Een nieuwe dystopie? De covid-maatschappij, Een gemedicaliseerde samenleving en andere dichterlijke reflecties

Civis Mundi Digitaal #116

door Piet Ransijn

https://www.globalinfo.nl/Recensies-enzo/staatsrecht-en-dystopische-verschijnselen-deel-3-dystopie

In de rij voor een test

 

Een nieuwe dystopie?                  2021 11 19

en andere dichterlijke reflecties

Piet Ransijn

 

Het vaccin is nog omgeven

door genoeg onzekerheden

waarbij geen mens kan weten

wat de werking op termijn zal zijn

De kans op schade is heel klein

maar te groot om nul te zijn

 

Vrije keuze is een grondrecht

Vrijheid wordt ons niet ontzegd

maar de druk om er vanaf te zien

wordt wel wat groot misschien

 

Er worden ernstige verwensingen geslaakt

Mensen worden voor van alles uitgemaakt

Wordt een nieuwe minderheid geboren

die er niet meer altijd bij mag horen?

 

De dreiging van onmiddellijk ontslag

wordt mogelijk aanstonds van kracht

Waar angst en vrees regeren

willen mensen anderen weren

om hun veiligheid te garanderen

 

Mensen die het zeker weten

kennen geen onzekerheden

Volgen het bevoegd gezag

dat voor hen bepaalt wat mag

Volgen braaf absurde regels

ook al is daar veel op tegen

 

De moderne maatschappij

laat mensen veelal minder vrij

Men moet meegaan met de trend

al zijn de gevolgen deels nog onbekend

Niemand weet waarheen het leidt

in de nu op handen zijnde tijd

 

Aan gewilde dystopieën geen gebrek

Menig schrijver heeft het al voorzegd

waar een ramp ons toe kan leiden

Rampen zijn niet van voorbije tijden

en hebben mensen telkens weer geknecht

 

Dissidenten komen in de knel

en surveillance raakt nu meer in tel

Vaak in een centraal geleid bestel

met een grote druk op conformeren

en op dissidenten deerlijk weren

Een nieuwe slavenmaatschappij

komt zo wellicht schielijk dichterbij

 

Een remedie is ons vrije denken

en gevaren aandacht schenken

voor een overheidsingrijpen

dat de mensheid in wil lijven

in een ideale maatschappij

van een alomvattend Wij

 

https://www.deondernemer.nl/corona/maatregelen/qr-code-werkvloer-persconferentie-2-november-rutte-de-jonge~3369060?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

 

De covid-maatschappij                2021 11 15

 

In een vreemde droom verzeild geraakt

die de hele samenleving raakt

Een pandemie stuurt nu ons samenleven

Iedereen moet nu zijn code geven

omdat de besmettingsgraad

ons grote zorgen baart

 

Onzekerheid beheerst het openbare leven

We moeten ermee leren leven

De ziekte lijkt niet zomaar te verdwijnen

We kunnen de besmettingskans verkleinen

door een soort van schrikbewind

dat menigeen vervelend vindt

 

We zoeken ook een zondebok

of zien een groot complot
Er zijn natuurlijk hoge heren

die van de ellende profiteren

Een zeker opportunisme

valt moeilijk te betwisten

 

Sinds deziekte ons benarde

wordt gesmeten met miljarden

Vooral Big Pharma profiteert

De wereld wordt gevaccineerd

De kwalen zullen kwijnen

maar niet helemaal verdwijnen

 

In het streng gereguleerde leven

moeten we er maar mee leven

Vaccinatie wordt verplicht

Wie daar niet voor zwicht

wordt gedeeltelijk geïsoleerd

in gelegenheden strikt geweerd

 

Maar wie is gevaccineerd

kan ook zijn geïnfecteerd

Wat bepaalt de vatbaarheid?

Wat versterkt immuniteit?

Wat vermindert kwetsbaarheid?

Wat bevordert de gezondheid?

 

Misschien ligt toch ons heil

in een meer gezonde levensstijl

En ook een ingetogen leven

kan minder complicaties geven

 

Een spirituele maatschappij

maakt mogelijk de mensen vrij

Een totalitaire maatschappij

brengt mogelijk weer slavernij

 

https://www.filosofie.nl/moet-ik-afgaan-op-de-wetenschap-in-crisistijd/

 

Een gemedicaliseerde samenleving                      2021 11 17

 

De wereld wordt geleid door technocraten

Vooral in de Verenigde Staten

Ogenschijnlijk is de samenleving vrij

Potentieel een slavenmaatschappij

 

Haast al ons doen en laten

houden servers in de gaten

Bovenal maakt men gewag

van ons internet- en koopgedrag

 

De consumptieslavernij

houden ze nauwlettend bij

Ook het geldverkeer

en nog zoveel meer

 

Een medische technocratie

is een nieuwe dystopie

Het medicijngebruik

werkt al als een fuik

Je komt er niet meer uit

 

De corona-dystopie

bevordert de technocratie

medicalisering van de samenleving

en destructie van de levende omgeving

 

Vooral de virologen

gooien hoge ogen

voor een wereldwijd beleid

dat naar medicalisering leidt

 

De gemedicaliseerde maatschappij

laat haast geen mens meer vrij

We zien het bij de covidvaccinatie

Een perfecte demonstratie

van wat ons te wachten staat

als de medicalisering verder gaat

 

In de surveillance-maatschappij

is geen mens meer vrij

Iedereen geregistreerd

Wie niet meedoet wordt geweerd

 

Tegelijk een hogere gradatie

van internationale polarisatie

rond het issue vaccinatie

Je bent voor of tegen

of zit ermee verlegen

 

 

Wereldwijde vaccinatie                                             2021 11 14

 

Wat ons lang geleden is verteld

ontwikkelt zich nu meer versneld

Een centraal geleide maatschappij

komt schielijk langzaam dichterbij

Door de drang naar veiligheid

zijn de mensen nu hun vrijheid kwijt

 

De veelbesproken volksgezondheid

kent al jarenlang een zwak beleid

In de greep van dure medicijnen

die men niet meer kan verkleinen

De wereldwijde farma-industrie

beheerst het medische circuit

 

Bij corona echter weinig medicatie

Men wil immers wereldwijde vaccinatie

Het volk moet eerst gevaccineerd zijn

Dan pas komt misschien een medicijn

 

Wereldoverheersing is een oude droom

En toegang tot het menselijk genoom

brengt een nieuwe slavenmaatschappij

haast ongemerkt steeds dichterbij

 

Verklaart dit misschien de fascinatie

voor de wereldwijde vaccinatie?

Hoewel vaccinatie zeker werkt

blijkt bescherming slechts beperkt

 

Daarom jaarlijks weer herhalen

en de weigerende mensen overhalen

Vaccinatie gold als wereldwijde hoop

Maar het virus neemt nu zijn beloop

 

Men probeert nu het vertrouwen

in vaccins nog hoog te houden

Ondanks honderden miljarden

gaat een droom aan flarden

dat het virus zal verdwijnen

 

Als wij ons allen laten leiden

door bevoegde autoriteiten

die zich ook weer laten leiden

door een team van virologen

en hun feilbaarheid gedogen

 

Hoe lang laat men zich nog bedriegen

door politici die telkens liegen?

Gebruik je eigen kenvermogen

en niet zomaar mensen geloven

 

Niemand biedt nog zekerheid

Ons vertrouwen zijn wij kwijt

Van misleidingen genezen

zijn wij op onszelf aangewezen

 

We kunnen nog slechts zeker zijn

van het zijn van ons bewustzijn

Rampen leren we pas keren

als we van onszelf meer leren

 

En de wereld wijs en juist beheren

Als wij wereldwijd ontwaakt zijn

in het licht van ons bewustzijn

waarin wij leven, bewegen en zijn

 

Kwetsbaarheid                2021 11 20

 

Het vaccin voldoet niet helemaal

maar volgt een glijdende schaal

Het vermindert mettertijd

en wordt minder met de leeftijd

zodat er later weinig overblijft

van bescherming van het lijf

 

Men moet dan herhaalde malen

weer een prik gaan halen

Zelfs bij vaccinatie ieder jaar

blijft een marge van gevaar

 

Hoe kan men zich dan weren?

Zal de wal het schip doen keren?

De wal is ons immuunsysteem

Dat slaat zich erdoorheen

 

In gezondheid investeren

kan gevaren reduceren

Veel problemen waarin we nu leven

komen door een onnatuurlijk leven

 

De belabberde gezondheid

van veel mensen is een feit

Het grootste risico ligt daar

Zij staan bloot aan groot gevaar

 

Ongevaccineerd zijn is een deelprobleem

waardoor de besmetting niet verdween

Ook de vaccinatie blijkt beperkt te werken

als wij de gezondheid niet versterken

 

Bij kinderen is het helemaal niet nodig

en bij jongeren zo goed als overbodig

Het gaat vooral om zwakkeren te hoeden

Niet de hele samenleving laten boeten

 

Een lockdown voor zwakke mensen

kan wellicht veel risico’s begrenzen

We dragen zelf verantwoordelijkheid

voor de algehele volksgezonheid

en de eigen kwetsbaarheid

 

 Zwakke mensen kennen meer gevaar

Een deel van het probleem ligt daar

Ook de vaccinatie van het hele land

houdt het hoofdprobleem in stand

 

Men heeft zelf de taak gezond te blijven

Dus bij zwakte en bij ziekte binnen blijven

De overheid hoeft dan niet te overdrijven

door extreme sancties voor te schrijven

 

De sancties gelden nu voor groepen

die zich op hun grondrechten beroepen

Recht op vrijheid en rechtvaardigheid

staat niet haaks op volksgezondheid

 

Ook gezondheid is ermee gebaat

als men vrijheden intact laat

Zijn de kwetsbaarste groepen

niet tot zelfarrest geroepen?

 

We dragen zelf verantwoordelijkheid

voor de eigen kwetsbaarheid

Dus niet alleen maar vaccineren

maar ook in gezondheid investeren

 

 

Vrijheid ondanks alles                  2021 11 25

 

Vaccinatie heeft een knauw gekregen

De goegemeente zit ermee verlegen

De droom van algehele vaccinatie

werd helaas voor velen lekgeprikt

 

Omdat het minder effectief is

dan de goegemeente lief is

De beschermingsgraad werd aangedikt

en geeft vooral bij antivaxxers agitatie

 

Een ieder zou  zich moeten laten prikken

Ook de mensen die het steeds vertikken

Vormen zij een nieuwe minderheid

die het volk nu soms bestrijdt?

 

Maar om hen te zien als zondebok

gaat in elk geval voor hen niet op

We zullen met een virus moeten leven

dat door iedereen kan worden doorgegeven

 

Het loopt nu gloeiend uit de hand

met een zeer besmettelijke variant

Een goede raad is voor ons duur

Hoe eindigt dit corona-avontuur?

 

Je hoeft niet bij de pakken neer te zitten

En kunt ook zelf iets aan protectie doen

Al is het naar uit goed fatsoen

En je kunt je nogmaals laten prikken

 

Je kunt pertinent vertikken

je door angst te laten leiden

en de negativiteit vermijden

door je aan een taak te wijden

 

Maar waarom geen medicatie

en alleen maar vaccinatie?

Kun je niet het beste binnen blijven

en de ramp niet overdrijven?

 

Aappeleert men niet op angst?

Zijn autoriteiten niet het bangst?

Het lukt niet de controle in te voeren

De bevolking gaat zich roeren

 

Heel veel mensen werden bang

gemaakt, bang in wiens belang?

De remedie was allang bekend:

Alles op controle aangewend

 

In totale surveillance

lagen ongekende kansen

die nu worden afgewend

De censuur is ongekend

 

Feiten komen aan het licht

Er komt geen vaccinatieplicht

Het blijft bij een stringent advies

Vrijheid blijft voor velen het devies

 

Subversieve intellectuelen

zullen hun reserves mededelen

De meeste mensen blijven vrij

Geen surveillancemaatschappij

 

Invloed van Big Tech zal tanen

en van wie zich koning wanen

Zonder opstand van de horden

zullen mensen mondig worden

 

Een nieuw bewustzijn

komt geleidelijk tot aanschijn

En het licht van het bewustzijn

zal meer en meer maatgevend zijn