Op zoek naar zekerheden – dichterlijke reflecties

Civis Mundi Digitaal #130

door Piet Ransijn

 

Geen zekerheden           2022 12 24 

 

Wij weten niet waarheen wij gaan

Utopia is ver van ons vandaan

Ons leven blijft omgeven met onzekerheden

waar zelfs deskundigen geen raad mee weten

 

De wetenschap legt allerlei verbanden

maar laat ons vaak met lege handen

Beleden zekerheden van weleer

geloven wij allang niet meer

En perspectieven van de politiek

bestaan voornamelijk uit retoriek

 

Uiteindelijk op onszelf geworpen

moeten wij maar voor onszelf zorgen

in een wereld vol onzekerheden

waarin wij de weg niet weten

 

We weten zeker dat wij zijn

Niet waarom en niet waarvoor wij zijn

Misschien bestaan we voor elkaar

Om zekerheid te zoeken met elkaar

Geborgenheid te vinden bij elkaar

Om in een wereld vol onzekerheden

elkaar een beetje zekerheid te geven

 

https://www.flowmagazine.nl/psyche-mental-health/weg-leven-onzekere-toekomst.html

De werkelijkheid is vaak ongrijpbaar en meerduidig

 

Ambivalente wetenschap              2023 01 26

 

Wetenschap is een ambivalent gegeven

Enerzijds gekenmerkt door een streven

naar zekerheid en naar betrouwbaarheid

die zij anderzijds niet geven kan

 

Enerzijds kent zij oprecht een streven

naar waarachtigheid en onpartijdigheid

Anderzijds kan zij de doorslag geven

in een concurrerende belangenstrijd

 

Wetenschap als redder van de mensheid

maakt anderzijds in combinatie met techniek

een groot deel van de wereld destructief en ziek

 

Machinale landbouw en agrarische chemie

gentechnologie en wapenindustrie:

wrange vruchten van de huidige techniek

 

De techniek is enerzijds een zegen

maar bedreigt ook anderzijds ons leven

Meer dan immer heeft men wijsheid nodig

 

En gezond verstand is ook niet overbodig

om de wetenschap ten goede aan te wenden

ter ontsluiting van het onontdekte onbekende

 

En de wereld die nog voor ons ligt

krijgt een vriendelijker aangezicht

als het onbekende voor ons oplicht

 

Als een grotendeels nog onontdekt terrein

opklaart in het licht van ons bewustzijn

waarvan velen van ons nog verstoken zijn

 

 

Waarheid en waan        2023 01 03

 

Bij een kentering der tijden

laat men zich door waanideeën leiden

Sommigen zien overal de hand van God

Anderen zien daar veeleer een complot

 

Kan de invloed van een machtselite

hier een betere verklaring bieden?

Groeperingen met heel veel macht

hebben altijd veel meer ingebracht

Zetten crises naar hun hand

en zij leiden vaak een land

 

En in kenterende tijden

laat het volk zich eerder leiden

door een leider of elite

die een oplossing kan  bieden

 

Mensen die er tegenin gaan

leiden een miskend bestaan

Want ook in kenterende tijden

laat men zich door waarheid leiden

Wordt er grondig onderzoek gedaan

dan wint waarheid het van waan