Tegengif, bewerkt citaat

Civis Mundi Digitaal #116

door Jan Chris Jansen

                               Retoriek en polarisatie zie je tegenwoordig overal.

                                      De politiek moet ons de mogelijkheid  

 

                               Bieden om hier iets aan te doen. Tegen gif werkt

                                      Alleen tegengif. In Nederland hebben

                               We een pluriform bestel met omroepen die vanuit

 

                                      Hun eigen visie een onderwerp duiden.

                               Informatie van alle kanten, dat lijkt mij het aller-

                                      Belangrijkste. Maar wees waakzaam

 

                               En zorg voor de publieke omroep, want anders

                                      Heb je straks geen tegengif meer.

 

                                                                     */*

                                              NPO- voorzitter Shula Rijxman

                                                      Trouw wo 24 nov 2021

 

                                                            Bewerkt citaat

                                                          Jan Chris Jansen