De taal van de dichter, bewerkt citaat

Civis Mundi Digitaal #117

door Jan Chris Jansen

                                             DE TAAL VAN DE DICHTER                                          

 

                          De taal van de dichter is nooit een wereldtaal, ook niet

                                     Als hij schrijft in het Engels of Rrussisch.

 

                          En elk Esperanto is imitatie. De dichter moet de begrenzing

                                     Van zijn linguistisch huis aanvaarden,

                          Maar zich realiseren dat zijn problemen wel degelijk

                                     De problemen van de wereld zijn. Wat

                          Dat aangaat bestaan er geen grenzen. En wie halt houdt

 

                                     Voor de grenzen die hij eigenmachtig

                          Trekt, sluit zich in particularisme af van de werkelijkheid.

 

                                                                     */*

                                   Jacques Hamelink  De droom van de poëzie

                                                    Amsterdam 7 feb 1977

 

                                                           Bewerkt citaat

                                                         Jan Chris Jansen