Dit bizondere volk, bewerkt citaat

Civis Mundi Digitaal #137

door Jan Chris Jansen

                                                      Dit bizondere volk

 

                                   We hebben behoefte aan optimisten die er zich

                                             Ten volle van bewust zijn dat we

 

                                   De ondergang tegemoet gaan, als we ons niet

                                             Herinneren wie we zijn: een heel

                                   Bizonder volk, voorbestemd tot welzijn, schoonheid

                                             En bestendigheid; begiftigd met  

                                   Enorme creatieve gaven en in staat om een economisch

                                             Systeem te ontwikkelen, waarin

                                   De mens op de eerste plaats komt en de goederen

                                             Op de tweede. De voorziening

                                   Komt dan ongetwijfeld vanzelf wel in orde. Dat zal

                                             Heel wat arbeid vragen, langs

 

                                   Nieuwe, experimentele en plezierige wegen. Dit bizondere

                                             Volk heeft het werk nooit geschuwd.

 

                                                                    */*

                                             E.F. Schumacher  Hou het klein 

                                                 Amboboeken, Baarn 1974               

                                                                  blz. 10