De functie van het geheugen, bewerkt citaat

Civis Mundi Digitaal #116

door Jan Chris Jansen

                                  Onze herinneringen zijn eerder reconstructies

                                     Dan recapitulaties van onze ervaringen.

 

                                  Die reconstructies staan niet alleen onder invloed

                                     Van wie we ooit waren maar ook van wie

                                  We zijn geworden. Niet alleen van het verleden

                                     Maar ook van het heden waarin ze worden

                                  Opgehaald. Je kunt dat onbetrouwbaar vinden.

                                     Je kunt het ook actualisering van informatie

                                  Noemen. De functie van het geheugen is niet om

 

                                     Alles precies te onthouden maar om datgene

                                  Te bewaren wat voor nu en later relevant kan zijn.

 

                                                                     */*

                                     Hendrik Spiering  NRC  vrij 23 juli 2021 

                                                           Bewerkt citaat

 

                                                         Jan Chris Jansen