Groen en blauw, De bomen, Kabouters van nu, Bladeren harken, bewerkt citaten over de natuur

Civis Mundi Digitaal #131

door Jan Chris Jansen

                                                        Groen en blauw

 

                                Dit is een heel goed plan als je weet dat het echt

                                             heel anders moet in Nederland.

 

                                Het hele kabinet weet dat we door een ondergrens

                                             zakken, wat de natuur en water

                                betreft. Wat we nodig hebben is tegels wippen,

                                             groene wijken, groene school-

 

                                pleinen, maar ook, zoals in dit plan staat, groene

                                             en blauwe aders in het landschap.

 

                                                                   */*

                                Christianne van der Wal  Trouw  do 29 sept 2022

 

                                                       Kabouters van nu

 

                               De kabouterbeweging is altijd ondergronds blijven

                                          bestaan en nu komt zij bovengronds.

 

                               Dat zijn woorden van Roel van Duijn. Ons gedachtegoed

                                          is urgenter dan ooit. Op de agenda

                               staan nog steeds – of opnieuw – consumentisme en

                                          Woningnood, verdichting en

 

                               verstening van de stad, aanpak van klimaatproblemen

                                          en armoede. De kabouterbeweging

                               is een vorm van ludiek activisme, met geweldloos verzet

                                          en denken in oplossingen. Kabouters

 

                               zijn de helpers van de mens. Zij zorgen in de stad voor

                                          verbinding van de mens met de natuur.

 

                                                                    */*

                                        Patrick van Ginkel  Stadsblad Amsterdam  

                                                              juni 2022

 

                                                      Bladeren harken

 

                                Bladeren harken is er gewoon voor het plezier

                                                van het bladeren harken.

 

                                Ik houd de hark zó vast dat ik me de hele tijd

                                                dat ik aan het harken ben

                                gelukkig, vredig en stabiel voel. Ik wil er zeker

                                                van zijn dat elke beweging

                                een daad van verlichting is, een daad van vreugde

                                                nn een daad van vrede.

                                Ik heb geen haast, omdat ik besef dat het harken

 

                                                zelf minstens zo veel

                                voldoening schenkt als het schone pad naderhand.

 

                                                                  */*

                                                      Thich Nhat Hanh

                                            Herinneringen en levenslessen

                                                  Trouw  wo 15 feb 2023

 

                                                          De bomen                                               

 

                                  Hij stond onder een boom, dicht bij de rand

                                          van het bos. Hij keek naar boven.

 

                                  Hij zag dat de toppen van de bomen in de wind

                                          bewogen. Het was net alsof ze met

                                  elkander stonden te praten. Hij vroeg hardop:

                                         ‘Praten jullie nou?’ De bomen

 

                                  mompelden. Hij vroeg: ‘Zijn jullie het geweest

                                          vannacht?’ De bomen knikten.

 

                                                                 */*

                                     Boeken tip top 5 Amsterdam Alternative

                                                        Sept - Oct  2022