Gezondheidszorg, markt, samenleving

Civis Mundi Digitaal #130

door Maarten Rutgers

Onlangs verscheen het tweede boek van Maarten Rutgers met bovenstaande titel. Onderstaand de beschrijving op de omslag. Het eerste boek, Gezondheidszorg als handelswaar: Worden we daar beter van? is besproken in CM 94. In een volgend nummer zal het nieuwe boek uitvoeriger aan de orde komen.

Het Nederlandse gezondheidszorgsysteem behoort tot een van de beste ter wereld. Niettemin wordt er veel over gesproken. Er heerst angst dat het systeem onbetaalbaar wordt. Vandaar kosten als belangrijk thema. Neoliberaal marktdenken beheerst deze discussie. In Gezondheidszorg – markt – samenleving wordt bezien wat de vraagstukken, problemen en aangedragen ideeën voor oplossingen zijn. Zijn de geboden oplossingen zinvol? Biedt marktdenken uitkomst in de discussie? Waar komt ons marktdenken vandaan? Hoe doordrenkt dit de samenleving?

Maarten Rutgers laat zien dat marktdenken – vooral gericht op financiële en technologische oplossingen – slechts beperkt tot verbeteringen in het stelsel leidt. Om werkelijk verder te komen moeten we het marktdenken (grotendeels) achter ons laten en nieuwe wegen durven gaan.

Er zijn aanknopingspunten genoeg om tot een minder technologisch gedreven en meer humane gezondheidszorg te komen waarin het mechanistisch reductionistische mensbeeld op de achtergrond raakt en bredere – meer mensgerichte – gezondheidsconcepten een belangrijke rol spelen.

 

Dr. Maarten J. Rutgers (1947) is van origine medisch specialist, opgeleid te Rotterdam. Hij promoveerde in 1984 op het proefschrift Geneeskundige en maatschappelijke aspecten van de zorg voor epilepsiepatiënten in Nederland. Meer dan 30 jaar was hij bestuurder van ziekenhuisorganisaties. Hij was betrokken bij fusies en grote reorganisaties. Hij is medeoprichter en gedurende vele jaren voorzitter van de Vereniging voor Veilige Curative Zorg (VVCZ), een samenwerkingsverband van ziekenhuizen die zich gezamenlijk inzetten voor patiëntveiligheid. Tevens heeft hij ruime ervaring als toezichthouder bij verscheidene zorginstellingen.