IBO). Publiceerde tal van vertalingen uit het Frans, Spaans en Papiaments alsmede de Geest van Sefarad, een joodse odyssee (2017, SWP, Amsterdam).

Michiel Hegener studeerde geografie, afstudeerrichting kartografie in Utrecht. Sinds 1984 werkzaam als medewerker van NRC Handelsblad en sinds 1994 tevens van ANWB Media. Was in 2007 oprichter en voorzitter van het Steuncomité voor Ex-Moslims. Schreef ruim 25 boeken, ANWB gidsen meegerekend, recent onder meer Ons wilde oosten 2.0: De toekomst van de Veluwe) en ruim 2000 artikelen, de meeste voor de NRC en verder voor Vrij Nederland, HP/De Tijd, Intermediair en The Irish Examiner. Zie verder www.michielhegener.nl

Michel van Hulten, studeerde sociografie te Amsterdam (GU) en Warszawa (Polen), was hoofd onderzoek IJsselmeerpolders en directeur Urbanisatie (Plan Europa 2000, European Cultural Foundation). Was Kamerlid en staatssecretaris.  Daarna werkzaam bij ontwikkelingswerk, vnl. in Afrika, als hoofd VN-bureau in Burkina Faso, Maleisië, Singapore en Brunei, en bij de Wereldbank aan verbetering van openbaar bestuur in Afrika. Specialiseerde in corruptie en integriteit. Zie ook www.corruptie.org.  

Herman Hümmels werkte vanaf zijn 14e jaar: bedrijfsopleiding bij machinefabriek Stork, was daarna jeugdleider, maatschappelijk werker en psychotherapeut. De laatste twintig jaar als docent, vestigingsmanager (Arnhem) en beleidsmedewerker (SOSA/Hogeschool Haarlem). Geen middelbare school. Studeerde in zijn vrije tijd (o.a. Sociale Academie). Studeerde af (1976) als andragoloog (Utrecht). Bijvakken organisatiekunde en medische psychotherapie. Website: www.stukjes.info

At Ipenburg studeerde politicologie in Amsterdam (UvA), systematische theologie in Pretoria (UNISA) en promoveerde in de Afrikaanse geschiedenis in Londen (SOAS). Volgde de Remonstrantse predikantsopleiding in Leiden, was docent HBO, leraar VO en Research Fellow in Zambia. Was actief in het maatschappelijk activeringswerk en doceerde antropologie en sociologie aan een Theologische Universiteit in Oost-Indonesië. Daarna remonstrants predikant in Zuid-Limburg.  Publicaties: https://atipenburg.nl

Erik Jansen studeerde Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft en werkte enkele jaren in de industrie. Na terugkeer aan de TU Delft deed hij onderzoek naar computertoepassingen bij het ontwerpen (CAD/CAM) om in 1989 over te stappen naar Informatica als hoogleraar Computer Graphics. Na zijn emeritaat was hij nog enkele jaren coördinator in een Europees programma voor Innovatie en Entrepreneurship. Interesse- en deskundigheidsgebied: technologie en maatschappij.

Pim Ligtvoet studeerde theologie aan de Katholieke Theologische Hogeschool en de Universiteit van Amsterdam. Was werkzaam als pastor, docent en sociaal-cultureel adviseur in Berlijn, Maastricht, Zaandam, Amsterdam en Purmerend. Schreef o.a. De Zaanse Spanjestrijders, In de schaduw van de oorlog. 1940-1945 in de polders van Amsterdam Nieuw-West; Een vondst van de schepper. Avonturen met godsdienst en homoseksualiteit; ‘Ik heb een heel tijdje niets van me laten horen’. Joden in de Zaanstreek 1940-1945. Verder artikelen.

Hans Kuijper studeerde sinologie te Leiden en economie in Rotterdam; werkte vele jaren bij de Economische Voorlichtingsdienst in Den Haag en als handelsattaché bij de Nederlandse Ambassade in Singapore en als Trade Representative in Taiwan. Schreef diverse artikelen over regio’s en landen, o.a. in Civis Mundi (nr 1/2 januari 2005).

Fred Neerhoff werkte als gepromoveerd elektrotechnisch ingenieur en toegepast wiskundige jarenlang aan verschillende universiteiten en hogescholen. Publiceerde over onderwerpen uit de mathematische fysica, de theorie van elektrische circuits en systeemtheorie. Studeerde ook psychologieen was vakbondsbestuurder. Onlangs verscheen van hem De Erasmus-mythe. Website: www.fredneerhoff.nl.

Erwin van de Pol studeerde geschiedenis in Amsterdam en Rome en is bijna 30 jaar organisatieadviseur, eerder bij KPMG, nu bij Rijnconsult. Hij begeleidt verandertrajecten, vooral bij lokale en soms bij internationale overheden. Was 22 jaar docent aan de Haagse Hogeschool en is nu docent bij het interuniversitair instituut voor organisatieontwikkeling Sioo. Schreef honderden artikelen en vier bekroonde essays, is auteur van het literaire voetbaltijdschrift Hard gras en columnist voor Holland Management Review (voorheen M&C).

Piet Ransijn studeerde sociologie en filosofie aan de UvA, promoveerde in India op een proefschrift over collectief bewustzijn op basis van een eerder boek Bewustzijn als bewapening. Werkte 20 jaar als onderwijsadviseur bij Leefstijl voor jongeren, een onderwijsprogramma voor sociaal-emotionele vaardigheden en ruim 20 jaar als docent sociologie en keuzemodulen aan een hogeschool.

Machteld Roede is bioloog, fysisch antropoloog en auxoloog (groeideskundige). Studeerde biologie aan de UvA, promoveerde op verandering van kleur en geslacht bij de groei van Caraïbische Lipvissen en werkte bij het Instituut voor Antropobiologie in Utrecht en de Universiteit Maastricht. Zij bestudeerde de groei van de lange Nederlandse jeugd (Groeidiagrammen, 1980), deed (inter)nationaal bestuurswerk, doceerde en publiceerde over medische genetica, evolutie (De Wateraap), infanticide en genitale mutilatie van meisjes, en het onjuiste concept ras.

Maarten Rutgers studeerde geneeskunde te Groningen. Opgeleid tot neuroloog in Den Haag en Rotterdam. Promoveerde aldaar op een proefschrift over epidemiologie en public health. Was staflid op het EMC te Rotterdam, was vele jaren bestuurder van ziekenhuizen en tot op heden adviseur en toezichthouder.  Auteur van Gezondheidszorg als handelswaar. Worden we daar beter van? (besproken in nr 94).

Pieter J. van Strien is emeritus hoogleraar psychologie aan de Rijksuniversiteit te Groningen met een nevenbenoeming bij filosofie. Doceerde eerst arbeidspsychologie en vanaf 1980 grondslagen en

geschiedenis van de psychologie. Presenteerde de regulatieve cyclus als methode voor de praktijkbeoefening. Publiceert over creativiteit en de biografie van creatieve personen: Psychologie van de wetenschap (2011), Het creatieve genie (2015) en Hoogcreatieven en hun vaders: Psychologische biografie voorbij Freud (2020).

Henk de Vos is gepensioneerd socioloog van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij doceerde over de sociale en maatschappelijke voorwaarden voor welbevinden en gezondheid en pro-sociaal gedrag. Deed  onderzoek naar de evolutionaire achtergronden van wederkerigheidsaltruïsme en was columnist van Sociologie Magazine.  https://toegepastesocialewetenschap.blogspot.com/

Mathieu Wagemans werkte 40 jaar bij het Ministerie van Landbouw: voorlichting, visserij, milieu- en planologisch beleid; voor de Wereldbank en de FAO: reorganisatie van overheidsinstellingen (o.a. in Rusland, China, Vietnam en Moldavië) en 10 jaar bij InnovatieNetwerk inzake systeemvernieuwing. 35 jaar actief in de gemeentepolitiek (lokale partij). Auteur van een proefschrift over ambtelijke oppositie en Een oceaan van betekenisloosheid, een kritische analyse van beleid, politiek en wetenschap. Website: www.ontganiseren.nl  

Sjoerd Zanen studeerde culturele antropologie te Leiden. Promoveerde aldaar op een proefschrift over de culturele dimensie van ontwikkeling. Werkte 20 jaar voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken in ontwikkelingsprogramma’s in Zuid Soedan, Burkina Faso en Mali. Daarna 15 jaar voor consultantsbedrijf MDF in Ede. Publiceerde diverse artikelen en een boek over Zuid Soedan, besproken in CM 95.