Prijsbeleid en duurzaamheid, dichterlijke reflectie

Civis Mundi Digitaal #132

door Piet Ransijn

https://www.mijnzakengids.nl/duurzaam-ondernemen-begint-van-binnenuit/

 

Prijsbeleid en duurzaamheid     2023 03 24

 

Het lot van boeren gaat ons aan

Ze worden bedreigd in hun bestaan

Ze moeten minder produceren

en milieubelasting reduceren

 

De agrochemische industrie

bevordert de productie

en beïnvloedt de discussie

Boeren willen kleinere bedrijven

als er geen faillisementen dreigen

en ze boeren kunnen blijven

 

Boeren wilen niet failliet gaan

Vechten voor hun voortbestaan

En ze zwichten niet voor dwang

zogenaamd in het landsbelang

 

Boeren nemen initiatief

in een duurzaam perspectief

als ze kunnen voortbestaan

en er niet failliet van gaan

Als de kosten zijn gedekt

en ze kunnen blijven op hun plek

 

Dwang is niet in hun belang

en het leidt tot tegendwang

Hun productie kan pas dalen

als de consumenten meer betalen

Het speerpunt van het prijsbeleid

richt zich niet op voedselkwaliteit

Evenmin op volksgezondheid

 

De voedselindustrie bepaalt de prijzen

stimuleert productie van bedrijven

als er minimale marges blijven

De boeren zitten nu gevangen

in een keten van belangen

 

De voedings- en de agro-industrie

stimuleren de agrarische productie

en ze willen geenzins een reductie

Het neoliberale winstbejag

leidt hun commercieel gedrag

En om rond te kunnen komen

worden boeren erin meegenomen

 

Het liberale economische beleid

is vooral gericht op kwantiteit

Het is nodig dat er andere patronen

bij de leidende bedrijven komen

 

Meer gericht op voedselkwaliteit

en een evenwichtig prijsbeleid

Waarin het milieu wordt meegenomen

om ongeprijsde lasten te voorkomen

De stikstof die niet onbelast kan blijven

wordt dan doorberekend in de prijzen

 

Het beleid moet boeren stimuleren

ecologisch te gaan produceren

Bij duurzaam voedsel zijn de marges klein

kwaliteit moet meer winstgevend zijn

 

Door met prijsbeleid de prijzen

van milieubelasting op te drijven

en de voedselprijzen te vergelijken

worden ze gericht op duurzaamheid

voedselkwaliteit en rentabiliteit

 

Het milieu moet worden meegewogen

De vervuiling is niet langer te gedogen

Duurzaamheid en voedselkwaliteit

worden speerpunt van het prijsbeleid

 

Het behoud van onze aarde

vraagt verandering van waarden

Onze algehele kwaliteit van leven

wordt de focus van ons streven

 

Een andere tijd gericht op kwaliteit

vraagt een ander algeheel beleid

Een ander collectief bewustzijn

waarin waarden meer maatgevend zijn

Geleid door menselijke waarden

en bescherming van de aarde