Inflatie en stagnatie, Duurzaam consumeren, dichterlijke reflectie

Civis Mundi Digitaal #116

door Piet Ransijn

 

Inflatie en stagnatie                      2021 10 24

Piet Ransijn

 

De fossiele brandstof

zit voorlopig in het slop

Het raakt langzaam op

Waardoor prijzen stijgen

Lonen dan niet achterblijven

 

Dat leidt dan tot inflatie

met recessie en stagnatie

Alles wat je hebt gespaard

wordt dan minder waard

 

Als de mensen minder investeren

zullen ondernemingen stagneren

Vele zaken raken in het slop

als de geldkraan stokt

 

Het leidt tot meer ontslagen

mensen die om arbeid vragen

Lonen zullen dan stagneren

Men heeft minder te verteren

 

Mensen worden ontevreden

Willen dan de oorzaak weten

Zoeken naar een zondebok

Of vermoeden een complot

 

Worden vroeg of laat bedrogen

door de roep  van demagogen

Zien een zelfverzekerd leider

dan misschien als een bevrijder

 

Ongenoegen moet zich uiten

en men gaat zich soms te buiten
Men zal ontevreden blijven

als de prijzen blijven stijgen

en tot vooroordelen neigen

 

Andere religies en culturen

moeten het bezuren

Multiculturele minderheden

raken meer omstreden

 

Met de breed gevoelde noden

worden contradicties groter

Zo leidt economische stagnatie

vaak tot meer polarisatie

 

Als mensen zich ervan bewust zijn

zijn de risico’s vaak klein

Ze luisteren dan meer naar rede

Zijn ook minder ontevreden

 

De crisis is alleen te kereen

als we minder consumeren

dus ook minder produceren

Economische recessie

is dan minder een obsessie

 

Matigheid is dan een noodzaak

We staan samen voor de taak

om wat minder te verteren

om de ongewenstee trend te keren

naar steeds meer consumeren

 

We moeten matiger gaan leven

en meer hergebruik nastreven

Dat past beter bij beleid

dat leidt tot duurzaamheid

 

Het economische proces

is voor ons misschien een les

om met minder te besteden

niettemin te leven in vrede

 

 

Duurzaam consumeren                              2021 10 24

 

De economie zit in het slop

Keynes’ advies gaat nu niet op

om het dreigend tij te keren

door veel meer te investeren

 

Een andere vorm van energie

is waarschijnlijk een remedie

en ook anders consumeren

om milieuvernietiging te keren

 

Investeringen in duurzaamheid

passen bij modern beleid

Investeren in bewustzijn

kan ook een remedie zijn

 

Duurzaam consumeren

is iets dat wij moeten leren

Leren vraagt bewustzijn

Anders leven, anders zijn

Afgestemd op de natuur zijn

 

Anders kopen, anders eten

met een meer verfijnd geweten

door geen dieren meer te eten

De intensieve dierenhouderij

past niet goed in onze maatschappij

 

Velen willken meer harmonisch leven

Meer door duurzaamheid gedreven

De biosfeer kan ons ook dragen

zonder dat wij offers vragen

 

Als wij leven met meer synergie

hebben wij voldoende energie

Met wat meer bewustzijn

moet dat haalbaar kunnen zijn

 

En een een beetje minderen

zal ons niet veel hinderen

De tegenwoordige stagnatie

vergt vooral meer coöperatie

 

De groep van superrijken

de nu lucratieve handel drijven

moet nu leren samenwerken

en hun macht beperken

 

Want ook zij gaan naar de knoppen

als de rampen straks niet stoppen

We kunnen niet de aarde vragen

de belasting langer te verdragen

 

Voor de groep van superrijken

breken ook een keer de dijken

Het is nu de hoogste tijd

voor een mondiale solidariteit

 

Om het dreigend tij te keren

moeten wij ons allen weren

Duurzaam consumeren

Duurzaam produceren

 

Duurzaam investeren

in meer zonne-energie

keert dan de inflatie

door de brandstofprijzen

die de pan uit rijzen

 

Prijzen zullen blijven stijgen

Zonder bron van nieuwe energie

blijft voorlopig de recessie

tot we energie aanboren

zonder het milieu te storen

 

De mens is nu in staat

tot deze actuele taak

om aangepast te consumeren

tot het dreigend tij zal keren

door meer duurzaam produceren

 

Wij weten best wel goed

hoe het eigenlijk moet

Wie wil niet een beleid

gericht op duurzaamheid?

 

Maar wie is er bereid

tot duurzaam consumeren

duurzame gewoonten aan te leren

door bijvoorbeeld vlees te weren

 

Ons collectief bewustzijn

zal beslissend kunnen zijn

door andere gedragingen te leren

en de aarde beter te beheren