De wereld in het licht

Civis Mundi Digitaal #132

door Piet Ransijn

 

De wereld in het licht    2023 03 11

 

De wereld en zijn waan

zie ik met lede ogen aan

Ik laat de mensen dolen

in de krochten en holen

van social media en internet

en heb mijzelf opzij gezet

 

Ik zie de wereld minzaam aan

met al zijn wonderlijke waan

Wat is waar? Dat is mijn vraag

IS de waarheid niet gelaagd?

De buitenkant staat in verband

met een verborgen binnenkant

 

En achter alle oppervlakte-waan

verbergt zich een reëel bestaan

Achter alle oppervlakkigheden

versluiert zich een dieper weten

Een substantieel bestaan

voorbij de blinde waan

 

Een reden om te leven

Een reden om te weten

Een reden om te zijn

en ons ervan bewust te zijn

dat wij een wetend wezen zijn

begiftigd met bewustzijn

Het licht dat ieder mens verlicht

 

Het ziet de wereld aan

en het doorziet de waan

Hoe de wereld zich ontvouwt

en aan de toekomst bouwt

Zij komt voorbij de waan

meer in het licht te staan

 

Het licht dat ieder mens verlicht*                           Johannes 1:9

Het licht van het bewustzijn

dat in ons schijnt als helder licht

waarin wij leven, bewegen en zijn*                        Handelingen van de apostelen, 16:27