Overgangstijd, Samen op één aarde, dichterlijke reflectie over nodige transitie

Civis Mundi Digitaal #116

door Piet Ransijn

 

Overgangstijd: dichterlijke reflectie over de nodige transitie          

2021 11 20 Na lezen van Henry Sidgwick,  The Methods of Ethics en 20e eeuwse filosofie

 

Wat is kwaad en wat is goed?

Niemand weet meer hoe het moet

Het respect voor minderheden

lijkt veelal te zijn verdwenen

 

Mensen vitten vaker op elkaar

en de overheid vormt een gevaar

Wie afwijkt krijgt de zwarte piet

Maar de echte Zwarte Piet

tolereert men veelal niet

 

Wat zwart is wordt nu wit gemaakt

Alsof dat veel verschil uitmaakt

Het onrecht in een ver verleden

werpt zijn schaduw in het heden

 

Het geweld naar andere rassen

kan niet worden witgewassen

Burgers worden vaak misleid

Velen zijn hun anker kwijt

 

Sinds de regels, normen en waarden

in een soort van willekeur ontaardden

aan het eind van de zestiger jaren

toen het modieuze existentialisme

de zin van het bestaan betwistte

 

In onze consumptiemaatschappij

vierde toen het hedonisme hoogtij

Mensen waren schijnbaar vrij

om maar veel te consumeren

zonder matigheid te respecteren

 

Hedonistische geneugten

verdrongen oude deugden

Men maakte zich druk

om kortstondig geluk

 

Velen voelden een verplichting

ook te zoeken naar verlichting

Een nieuwe vorm van religiositeit

was ook tekenend voor deze tijd

 

In de een of andere heilsleer

zocht men een verloren anker weer

in een tijd die dikwijls gistte

van het ideologisch extremisme

 

Om het dreigend tij te keren

van steeds meer consumeren

gingen vele mensen mediteren

Doch de massa bleef verstoken

van het licht dat was ontloken

 

Maar er kwamen nieuwe waarden

En bekommernis om onze aarde

werd meer algemeen gevoeld

Duurzaamheid werd doel

 

Menigeen voelt zich een onderdeel

van een ontzagwekkend groot geheel

Oude deugden komen bovendrijven

waarvan men de waarde gaat begrijpen

 

Het amorele neoliberalisme

dat een rem op winst betwistte

verliest nu geleidelijk terrein

aan een meer moreel bewustzijn

 

We gaan nu door een fase-overgang

Heel veel mensen worden bang

gemaakt door het gevestigde gezag

dat voor ons bepalen wil wat mag

 

Maar het collectief bewustzijn

wint nu meer en meer terrein
Heel veel mensen bouwen

vanuit inzicht en vertrouwen

aan een nieuwe samenleving

 

Waarin de natuurbeleving

prominent naar voren komt

in een wereldwijd verbond

van meer ontwaakte mensen

die iedereen het goede wensen

 

En het licht van het bewustzijn

zal meer en meer gemeengoed zijn

 

https://www.klimaatplein.com/de-maatschappelijke-kosten-van-klimaatverandering/

 

Samen op één aarde                                2021 10 30

 

Wat leeft wil blijven leven*                          *zie bijv. Spinoza en velen na hem

lijkt een onomstotelijk gegeven

Wie wil er nu graag doodgaan

ondanks zinloos voortbestaan?

Dat zou alleen een uitweg zijn

bij onverdragelijke pijn

 

Altijd is er wel een streven

om het leven zin te geven

Wat is dan die zin?

Hoe vult iedereen dat in?

 

Heeft een ieder zo zijn eigen waarden?

Kan dat niet in tegenspraak ontaarden?

De ene waarde is de andere niet

Er zijn verschillen in ethiek

 

We leven samen op één aarde

Deze is voor iedereen van waarde

In ons streven naar het goede

dienen wij de aarde te behoeden

 

De bron een bakermat van leven

fundament van al ons streven

vraagt nu onze aandacht

en vereende kracht

om ons leven te behoeden

voor wat God moge verhoeden