De moderne boer, dichterlijke reflectie

Civis Mundi Digitaal #132

door Piet Ransijn

De moderne boer heeft vaak meer te maken met machines dan met de natuur

 

De moderne boer           2023 03 23

 

De Nederlandse boer

ging op de machinale toer

De landbouw is verworden

tot een industrie geworden

De boeren strooien verder grif

met bakken vol met landbouwgif

 

De boer in de moderne tijd

kent een nieuwe horigheid

Moet steeds meer investeren

om te kunnen concurreren

 

De banken bieden hem krediet

Maar zonder rente gaat dat niet

Waardoor hij zware lasten krijgt

en naar meer productie neigt

 

De invloed van het kapitaal

gaat met boeren aan de haal

Dit is de nieuwe horigheid

van de postmoderne tijd

 

Dan is er nog de voedselindustrie

met heel veel concurrentie

Zij betaalt slechts bodemprijzen

aan agrarische bedrijven

 

Onder druk van de commercie

vermeerdert de agrarische productie

Om een beetje winst te genereren

moet de boer industrialiseren

en productie maximaliseren

 

Hij zet de tering naar de nering

en vergroot zijn investering

Hij moet zware lasten dragen

die veel offers van hem vragen

 

Zo worden boeren uitgebuit

Vele boeren zitten in een fuik

De groei van de productiedwang

dient geen nationaal belang

 

De  boer verloedert zijn bestaan

Ook het dierenwelzijn ging eraan

Hun moderne bedrijfsopzet

heeft veel boeren klem gezet

 

De natuur werd winstobject

De boerderij werd een vervuilde plek

De glans van het boerenbestaan

is er voor een groot deel aan gegaan

 

Een andere manier van boeren

vraagt andere principes in te voeren

Meer gericht op duurzaamheid

natuurbehoud en voedselkwaliteit

Dat geeft boeren weer de gratie

als de trots van onze natie

 

De glans van het boerenbestaan