Onbestemde verten; Een streling van genade, dichterlijke reflecties

Civis Mundi Digitaal #131

door Piet Ransijn

https://www.texel.net/nl/blog/doen-op-texel/sterrenkijken/

 

Onbestemde verten       2023 02 20

 

Van meet af aan bewogen

door een drang tot weten

wendde ik mijn blik naar boven

naar de eindeloze hemel

in de onbestemde verten

die zich aan ons zicht onttrekken

door versluierende nevels

die daar alreeds vele eeuwen

ons een verder zicht beletten

op de onbestemde verten

 

Astronauten en raketten

kunnen daar niet komen

Mensen kunnen er niet wonen

We weten niet of er nog wezens

daar iets weten van ons leven

of zich naar ons toe begeven

vanuit ver verwijderde planeten

 

We weten ook niet of er goden zijn

Wezens met een hoog bewustzijn

en of engelen bedenksels zijn

Omdat onbestemde verten

zich aan ons zicht onttrekken

door versluierende nevels

die daar alreeds vele eeuwen

ons een verder zicht beletten

op de onbestemde verten