Totalitaire tendensen, Utopia of dystopia, Gevaarlijke techniek, dichterlijke reflecties

Civis Mundi Digitaal #117

door Piet Ransijn

 

https://thetseconomist.com/2019/11/07/should-we-break-up-big-tech/

 

Totalitaire tendensen                  2021 12 18 N.a.v. artikel van Dieter van Werkum over kunstmatige intelligentie

Piet Ransijn

 

Er tekenen zich ernstige tendensen af

stellen vele critici geregeld vast

Een totalitair genoemde tendens

passeert voorbij een veilige grens

 

Farma-industrie, Big Tech en overheid

bepalen mondiaal het dwingende beleid

Overheid en burgers raken invloed kwijt

aan massamedia en Tech-bedrijven

 

Men lijkt mondiger dan ooit tevoren

maar heeft nu zeggenschap verloren

aan de markt en aan bedrijven

die de burgers pogen in te lijven

Vrijheid, privacy en zeggenschap

verminderen de laatste jaren rap

 

De smartphone is een open boek

en voor onze privacy een vloek

De invloed van de digitalisering

op persoon en samenleving

versterkt de trivialisering

 

De burger wordt tot slaaf gemaakt

is zijn vrijheid langzaam kwijtgeraakt

Iedereen zit in het web van internet

Wordt als mogelijke koper ingezet

 

De macht van Tech en media is ongekend

Een bedreiging voor de consument

Hij wordt erdoor gehersenspoeld

hoewel dat misschien niet zo voelt

 

Een totalitaire massamaatschappij

komt schielijk sluipend dichterbij

Waar blijft de vrijheid en de authenticiteit?

Hoe worden we van moderne slavernij bevrijd?

De weg naar binnen die van bindingen bevrijd

leidt tot vrijheid en tot authenticiteit

 

 

Utopia of dystopia?       2021 12 09 Na lezen Filosofie-Tijdschrift over utopie en dystopie bij Michel Houellebecq

 

Veel utopiabewoners

eindigen ontgoocheld

want je mag er bijna niks

Er is voor ons uitgevogeld

wat het beste voor ons is

 

Wijze mensen deden uit de doeken

wat we niet meer hoeven zoeken

Er zijn geen verrassingen gebleven

in een efficient geregeld leven

 

Zelden iets bijzonders aan de hand

Wie wil blijven leven in zo’n land

waar haast alles wordt gecontroleerd

en de eigen inbreng wordt geweerd?

 

Meestal is een grote geest

creatieve geesten voorgeweest

die met lege handen staan

in een ideaal gedacht bestaan

 

Het is moeilijk om er uit te breken

als bewoners raken uitgekeken

op een ideaal geregeld leven

Utopia toont dan zijn tanden

en zijn onverkwikkelijke kanten

 

Dissidenten hebben er geen leven

Er is niets bijzonders te beleven

Je kunt niet naar iets beters streven

Want het leven is al optimaal

Maar naar welk ideaal?

Door wie wordt dat bepaald?

 

Waar blijft de menselijke vrijheid

en de openheid voor creativiteit?

Ligt er nog een wereld voor ons open

en een eigen weg om zelf te lopen?

Is er ruimte voor gevoel

en een eigen levensdoel?

 

In hoeverre zijn wij vrij

in een ideale maatschappij?

Kunnen al die ideale waarden

niet in dictatuur ontaarden?

 

Gaan de mensen er nog dood?

Gaat dat zonder grote nood?

Is er leven na de dood?

Is er nog een hoger wezen

om vereniging mee na te streven?

 

Is er ruimte voor mysterie

of is er alleen materie?

Zo zijn er tal van vragen

en een zeker onbehagen

Is het voor ons te verdragen?

 

 

Gevaarlijke techniek                    2021 12 20 Na lezen van Jaak Peeters’ Essay over techniek

 

De techniek is als een arend

Zijn kracht is onrustbarend

Hij maakt een hoge vlucht

en heerst ook in de lucht

Wie hij in zijn klauwen grijpt

wordt door machines ingelijfd

 

Stijgt hij omhoog

dan ziet zijn alziend oog

het menselijk gewemel

vanuit de hoge hemel

 

In het verlengde van de hand

als vrucht van menselijk verstand

ontstond in oude tijden de techniek

welke in recente tijden uit de hand liep

 

Techniek kreeg mensen in zijn macht

Velen zijn door wapens omgebracht

De mensheid speelt met vuur

Het bedreigt de huidige cultuur

 

De nucleaire wapenwedloop

behoeft hier geen betoog

De surveillance technologie

schept een werkelijke dystopie

 

De mensheid is nog lang niet vrij

Een nieuwe slavenmaatschappij

komt alarmerend dichterbij

Men wordt geprogrammeerd

 

Vervolgens en masse gevaccineerd

als de veelbelovende remedie

voor de voortschrijdende pandemie

op weg naar een medische technocratie

 

Het menselijk bewustzijn

dient er meester van te zijn

De menselijke creativiteit

vraagt een wijs en juist beleid

gericht op meer rechtvaardigheid

 

In onheilspellende tijden

dient wijsheid ons te leiden

Moge wijsheid ons tot leidster zijn

in een meer verlicht bewustzijn

 

Het virus  blijft ongrijpbaar https://www.filosofie.nl/moet-ik-afgaan-op-de-wetenschap-in-crisistijd/

 

Medische technocratie                2021 12 22

 

Schiet de medische technologie

ons tekort bij deze pandemie?

Het wordt er niet echt beter op

Iedere remedie lijkt een strop

 

Heeft het tonen van een code

ons bescherming geboden?

Er zijn veel geïnfecteerden

onder de gevaccineerden

De bescherming op termijn

blijkt niet permanent te zijn

 

Toch werd de coronapandemie

een bloeiende miljardenindustrie

Vaccinatie leek de enige remedie

tegen de coronapandemie

 

Toch helpt de vaccinatie wel

Maar effecten wijken nogal snel

En men kan met andere mutanten

ook in het ziekenhuis belanden

 

Een gevaccineerde maatschappij

blijkt voor alsnog niet virusvrij

De covidcrisis is nog niet voorbij

Krijgt het technocratische bestuur

steeds meer grip op de cultuur?

 

Het organische beleidsmodel

is maar weinig meer in tel

Versterken van de levenskracht

werd niet meer nodig geacht

Het farmacologisch denken

staat haaks op andere wenken

 

Farma biedt geen blijvende remedie

De gemedicaliseerde dystopie

met gebruik van drang en dwang

dient geen internationaal belang

 

Het biomedische model

was meer dan ooit in tel

maar toont nu ook aan leken

onmiskenbaar zijn gebreken

en de noodzaak om te streven

naar een meer natuurlijk leven

 

Wordt investeren in gezondheid

nu een speerpunt van beleid?

Door niet alleen meer te betalen

voor voorzieningen in hospitalen

maar ook een preventief beleid

dat ziektekansen sterk verkleint

 

Investeren in gezonder leven

is conform het nieuwe streven

Zo biedt covid een gelegenheid

tot een innoverender beleid

 

Mede door de covid-strop

komen nieuwe paradigma’s op

Organische benaderingen

zullen mee gaan dingen

 

Want de medische technocratie

schiet tekort bij deze pandemie

Velen zullen wakker worden

Mogelijk ook wijzer worden

Maar er zijn nog vele horden

 

 

Technocratische verdwazing                     2021 12 22

 

De weg door de verdwazing

valt van de ene verbazing

in de andere verbazing

en laat zich niet bedotten

door de talloze complotten

 

Het standaardgeloof in vaccinatie

verliest bij enkelen zijn fascinatie

Het geloof in medische technologie

lijkt een inzet van de pandemie

 

Het virus laat zich moeilijker bestrijden

als wij een onnatuurlijk leven leiden

Een sterk verzwakt immuunsysteem

slaat menigeen niet door de crisis heen

 

Een vlieg laat zich niet vangen

door vangnetten te spannen

gaat door mazen van het net

Zo laat covid zich niet kennen

Al ons technocratisch plannen

heeft het flink voor schut gezet

 

Onze medische technocratie

biedt nu velen geen fiducie

En anderen zien meer heil

in een gezonde levensstijl

 

Een sprankelend natuurgevoel

Even uit het wereldse gewoel

De diepe rust van meditatie

biedt zijn eigen heil en gratie

bij alle entropie en consternatie