Het nieuwe zweet; Een sterk beroep. Het vijfde gebod, bewerkte citaten

Civis Mundi Digitaal #132

door Jan Chris Jansen

 

                                                    Het nieuwe zweet

 

                            Zou het kunnen zijn dat, nu de arbeid voor het dagelijks

                                             brood veel minder tijd vraagt,

 

                            wij in plaats daarvan nu moeten ‘zwoegen’ om door een

                                             goede politiek (waarvan o.a.

                            de zorg voor het milieu een essentieel onderdeel is) onze

 

                                             samenleving menselijk en

                            leefbaar te houden? Zou zo politiek niet het nieuwe ‘zweet

                                             des aanschijns’ kunnen betekenen,

 

                            waarin wij ons brood moeten eten? Dat wil zeggen, dat het

                                             bij ons menszijn van nu hóórt?

 

                                                                */*

 

                                                    Een sterk beroep

 

                             Waar het al moeilijk is aan onze naasten te denken,

                                         is het nog moeilijker om aan onze

 

                             verre naasten ( in de derde wereld) te denken. Toch

                                         zién we die nog (o.a. op t.v.) en

                             bovendien kunnen zij een macht tegen ons vormen.

 

                                         Anders is dat met later komende

                             generaties. Die zién we niet en zij kunnen géén macht

                                         tegen ons vormen. Hier moet dus

 

                             op ons verantwoordelijkheidsgevoel en onze fantasie

                                         wel een sterk beroep worden gedaan.

 

                                                                  */*

 

                                                     Het vijfde gebod

 

                               Ik denk, dat als de schrijver van de tien geboden

                                      Nu had geleefd, hij aan het vijfde gebod:

 

                              ‘Eert uw vader en uw moeder ...’ een vervolg kon

                                      Hebben gegeven in deze trant: ‘Gedenk

                               Uw kinderen en kindskinderen, opdat hún dagen

 

                                      Niet verkort worden in het land dat

                               De Here uw God ook voor hén bedoeld heeft.

 

                                                                  */*

                                    Feitse Boerwinkel  Einde of nieuw begin  

                                            Amboboeken  Bilthoven 1974