Koninklijke kooi

Civis Mundi Digitaal #133

door Piet Ransijn

https://www.spreadshirt.be/nl/shop/design/caged+king+de+koning+in+de+gouden+kooi+sticker-D5d4b2eb02225093b1ae1bbbd?sellable=N0kdLEYyNRuejovrnR3p-1459-215

 

Koninklijke kooi              2023 04 23

 

Zijn functie lijkt heel mooi

maar zit gevangen in een kooi

Hij voelt zich veelal in de knel

in een formalistisch staatsbestel

 

Koningen in vroeger tijden

lijken dikwijls te benijden

toen ze nog van alles mochten

en geen compromissen zochten

 

Hij komt in dorpen, steden en bedrijven

op koninklijk bezoek om bij te blijven

En waar hij ook maar is gekomen

moet hij zijn interesse tonen

 

Overal waar hij wordt ingehaald

is vrijwel alles strak bepaald

Hij moet verantwoording afleggen

van alles wat hij er gaat zeggen

 

Begaat hij soms een flater

dan bezuurt hij deze later

Dan daalt zijn populariteit

en raakt hij zijn goodwill kwijt

 

De rol die hij als vorst vertolkt

maakt hem doelwit van het volk

Hij mag wel zeggen wat er leeft

als hij er maar geen kritiek op heeft

 

Hij mag niet zijn oordeel vellen

en niet naar een eigen visie overhellen

Zijn relaties met diverse mensen

lopen binnen strak bepaalde grenzen

 

Zo leeft hij als geboeide koning

behalve in zijn eigen woning

afgeschermd voor het publiek

Maar heel veel vrijheid is er niet

 

Zijn paleis is van de staat

die over de verbouwing gaat

Binnen vastgestelde grenzen

is er ruimte voor zijn wensen

 

Het leven in een gouden kooi

lijkt van buitenaf heel mooi

Maar wie zou werkelijk verlangen

in zo’n kooi te zijn gevangen?

 

https://www.istockphoto.com/nl/foto/een-leeuw-ligt-in-de-kooi-de-majestueuze-koning-der-beesten-gm1014169062-273021215

 

Het dierenwelzijn mag in onze tijd

naar de koning worden uitgebreid

Verdient de koning ook een vrije uitloop

die zijn invloed enigszins vergroot?

 

De functie van de leeuw van onze natie

verdient een menselijke transformatie

die veel meer is dan een ornament

en een wezenlijke waarde kent

 

Waarom zou hij met fatsoen

niet zijn zegje mogen doen?

Met een substantiële inhoud

die de koning niet benauwt

 

Als hij zijn imago in het oog houdt

en zo aan zijn eigen goodwill bouwt

Maar hoe hij ook zijn rol vertolkt

hij blijft een speelbal van het volk

 

Een doelwit van de roddelbladen

die hem bitter weinig ruimte laten

Waar hij ook maar komt, wordt hij herkend

Het is beslist niet altijd leuk, maar alles went