Vrede en diplomatie, citaten

Civis Mundi Digitaal #130

door Donatella Di Cesare

“Ik had verwacht dat Europa een belangrijke diplomatieke rol zou spelen...

Waarom gaat Joe Biden zelf eigenlijk zelf niet aan tafel zitten met Vladimir Poetin? 

Het evenwicht tussen supermachten speelt in dit conflict een duidelijke rol... Ook met de vijand onderhandelt men

 

Als ik een pacifistisch standpunt inneem, dan is dat.... vanuit een sterk geloof in de noodzaak van een vredesbeleid... De oologslogica levent helemaal niets op, behalve duizenden doden, onnoemelijk leed en inkomsten voor de oorlogsindustrie. 

 

Dat noem ik de politiek van de dood, necropolitiek. Het gaat erom dat er nieuwe scenario’s worden gezocht, dat er ten minste een opening naar het diplomatieke pad wordt overwogen...

 

Immanuel Kant zegt... ofwel is er een akkoord tussen volkeren, 

ofwel zal er de eeuwige vrede van de kerkhoven zijn"

 

Politiek filosofe Donatella Di Cesare, interview NRC Handelsblad, 14 nov. 2022:

’Oekraïnebeleid is de zelfmoord van Europa’. Citaten geselecteerd door Piet Ransijn