Een daad van verzet, bewerkt citaat over tribaal denken

Civis Mundi Digitaal #127

door Jan Chris Jansen

                                                  Een daad van verzet

 

                           Salman Rushdies De Duivelsverzen is geen bedreiging

                                          Voor gelovigen. Het is juist koren

 

                           Op de molen van moslims die zich gestigmatiseerd

                                          Voelen door eenzijdige representatie.

                           Het boek doorbreekt met al zijn dubbelzinnige speelsheid

 

                                          Bij uitstek het simplistische narratief

                           Van twee botsende werelden: ‘het’ westen versus ‘de’ islam.

                                          Het boek kopen is een daad van verzet.

 

                           De boodschap ervan omarmen voelt als een bevrijding

                                          Uit het verstikkende tribale denken.

 

                                                                  */*

                                  Stine Jensen, filosoof  NRC  vrij 26 aug 2022