Betrouwbaarheid, dichterlijke reflectie

Civis Mundi Digitaal #132

door Piet Ransijn

 

Betrouwbaarheid                          2023 03 14

 

Als je weet dat media misleiden

kijk je anders naar de feiten

Je kunt een zaak bekijken

vanuit verschillende partijen

en eenzijdigheid vermijden

 

Het geldt ook voor politiek

Voor een groot deel retoriek

En een toetssteen is er niet

Kiezers staan dan voor de keuze

Voor de ene of de andere leuze

Partijen hebben maar een beetje gelijk

Geven vaak van zelfoverschatting blijk

 

Er bestaat geen objectiviteit

Iedereen wil zijn gezichtspunt kwijt

Nieuws dat wordt gewonnen

vanuit gevarieerde bronnen

heeft een grotere betrouwbaarheid

en doorbreekt partijdige eenzijdigheid

 

Bronnen kunnen onbetrouwbaar zijn

en ze schenken zelden klare wijn

Bij alles wat reporters schrijven

moet je er bedacht op blijven

dat ze kunnen overdrijven

 

Kun je dan nergens meer op bouwen

en haast niemand meer vertrouwen?

Uiteindelijk blijft het zelfbewustzijn

het enige waarvan we zeker zijn

in een wereld vol met schijn

En ons eigen kritisch kenvermogen

dat door waarheidsliefde wordt bewogen