Milieugedichten

Civis Mundi Digitaal #137

door Piet Ransijn

Milieugedichten

 

 

 

Schone energie en schoonheid                2023 08 22

 

‘Schone’ energie van wind en zonnepanelen

berust op opgeblazen luchtkastelen*                    

Het is beter minder te verbruiken

en vooral de fiets te gaan gebruiken

 

Gaat de temperatuur weer naar beneden

Dan is het zaak ons warm te kleden

Minder aan verwarming te besteden

zonder dat de kou ons daardoor stoort

 

Vliegen is natuurlijk onverantwoord

Hoewel het menigeen bekoort

om verder weg van huis te reizen

is het beter dichtbij huis te blijven

 

Ieder vorm van energieverkwisting

verdient publiekelijk berisping

En een ingetogen levenswijze

valt in deze tijd beslist te prijzen

 

https://nl.pinterest.com/pin/429671620678835535/

 

Het geluk is binnenin te vinden

door ons minder te gaan binden

aan de vele uiterlijke dingen

die naar onze aandacht dingen

 

Keer in want binnen woont de waarheid

de schoonheid, goedheid en de wijsheid

heeft Augustinus reeds geschreven

Laat ons daarnaar weer gaan leven

 

* Volgens o.a. Lisa Doeland, Apocalypsofie. Over recycling, groene groei en andere gevaarlijke                fantasieën is ook    schone energie een gevaarlijke fantasie

*’Keer in tot jezelf. In het innerlijk woont de waarheid. En als je je veranderlijke aard vindt, ga dan ook voorbij jezelf… Je moet ook jezelf transcenderen als redelijke ziel. Reik uit naar dat vanwaar het licht van de rede wordt ontstoken.’ (Augustinus, Over de ware religie, 39.72)

 

https://nl.linkedin.com/pulse/continu-streven-naar-groei-filip-smet

 

Als waanzin eindigt       2023 08 23

 

Als de waanzin tot een einde komt

het kabaal van de techniek verstomt

die alsmaar meer moet produceren

de waanzin van het meer presteren

en als het overmatig consumeren

zich uiteindelijk gaat keren

 

Dan opent zich een simpel leven

om de volle aandacht aan te geven

Niet meer onder de consumptiedrang gebukt

opent zich een simpel innerlijk geluk

dat hoegenaamd geen grenzen kent

in eindeloos bewustzijn dat zichzelf verkent

 

https://www.bonusan.com/nl-NL/professioneel/onze-visie

De aarde biedt genoeg voor onze behoeften, maar niet voor onze hebzucht – Gandhi

Voor ons en onze kinderen:

Een schadevrije levenswijze      2023 08 26 N a v Koo van der Wal, Zoektocht naar de wortels van het milieuprobleem

 

De aarde zal niet ondergaan

Wel misschien het menselijk bestaan

als wij zo veel langer doorgaan

 

De technocratische beschaving

vernietigt de natuurlijke omgeving

die de grond is van de samenleving

Onze onverzadigbare wensen

doorbreken planetaire grenzen

 

We krijgen straks te kampen

met nog niet vertoonde rampen

De verhitting van de aarde

bereikt een ongekende waarde

 

Golfstromen in de oceaan

veranderen misschien van baan

zou de wetenschap beweren

Niemand die dit nog kan verifiëren

 

Verhitting is al aan de gang

en vele mensen worden bang

Voor anderen nog van geen belang

 

Onze excessieve levensstijl

zorgt voor veel onnodig onheil

voor de medeschepselen op aarde

en bedreigt ook menselijke waarden

 

De druk op natuurlijke omgeving

roept ons allen op tot matiging

in een niet belastende cultuur

die is afgestemd op de natuur

 

En een schadevrije levenswijze

die ons leven kan verrijken

met eerbied voor het leven

die de aarde zorg kan geven

 

Tevredenheid is binnenin te vinden

als de passies ons niet binden

Dat geldt evenzeer voor vrijheid

matigheid, bezonnenheid en tederheid

 

Een herstel van kardinale deugden

die maar weinigen zich heugen

lijkt in onze kenterende tijd

meer en meer noodzakelijk

 

Van de politiek is weinig te verwachten

als de burgers zelf niet trachten

het collectieve lijden te verzachten

in een schadeloze afgestemde leefstijl

die bijdraagt tot een ieders heil

 

https://coachingingreen.nl/welke-waarden-vind-jij-belangrijk-in-je-leven/

Welke waarden vind jij belangrijk in je leven?

 

Wenselijkheid van waarden                        2023 08 25

 

Er lopen op de wereld heel veel mensen

met heel veel onverzadigbare wensen

die in vele vreemde noties geloven

Hoe komt de wereld al dit geloof te boven?

 

Het geloof in God is al sinds vele jaren afgenomen

Daarvoor zijn andere geloven in de plaats gekomen

Geloof in God gaat vaak gepaard met ander geloven

dat menigeen van zijn verstand lijkt te beroven

 

Haast overal heerst nu het geloof in geld

Ook heel veel mensen geloven in geweld

Zolang de mensen nog in vreemde noties geloven*                           *In de bijbel heet dit afgoderij

komt het mensdom zijn problemen niet te boven

 

Bij gebrek aan helder zicht en dieper inzicht

blijft het mensdom steken onder het gewicht

van onbegrip, vertroebeling en illusoire waan

die een dreiging vormen voor ons voortbestaan

 

De wetenschap schrijdt zeker snel vooruit

maar spreekt zich zelden over waarden uit

Zij kan wel waarden en geloven bestuderen

en ons meer van onze waarden leren

 

Vergelijkend sociologisch onderzoek naar waarden

en de consequenties voor de omgang met de aarde

kan ons onafhankelijk en systematisch inzicht geven

in de rol van waarden  in ons algehele leven

en effecten op ons leven en ons samenleven

Inzicht geven in de wenslijkheid van waarden

voor ons voorbestaan en levenskwaliteit op aarde

 

https://communicatiekc.com/mentality-model-van-motivaction/

 

https://www.mindsetking.nl/verantwoordelijkheidsgevoel-verantwoordelijkheid-nemen/

 

Verantwoordelijkheid*                              2023 08 26

 

Mag ik je een goede raad meegeven?

Laat je niet door schuld of angst meeslepen

Want een dergelijk troebel gevoel

schiet voorbij een verderliggend doel

De wereld wordt er geenszins beter van

 

Of past het in een listig plan

om anderen de schuld te geven

een ander te belasten in zijn leven

zodat de meest vervuilende bedrijven

niet de volle aandacht krijgen?

 

Mensen die in die bedrijven werken

zullen wellicht ook wel merken

dat ze zo de CO2 uitstoot verergeren

door met die bedrijven mee te werken

 

Ergens moet de kentering beginnen

Ergens moeten mensen zich bezinnen

Zelfs de meest vervuilende bedrijven

zullen niet onaangedaan gaan blijven

 

Men wordt zich overal bewust

van de zorg die op ons rust

en van de verantwoordelijkheid

voor duurzaamheid en leefbaarheid

Waarin iedereen een aandeel heeft

die op de bedreigde aarde leeft

 

* N a v NRC 19 aug. 2023 ‘De verantwoordelijkheid voor het klimaat hoort niet bij mij te liggen,’ Marte Kaan, schrijver en psychotherapeut.

 

https://degroeneontmoeting.nl/polderpad/het-bodemleven/

 

Bodemleven                    2023 08 19

 

Wij moeten aan het bodemleven

van de aarde ook iets geven

en niet alleen maar nemen

en haar overvloed ontnemen

 

Zij behoudt haar bodemschatten

als wij niet alleen maar jatten

en haar rijkdom extraheren

door haar rücktsiglos te exploiteren

 

Wij geven veelal gul en grif

ruim ons afval, vuil en gif

En door overmaat aan mest

wordt de bodem ook verpest

 

De agro-industrie is destructief

Vroeger waren boeren inventief

Maar een nieuw soort horigheid

doorkruist nu hun beleid

 

Maar weinig boeren blijven

vrij van agro-chemische bedrijven

die vooral hun eigen winst opdrijven

en de aarde en haar bodem ruïneren

 

Wij dienen deze trend te keren

door de aarde ook iets terug te geven

en de rijkdom van haar bodemleven

als een vruchtbaarheidsgodin te eren

 

Haar als een godin te respecteren

Zoals mensen in de oude tijden

rituelen en gebeden aan haar wijdden

zonder haar met herbiciden te bestrijden

 

https://www.eo.nl/artikel/een-beter-milieu-begint-bij-de-politiek-en-het-bedrijfsleven

Politiek en integriteit                         2023 08 11

Ooit had menig vorst een strafblad

waarbij hij vaak iemand vermoord had

Zoals ook vele leiders in het heden

wettelijke grenzen hebben overtreden

 

En het hebben van veel geld

maakt een mens niet tot een held

populariteit en mediabekenheid

zeggen weinig over de integriteit

 

In verkiezingstijden komt het aan

op de mediagenieke naam en faam

Menig zittend of gewezen president

staat als crimineel bij ons bekend

 

Velen namen toevlucht tot geweld

Zo werden de rivalen ‘kaltgesteld’

Wie het meest doortastend was

greep het politieke leiderschap

 

Tegenwoordig worden we gekweld

door aanhoudend mediageweld

In de strijd om de stem van de kiezer

is de waarheid meestal de verliezer

 

Milieubeleid

 

Milieuproblemen zijn nu levensgroot

Dier- en plantensoorten zijn in nood

Over de problemen die nu dreigen

kan de politiek niet blijven zwijgen

 

Ook de boeren zijn erin gekend

Maar zij reageren vaak ontstemd

En terwijl zij de planeet vervuilen

blijven velen zich verschuilen

 

Dat geldt ook voor veel bedrijven

Alleen de schone kunnen blijven

De aarde brandt en raakt in nood

door de overmaat aan CO2-uitstoot

 

Een klimaatneutraal milieubeleid

is beslist noodzakelijk in onze tijd

We kunnen de ontregeling niet keren

maar het op zijn minst proberen

 

De mensheid wordt bedreigd

als alles bij het oude blijft

Burgers kunnen door te stemmen

een ramp misschien nog remmen

 

In de wereldwijde CO2 uitstoot

is ons menselijke aandeel groot

Kunnen we een ramp nog keren

door anders te gaan consumeren?

 

https://www.vice.com/nl/article/43839p/god-was-vroeger-gewoon-een-vrouw

De godin Ishtar of haar zuster, een van de de oudste godinnen uit Mesopotamië die is beschreven,

die model stond voor latere antieke godinnen.  Easter, Oster zou afgeleid zijn van haar naam, later Astarte. https://www.thecollector.com/who-was-the-goddess-ishtar-inanna/,

https://media.sciencephoto.com/image/c0567003/800wm/C0567003-Ishtar,_Inanna,_Mesopotamian_goddess_.jpg