Het altaar blijft leeg, bewerkt citaat over democratie

Civis Mundi Digitaal #121

door Jan Chris Jansen

 

                                            HET ALTAAR BLIJFT LEEG

 

                            In de democratie is het centrum van de macht onbezet.

                                      Het Altaar blijft leeg. Van de volwassen

 

                            Burger wordt eigenlijk niet meer en niet minder verwacht

                                      Dan dat hij die leegte erkent en respecteert,           

                            Ermee leert leven. Wie de liberale democratie verdedigt,

 

                                      Verdedigt haar zwaktes, haar gebrek aan

                            Slagvaardigheid, haar dubieuze compromissen, ja zelfs

                                      Haar politieke gekonkel, haar traagheid,

 

                            Haar saaiheid, die onvermijdelijk het resultaat is van

                                      De afwezigheid van het grote gebaar.

 

                                                                   */*

                                     Arnon Grunberg  NRC  vrij 1 april 2022