Wetsvoorstel in de maak over de verschoningsplicht voor rechters

Civis Mundi Digitaal #133

door Toon Peters

Op het Risk & Compliance Platform Europe verscheen op 19 april 2023 een artikel over een  opmerkelijk initiatief van de Werkgroep Verschoningsplicht voor Rechters (WVvR).

Meer in het bijzonder met het voorstel het vrijblijvend verschonen van een rechter wettelijk te veranderen in een verschoningsplicht die inhoudt dat een rechter op straffe van een zware sanctie vóór de behandeling/acceptatie van een zaak schriftelijk moet verklaren geen privé, persoonlijke en/of zakelijke relaties te onderhouden of te hebben gehad met partijen en/of hun advocaten in het hem voorliggende dossier.

Van alle presidenten van de rechtbanken en gerechtshoven in Nederland, de Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak (NVvR) en Raad voor de Rechtspraak (RvdR),  die van dit initiatief op de hoogte werd gesteld, kwam er slechts één niet ter zake doende reactie.

Ook van ruim 100 advocaten en ruim 100 rechtenstudenten die werden gevraagd om dit initiatief te steunen kwam er slechts één positieve reactie van een rechtenstudent, de rest hult zich in stilzwijgen …….

Hieronder is de brief te lezen die op 5 april 2023 naar 117 juristen en 117 rechtenstudenten verstuurd is:

Beste LinkedIn connectie,

Enkele maanden geleden heb ik samen met een aantal juristen  de Werkgroep Verschoningsplicht voor Rechters (WVvR) opgericht. De WVvR onderzoekt de kwaliteit van de rechtspraak in NL en streeft ernaar deze te bewaken en te verbeteren.

Op dit moment zijn we bezig een wetsvoorstel voor te bereiden met betrekking tot een vorm van verschoningsplicht voor rechters.

Meer in het bijzonder met het voorstel om het vrijblijvend verschonen van een rechter wettelijk te veranderen in een verschoningsplicht, die inhoudt dat een rechter op straffe van een zware sanctie vóór de behandeling/acceptatie van een toegewezen zaak schriftelijk moet verklaren geen privé, persoonlijke en/of zakelijke relaties te onderhouden of te hebben gehad met partijen en/of hun advocaten in het hemvoorliggende dossier.

Wij willen peilen of dit voorstel draagvlak heeft onder juristen.

Wij willen dit voorstel tezamen met  een petitie  aanbieden aan de Commissie Verzoekschriften en Burgerinitiatieven van de Tweede Kamer.

Wij zouden het bijzonder op prijs stellen als u ons binnen twee weken wilt laten weten of u in de nabije toekomst een petitie ter ondersteuning van ons initiatief wilt ondertekenen.

In de bijlage een voorbeeld van de brief die begin februari 2023 aan de NVvR, RvdR en alle presidenten van de rechtbanken en gerechtshoven in NL gestuurd is.

Met vriendelijk groet,

Namens de WVvR,

 

Toon Peters