Manco’s van Amerika, dichterlijke reflectie

Civis Mundi Digitaal #130

door Piet Ransijn

 

Gaan de VS de zon achterna? https://www.traveltousa.nl/washingtondc/

 

Manco’s van Amerika                  2023 01 18

 

Ik ging een meisje achterna

Maar ik hield niet van Amerika

Het land waar zij vandaan kwam

en waar ik geen genoegen nam

met het buitenlands beleid

Het was met burgerrecht in strijd

 

Een ander land werd soms bezet

en het staatshoofd werd er afgezet

Mijn meisje hield niet van haar land

en vertrok naar het buitenland

 

Het Amerikaanse individualisme

is een bron van onderlinge twisten

Want de al te liberale waarden

kunnen in een strijd ontaarden

 

De ontbrekende verbondenheid

geeft gelegenheid tot strijd

Er is veel onderlinge competitie

vooral bij mensen met ambitie

 

Amerika zit in zijn maag

met zijn sociale onderlaag

Er is daar veel ongelijkheid

en een zwak sociaal beleid

 

Men moet er voor zichzelf zorgen

en men is vaak niet geborgen

in een grotere gemeenschap

In tradities kwam de klad

 

Het gebrek aan collectieve rituelen

kan een land dan gaan verdelen

in pressiegroepen en partijen

die voor eigen doelen strijden

 

Er is daar geen coalitiepolitiek

en een poldervisie kent men niet

Want: the winner takes it all

Dat zien we in het Capitool

 

Met nu iets meer Democaten

die de dienst proberen uit te maken

De tegenstander heeft in de Senaat

een kleine meerderheid behaald

 

Dit verlamt de politiek

Een remdie is er niet

Anders dan concessies doen

aan het burgerlijk fatsoen

En een land in onderlinge strijd

te redden van gespletenheid

Hoe kan Amerike in bange tijden

een verdeelde wereld leiden?

 

De Amerikaanse hegemonie

botst met westere democratie

en de regionale autonomie

De wereld wil een nieuw verhaal

niet bepaald door macht en kapitaal

 

Maar door menselijke waarden

en bescherming van de aarde

Een verbonden mondiaal bewustzijn

wint nu geleidelijk terrein

en zal meer maatgevend zijn

 

Het bewustzijn van de mens als soort

begeeft zich door een cruciale poort

van verkapte horigheid en slavernij

naar een vrije mondiale maatschappij

 

Her Amerikaanse individualisme

overwint het communisme

maar met meer verbondenheid

dan de afgelopen tijd