Het medische bedrijf, dichterlijke reflectie

Civis Mundi Digitaal #137

door Piet Ransijn

 

De keerzijde van het medische bedrijf werd in 1975 en vele malen daarna al aan de orde gesteld

o.m. door Hans Achterhuis, Trudy Dehue, Peter Götzsche, C F van der Horst en vele anderen

 

Het medische bedrijf                    2023 08 21

 

Het medisch-farmaceutisch syndicaat

dat zich vergaand met ons leven inlaat

bepaalt ook sterk de volksgezondheid

waaraan de rechtgeaarde arts is toegewijd

 

Maar hij wordt jarenlang gehersenspoeld

daar het medische bedrijf op medicatie stoelt

de patiënt in hoofdzaak medicijnen geeft

en de arts zijn onafhankelijkheid verloren heeft

 

Ziekte kwam centraal in het systeem te staan

Het komt hoofdzakelijk op medicatie aan

En als dat niet toereikend is op operatie

en daarnaast op tijdelijke hospitalisatie

 

Het natuurlijke gezonde integrale leven

is zo ver van de gemiddelde praktijk gebleven

En de mens wordt vaak vooral gekend

als notoire medicijngebruiker en patiënt

 

Met wie het medisch-farmaceutisch syndicaat

zich als productgebruiker een relatie aangaat

De zorg en aandacht van de arts ten spijt

heeft hij weinig invloed op het medische beleid

 

Dit beleid wordt door overheden voorbereid

door gezondheidsbonzen vaak centraal geleid

en door medische bedrijven uitgevoerd

Wie zich kritisch uit die wordt de mond gesnoerd

 

De ziekte-industrie is een gigantisch groot bedrijf

een gezwel dat alsmaar groter groeien blijft

Dat niemand meer in staat is te beheren

om de ongezonde trends te keren

Natuurlijk is dit alles gechargeerd

Maar daarom niet geheel verkeerd

Medicijnen blijken veelal effectief

Maar verschaffen ook hun ongerief

 

Het bestrijden van symptomen

heeft een hoge vlucht genomen

Voor elke kwaal een medicijn

Vandaar dat er zoveel van zijn

 

Als er nieuwe medicijnen komen

zoekt men passende symptomen

Hoe meer symptomen er zijn

des te meer medicijnen er komen

 

Voor elke kwaal een scala medicijnen

En hoe meer medicijnen er zijn

des meer symptomen er komen

Zullen de symptomen gaan verdwijnen

door een groter scala medicijnen?

 

De taak om mensen te genezen

is met het systeem verweven

Tussen zieke mens en medicijn

mogen artsen schakels zijn

 

De arts staat zeker niet alleen

en is ingebed in een systeem

waarin hij de cruciale rol speelt

die het systeem hem toebedeelt