Repressie in Rusland, dichterlijke reflectie

Civis Mundi Digitaal #132

door Piet Ransijn

https://spectator.clingendael.org/nl/publicatie/de-les-die-poetin-ons-leert-over-mensenrechten

 

Repressie in Rusland                    2023 03 07

Rusland had vanouds een sterke staat

die geleid werd door een autocraat

met een een sterk repressieapparaat

dat niet vanzelf veranderen gaat

 

Patronen van een onderdrukt bewustzijn

zullen niet zo gauw verdwenen zijn

ook al wint een nieuwe tijd terrein

waarbij burgers minder volgzaam zijn

 

Er is steeds een elitaire macht geweest

die massaal gevolgd werd en gevreesd

Dit patroon kwam steeds weer terug

en verandert blijkbaar niet zo vlug

 

Men moet veeleer zien te overleven

dan repressie te weerstreven

waar een zware straf op staat

wegens de repressie van de staat

 

Vele burgers volgen de traditie

Kiezen voor een baan bij de politie

Om de onderdrukking te weerstreven

waagt met liever niet zijn leven

 

Veeleer hebben mannen een ambitie

voor het leger of een baan bij de politie

Met een volgzaam collectief bewustzijn

is de kans op een transitie klein

 

Mensen geloven vaak de propaganda

over vijandschap van andere landen

die de eigen staat bedreigen

en de feiten vaak verzwijgen

 

En ze voelen ook een sterke band

met hun eigen moederland

Daarop appelleert de propaganda

die zich afzet tegen andere landen

 

Zullen ook de Russen gaan ontwaken

en een andere tijd meemaken?

De veranderingsbereidheid

komt er hopelijk op tijd

vóór een verdere escaluatie

van de oorlogssituatie