Oekraïne en Rusland, dichterlijke reflecties bij een oorlog

Civis Mundi Digitaal #121

door Piet Ransijn

https://www.knack.be/nieuws/factcheck/factcheck-nee-rtl-nieuws-plaatste-geen-oud-filmbeeld-bij-bericht-over-de-oorlog-in-oekraine/article-longread-1841967.html

 

Geweld en waanzin       2022 04 13

 

In een oorlog zijn er twee partijen

met geweld aan het bakkelijen

die elkaar naar het leven staan

en hun misdaden begaan

 

Broedervolken staan elkaar naar het leven

zijn historisch met elkaar verweven

Het Oekraïnse volk werd vaker uitgemoord

door een leider die niet spoort

Zijn regering ging akkoord

 

Is nu in hetzelfde land

niet iets dergelijks aan de hand?

Door een grote overmacht

worden mensen omgebracht

Vrouwen worden verkracht

en de mannen afgeslacht

 

Zonder zweem van overdrijving

tart het iedere beschrijving

Hoe een mens zover kan komen

door agressie meegenomen

gaat ons menselijk begrip te boven

 

Als de waanzin toeslaat

verdwijnt de menselijke maat

Een mensenleven is dan weinig waard

en de mensen worden niet gespaard

Destructie krijgt de overhand

over het gezond verstand

 

Wanneer komen mensen weer bij zinnen

in een oorlog die niet valt te winnen?

Wanneer krijgt gezond verstand

bij de Russen weer de overhand

en bereikt men een bestand?

Wanneer overwint de creatieve kracht

een destructieve militaire macht?

 

Oorlog laat vaak weinig over van beschaving

 

Botsende benden                          2022 04 10

 

Regeringen als roversbenden die elkaar bestrijden

en bevolkingen die daar ernstig onder lijden

Die door leiders worden voorgelogen en bedrogen

zonder voelbaar mededogen van hun demagogen

 

Twee tot op het bot corrupte samenlevingen

botsen op elkander in hun strevingen

De ene kliek neigt naar het Westen

De andere kliek verhardt zich in zijn veste

 

En verlegt zijn afgekloven grenzen

gedreven door zijn geopolitieke wensen

Grote vissen slokken kleine vissen op

Dat is helaas hun droevig levenslot

 

Het benijde en bedreigde Westen

doorstaat tot dusver alle testen

om zich niet actief in oorlog te begeven

en een overwinning na te streven

 

Door een interventie met geweld

die niet alleen de tegenstander velt

waarbij de wereld langs een afgrond gaat

die maar weinig van beschaving overlaat

 

Wanneer komen leiders weer bij zinnen

in een oorlog die niet valt te winnen?

Wanneer daagt weer het gezond verstand

in een groot en zwaar bewapend land

en bereiken de partijen een bestand?

 

Nog geen bestand in zicht

 

 Waar de oorlog om gaat            2022 04 29

 

Waarom oorlog in de Oekraïne?

Waarom is er die vechtmachine?

Het gaat om een zelfstandige staat

waarvan een deel de Russen haat

waarmee het ook zichzelf schaadt

Steeds verder van de Russen wijkt

en meer naar het Westen neigt

 

Rusland wil dat beletten

door het land te bezetten

met de inzet van raketten

en weer bij zijn rijk te voegen

tot wijdverbreid misnoegen

in de hele Oekraïense staat

die niet met zich spotten laat

 

De Russische vechtmachine

staat tegenover die van Oekraïne

dat van welhaast alle kanten

wordt gesteund door vele landen

 

De Russen kunnen het niet winnen

zonder een genocide te beginnen

Steden plat te bombarderen

Oekraïense vrouwen te onteren

en het land gedeeltelijk te ruïneren

 

Oekraïne maar ook Rusland

is gebaat met een bestand

de zege van gezond verstand

in plaats van gewapenderhand

een broedervolk te knechten

dat zich misschien dood wil vechten

 

 

Primaten met zware wapens     2022 04 29

 

Mensen die zich nog gedragen

als  een soort gevaarlijke primaten

die elkander met geweld belagen

beschikken over een wapen

waarmee de hele soort

kan worden uitgemoord

 

De groei van bewustzijn

moet nu een prioriteit zijn

voor de menselijke soort

koel en kil wordt uitgemoord

 

Zelfontplooiing is nu heel urgent

tot een ramp wordt afgewend

Iedereen kan nu de sfeer verzachten

met het bundelen van innerlijke krachten

Iedereen is eveneens bij machte

eigen leed ook te verzachten

 

De wereld is in een kritieke fase

door het onverstand van dwazen

Alfa-apen die elkaar belagen

het volk behandelen als slaven

en om represailles vragen

 

https://www.istockphoto.com/nl/vector/massamedia-vals-nieuws-informatie-oorlog-gm938024150-256526862

 

Informatiestrijd                              2022 04 15

 

Informatie wordt vertekend door belangen

en door wat de machthebbers verlangen

Onafhankelijke autonome journalisten

die zich niet door machten laten kisten

met een eigenwijze originele kijk

zijn in deze tijd een zeldzaamheid

 

Omdat vele mediamagnaten

nu maar weinig ruimte laten

voor een onafhankelijke kijk

Het nieuws geeft daarvan blijk

 

Het is daarom zaak te reflecteren

op wat media zoal beweren

en te zien aan welke kant ze staan

in de strijd om het bestaan

 

De strijd om wereldheerschappij

laat ook de massamedia niet vrij

Als een spreekbuis van de macht

vormen ze geen onafhankelijke kracht

 

Ze zouden aandacht moeten schenken

aan het onafhankelijke denken

aan de kijk van intellectuelen

die een originele visie delen

 

In plaats van meningen te propageren

die ons onvolledig informeren

gekleurd door obligate meningen

met onvermijdelijk vertekeningen

 

Vele journalisten doen hun best

maar weinigen doorstaan de test

van voldoende zelfkritiek

in de dagelijkse mediahectiek

 

Het gaat vaak om informatie

met een mate van sensatie

Meer dan waarheidsvinding

wil men zinnenprikkeling

 

Publieksgevoelens lijken

vaak belangrijker dan feiten

Wat men voelt en wat men denkt

wordt vaak met elkaar vermengd

 

Hoe komen wij tot helderheid

ín een internationale strijd?

Hoe krijgt gezond verstand

internationaal de overhand?

Hoe krijgt het geopolitiek beleid

weer substantiële rationaliteit?

 

https://www.geografie.nl/artikel/meer-oekra%C3%AFne-1-ontstaan-van-de-oekra%C3%AFense-grenzen

 

Preventieve grenscorrectie        2022 04 07/08

 

De wereldorde staat op springen

De Russen willen mededingen

om een stukje wereldheerschappij

De oude Europese orde is voorbij

 

Een wereldoorlog komt dichtbij

Wie een wereldoorlog wil beginnen

die door niemand valt te winnen

is helaas niet goed bij zinnen

 

De bevolking wordt bedrogen

en van alle kanten voorgelogen

Een volk kan zich niet informeren

als het zich laat domineren

 

De oorlog zou een grenscorrectie

zijn en dienen voor protectie

tegen dreigende westerse landen

die Rusland belagen aan alle kanten

en de Oekraïne dreigen vol te zetten

met kanonnen en met kruisraketten

 

Rusland wilde dit per se beletten

met een preventieve grenscorrectie

bedoeld voor Russische protectie

Rusland wil zijn invloed corrigeren

door de Oekraïne weer te domineren

 

De opmars echter wordt belet

door een krachtig taai verzet

Het wachten is op een bestand

op de overwinning van gezond verstand

Met oorlog is geen goodwill te behalen

Maar er valt veel schade te verhalen

 

Het schaadt ook Russische belangen

en zijn ambitieuze geopolitieke plannen

Het is onzinnig om een oorlog te beginnen

waar niets mee valt te winnen

 

Iwan de Verschrikkelijke, Peter de Grote, de laatste tsaar Nocolaas II, Lenin, Stalin en Poetin

 

Rusland vroeger en  nu               2022 04 15

 

Rusland was een land van autocraten

die het Westen veelal haatten

Het land was vele eeuwen feodaal

tot de vorige eeuw ‘de man van staal’

daar de zware industrie opzette

en de vrije ondernemingszin belette

 

Er ontstond een nieuw soort slavernij

en het arme volk was lang niet vrij

Er kwamen steeds weer autocraten

Maar mensenrechten slechts met mate

 

Vrije pers en vrije rechtsspraak

is daar een precaire zaak

Het blijft een land van potentaten

die het volk in armoe laten

 

Oekraïne betekent grensland, op de grens van Rusland en de rest van Europa

 

Rusland of het Westen?              2022 04 24

 

Molotov cocktails tegen een leger’

De bevolking tot strijd bewegen

Een oproep om zelfmoord te plegen

in plaats van je over te geven?

 

Het land kapot laten schieten

terwijl miljoenen het verlieten

Of een beetje toe te geven

om het volk te laten overleven?

 

De NAVO  is het niet waard

dat een volk dit ondergaat

En het valt moeilijk te vermijden

dat een deel zich af wil scheiden

 

Het recht om zelf te beslissen

geldt ook voor de separatisten

Dus laat ze maar hun zin krijgen

als ze naar de Russen neigen

 

De onderlinge historische band

tussen de Oekraïne en Rusland

is gebaat met een bestand

En een beetje toe te geven

spaart menig mensenleven

 

Want een oorlog is veel erger

Maakt de tweespalt sterker

Landen die voor vrijheid gingen

willen zich niet laten dwingen

 

De Oekraïnse neiging tot het Westen

en de Amerikanisering van het land

kan de Russen wellicht kwetsen

Waar blijft de onderlinge band?

 

Ze kiezen op den duur

toch de westerse cultuur

waar vrijheid heerst en gelijkheid

door de meeste overheden

in de wetten wordt beleden

 

Er is relatief meer welvaart

die de mensen vrijer maakt

Voor alle burgers geldt het streven

naar een meer menswaardig leven

 

Liever een halve democratie

dan een volledige autocratie

Daarom lijkt het Westen

volgens velen toch het beste

Hoewel het er niet ideaal is

lijkt er toch wat minder mis

 

https://twitter.com/search?q=%23autocraat

Ook een autocraat leunt op anderen. Als zij wegvallen kan hij vallen

 

De ene na de andere autocraat                              2022 04 18

 

Heeft Poetin oorlogsmisdaden begaan?

De hele wereld ziet het aan

Maar wat valt er aan te doen?

Aan een land met geen fatsoen

 

Sancties werken nauwelijks of niet

wanneer je het effect beziet

Dan heeft tegen beter weten in

zwaarder straffen weinig zin

 

Een kat in het nauw maakt rare sprongen

met nucleaire wapens volgens boze tongen

Zoals de ouden zongen, piepen de jongen

Stalin heeft ooit vrijwel ongestoord

miljoenen landgenoten uitgemoord

 

Komt er telkens weer een autocraat

die weinig van illusies overlaat?

Wanneer verstrijkt zijn houdbaarheid

en raakt het land zo’n leider kwijt?

 

Komt er dan een nieuw beleid

of opnieuw een autocraat

die zoals vanouds zijn gang gaat

het hele volk verrekken laat

en niet zelf vertrekken gaat?

 

 

Staten meten met twee maten               2022 04 25

 

Een ‘regime-change’ in de Verenigde Staten

In plaats van in Rusland of een ander land

dat tegen  het Westen is gekant

zou ook verschil uit kunnen maken

Gooien ze geen olie op het vuur

in het Oekraïense avontuur?

 

In plaats van met de Russen te praten

meten ze daar met twee maten

om de wereld veilig te maken

voor hen welgevallige democraten*                      *‘To make the world safe for democracy’

 

Doch liever een bevriende autocraat

dan een kritische democraat

Menig democraat is overlet

mede door Amerikanen afgezet

 

En een socialistisch land

tegen Amerika gekant

werd gewapenderhand

vaak met grote overmacht

in het gareel gebracht

 

Niet iedere oolog die ze zouden beginnen

zouden de Amerikanen echter winnen

De afgang in Vietnam en in Afghanistan

spreekt daar boekdelen van

 

Zo kan ook een grote supermacht

tot staan worden gebracht

door een eensgezinde minderheid

in een ogenschijnlijke ongelijke strijd

 

 

Wereldwijd verbondenheid                      2022 04 17

 

Komt er wereldwijd

nieuwe verbondenheid?

Enorme vluchtelingenstromen

zoeken naar een onderkomen

 

Zo heeft ook in vroeger tijd

de bevolking zich verspreid

Mensen zijn ook uitgeweken

naar veel afgelegen streken


Er zijn volkeren verdwenen

Opgegaan in andere volken

die de aarde nu bevolken

We zien het aan de genen

 

Volken hebben zich vermengd

Meer dan menig blanke denkt

Hele volken zijn verhuisd

Vonden elders weer een thuis

 

Men streefde ook naar eigenheid

in een interculturele strijd

om de eigen superioriteit

of om onafhankelijkheid

 

Mensen streven steeds naar overleven

Zoeken telkens kansen om te leven

Willen zich niet laten onderdrukken

Vluchten als hun oogsten weer mislukken

 

Ze worden door een ramp verdreven

of een ander volk bedreigt hun leven

Hoe dan ook, ze willen overleven

Op alle plaatsen hier op onze aarde

heeft het leven grote waarde

 

Verscheidenheid

Er is een grote verscheidenheid

in de levens die men leidt

Maar overal zijn levenswaarden

en de waarde van het leven

is overal een principieel gegeven

 

Goden die de volkeren vereren

lijken onderling nogal te variëren

Normen en geboden lopen vaak uiteen

Maar nietemin zijn alle mensen één

 

De waarde van een mensenleven

blijkt een wereldwijd gegeven

omdat  mensen willen overleven

Het leven van een slaaf

blijkt vaak minder waard

dan een mens in vrije staat

 

Vrijheid is een andere waarde

die gewenst is overal op aarde

Mensen willen vrije levens leiden

Zich van slaafs bestaan bevrijden

en zich ook bevrijden van het lijden

 

Verder geven religieuze waarden

tweespalt en verbondenheid op aarde

Men vereert een Hoger Wezen

als een algemeen gegeven

naast het aardse mensenleven

 

Ook de mensheid is een hoger wezen

en een positief beleefd gegeven

Een zich ontwikkelend bewustzijn

waar wij allen deel van zijn

 

Zo kent de mensheid

ondanks zijn verscheidenheid

onderling ook een verbondenheid

met algemene menselijke waarden

die men nastreeft overal op aarde

 

Alle volken van de mensheid

vormen wereldwijd een eenheid

in veelkleurige verscheidenheid

ondanks al het onderscheid