De grens van de begrenzingen, Leiderschap, Wereldregering, Overheidsdwang, dichterlijke reflectie

Civis Mundi Digitaal #116

door Piet Ransijn

 

Zijn de grenzen van de tolerantie nu bereikt

zonder dat het virus werkelijk wijkt?

Zullen mensen die het niet meer tolereren

zich meer nadrukkelijk gaan weren?

 

Neemt men zijn toevlucht tot repressie

dan kan dit zal leiden tot nog meer agressie

Bij de jongeren die zich misdroegen

blijkt een wijdverspreider ongenoegen

 

Komt er dan misschien een strijd

met een ongekende hevigheid?

Men laat zich rechten niet ontnemen

die al eerder tijdelijk verdwenen

 

Mensen hebben eerder zich geschikt

met maar weinig haarden van conflict

Hoewel een aantal incidenten met geweld

niettemin het vorig najaar werd geteld

 

Het volk kan veel verdragen

Maar het laat zich niet belagen

door meer repressieve wetten

die de vrijheiddrang beletten

 

De plooibaarheid van mensen

stuit bij sommigen op grenzen

De zwakste schakel heeft het breekpunt

bij degenen die het minste is gegund

 

Gezondheid is een kostbaar goed

Maar als alles weer op slot moet

verdraagt men het niet meer

en dan komen velen in het geweer

 

Agenten die met wapenstokken sloegen

versterkten eerder het misnoegen

Terwijl juist de meest gedepriveerden

zich wellicht het felste weerden

 

We zien nu de beleving

dat meer regelgeving

ook opeens zijn grenzen kent

en opeens wordt afgewend

 

We moeten leven met onzekerheden

die de regelgeving niet vermeden

Onze existentie is een ‘Sein zum Tode’*                              *Martin Heidegger

blijkt nu eens te meer uit algemene noden

 

 

Uitstel van de dood

 

De dood hoort bij het leven

Is in de moderne tijd niet opgeheven

Ondans alle wetten zullen we uit nood

moeten leren leven met de dood

 

Door wetten en door politiemannen

Kan de dood niet worden uitgebannen

Met wetten afgedwongen met geweld

kan de dood slechts worden uitgesteld

 

We zullen ermee moeten leren leven

dat de dood door niets kan worden opgeheven

De eenzaamheid waarin de mensen sterven

maakt de scheiding van hen erger

 

Wetten mogen niet zover gaan

dat degenen die het meest nabij staan

in de tijd dat mensen overlijden

niet meer bij hen mogen zijn

 

Zoals recent in afgelopen tijden

Dat vergroot immens de pijn

bij degenen die ons dierbaar zijn

en daardoor onnodig lijden

 

Het bestrijden van de dood

brengt ons dan een grotere nood:

niet meer waardig kunnen sterven

en het stervensuur bederven

 

 

Leiderschap                            2021 11 23 Na lezen van Henry Sidgwick, The Methods of Ethics

                                               en Jozef Waanders, Sporen van transcendentie: De filosofie van Karl Jaspers

Een stel pseudo-idealisten

die elkaar de macht betwisten

Hoe kunnen zulke figuren

nu een land besturen?

 

Ze geloven in hun praatjes

en de leuzen in hun blaadjes

en in maatschappijmodellen

die naar het verleden overhellen

 

Vol met tegenstrijdigheden

die grif worden beleden

Ze zijn niet echt verward

en ze werken veelal hard

 

Ze zijn het puikje van de natie

en de besten van hun generatie

Het kader voor het leiderschap

De beloften van hun stad

 

Behalve in de diepe Zuiden

waar corrupte kleine luyden

het provinciaal bestuur besmetten

door de wetten naar hun hand te zetten

 

Verder zijn er veel idealisten

die zich opwerpen als gidsen

naar een toekomst vol onzekerheden

waar zij ook geen weg mee weten

 

Het land heeft nieuwe leiders nodig

Veel partijpolitici zijn nu overbodig

Het gaat om kundige figuren

die een land kunnen besturen

 

Mensen die betrouwbaar overkomen

en die niet vooral zichzelf belonen

Mensen die het goede doen

volgens algemeen fatsoen

 

En die bij gebrek aan zekerheden

open staan voor helder weten

in het licht van het bewustzijn

van hun authentieke zijn

 

Dat in onze menselijke existentie

oplicht als een hang naar transcendentie

waarin ons beperkte menselijke leven

zijn ontplooiing vindt in overgeven

 

Aan iets groters dan ons kleine ik

dat zich opent voor de blik

in een onmetelijk bewustzijn

waarvan wij de deelgenoten zijn

 

https://10toes.wordpress.com/2009/04/04/wereldregering-komt-eraan/

 

Wereldregering?                            2021 11 21

 

Op weg naar een wereldregering

De vordering is niet gering

Een werelddraad bepaalt wat mag

en heeft het semi-formele gezag


Een team van virologen

adviseert naar beste vermogen

op basis van deskundigheid

het aanbevelenswaardige beleid

 

Al met al maar weinig transparant

Zijn we in een schimmig spel beland?

Enig democratisch toezicht

lijkt hierbij van groot gewicht

Maar is  minimaal bemeten

omdat weinigen het fijne weten

 

Daarvoor moet je ingewijde zijn

op een virologisch werkterrein

Statistieken vliegen om de oren

maar niemand kan het virus smoren

 

Bij gebrek aan effectieve medicatie

koos men maar voor vaccinatie

De industrie had dat allang bepaald

en werd door de feiten ingehaald

 

De wereldwijde vaccinatie

vormt een sterke demonstratie

van wat ons de farmacie vermag

Farmaceuten krijgen weer gezag

nadat geregelde schandalen

internationaal de kranten haalden

 

Ze horen bij de de Grote Drie

Regering, Wetenschap en Industrie

die samen het beleid bepalen

waarvoor iedereen moet gaan betalen

 

De miljarden gaan dan naar de industrie

We weten niet precies naar wie

Wie het meeste kapitaal bezit

reken maar dat die erachter zit

Het hangt ervan af welke dwang en waarvoor

Bv. of het om gezond en duurzaam leven gaat

 

Centraal gezag en overheidsdrang 2021 11 08

 

Een totalitaire maatschappij

komt schielijk dichterbij

Druk en drang en angst en vrees

zijn er zelden eerder zo geweest

Alleen misschien in oorlogstijd

Nu als resultaat van het beleid

 

Ik laat mij echter niet bepalen

door onheilspellende verhalen

Ik denk er toch het mijne van

Trek welgemoed mijn eigen plan

 

De machtigen staan weliswaar

een aantal jaren wellicht klaar

om in te grijpen bij gevaar

Daar was al over nagedacht

Kansen werden afgewacht

voor concentratie van de macht

 

Die kans doet zich nu voor

De covidpandemie zet door

Bestrijding wordt centraal geleid

en biedt een passende gelegenheid

de maatschappij te medicaliseren

en wereldwijd te vaccineren

 

Het vaccin geeft ongekend macht

en heeft miljarden meegebracht

om de wereld meer te medicaliseren

en wat er niet mee strookt te weren

Alles onder een centraal gezag

dat de grenzen stelt aan wat er mag

 

Ondanks de wereldwijde noden

werd er medicatie streng verboden

Vaccinnatie werd geïnstitutionaliseerd

en wordt alleen door sommigen geweerd

die men graag als wappies etiketteert

 

Het centraal gezag kan straks besluiten

om mensen indien nodig in te spuiten

met een serum waar wij niet van weten

wat de farmaceuten erin deden

We horen soms rare verhalen

van sporen van zware metalen

 

Vaccineren is hier niet verkeerd

zo lang het maar wordt vrijgelaten

en het medicatie niet elimineert

Mensen krijgen in de gaten

dat de covidvaccinatiespuit

nu dwangmatig wordt gebruikt

 

Overheidsdwang in het algemeen belang

maakt een vrijgevochten burger bang

Het middel lijkt dan erger dan de kwaal

ongeacht het suggestieve drangverhaal

Daarom willen velen nog geen spuit

Dat maken burgers zelf wel uit