De eindtijd die niet kwam; Beleidsadviezen voor de eindtijd, dichterlijke reflecties

Civis Mundi Digitaal #137

door Piet Ransijn

https://bijbelstudiezda.nl/de-kerk-geheime-opname/

 

De eindtijd die niet kwam          2023 08 23

Piet Ransijn

 

De eindtijd was gekomen

tweeduizend jaar geleden

Het West-Romeinse Rijk

liep toen op zijn eind

 

De eindtijd werd vermeden

en zou later vaker komen

Ook menigeen in onze tijd

spreekt nu van een eindtijd*

 

De oude maatschappij verdwijnt

omdat nu iets nieuws verschijnt

met twijfels aan de levensvatbaarheid

door het wereldwijde wanbeleid

 

Men kan de crises nog niet weren

en de vele rampen niet bezweren

Wij moeten ons nu gaan bekeren

tot een andere levensstijl

 

Om het naderende onheil

nog tenauwernood te keren

Wij moeten meer natuurlijk leven

om de kinderen een kans te geven

 

Er hoeft maar een atoombom te vallen

om het voor ons allen te verknallen

Moge God het gaan verhoeden

dat een dergelijke storm gaat woeden

 

* Lisa Doeland, Apocalypsofie. Over recycling, groene groei en andere gevaarlijke fantasieën

 

https://www.ontdekgod.nl/eindtijd-wederkomst/

Is er nog een keuze?

 

Beleidsadviezen voor de eindtijd            2023 08 23

 

Maak vooral de mensen bang
Wijs op het gezamenlijk belang

Vraag wat van hen wordt verwacht

Maak een speciale wet van kracht

 

Zorg voor grote volgzaamheid

en vertrouwen in het beleid

Wijs op wetenschappelijkheid

Wek vertrouwen in techniek

Ook al functioneert die nu nog niet

 

Verbreid het geloof in wetenschap

als een essentiële tussenstap

Telkens als er twijfels zijn gerezen

bij aanvechtbaarheid van hypothesen

blijkt iets wetenschappelijk bewezen

 

Zorg voor overtuigende modellen

die je standpunt duidelijk vertellen

Ook al kloppen die vaak niet

Wat maar zelden iemand ziet

 

Smoor de dissidente stemmen

door hun uitingen te remmen

in de reguliere mediakanalen

of ze van het internet te halen

 

De kracht van het ‘vrije’ woord

is groter als het wordt gesmoord

en alle mensen evenredig denken

volgens vastgestelde wenken

 

Geef de mensen nieuwe hoop

op een voor hen wenselijk verloop

Vermits zij allen conformeren

aan hetgeen de media beweren

om de ramp te kunnen keren

 

Corona was de generale repetitie

voor een dergelijke exercitie

Trek daar heel veel lering uit

als je weer de noodklok luidt

 

Vroeger bang gemaakt voor God

treft nu ons een vergelijkbaar lot

Nu de eindtijd onmiskenbaar komt

als een donkere morgenstond

 

https://jezuskomtspoedig.com/alles-over-de-eindtijd/

 

Voor de eindtijd              2023 08 27

 

Wat ons nog te doen staat

voor de wereld vergaat?

Eerst maar op vakantie

Er is immers geen garantie

hoe lang zoiets nog kan

 

Dus neem het er maar van

Vliegen gaat straks in de ban

Daarom liefst een vliegreis

naar een ver vakantieparadijs

 

Vervolgens nog een feest

voor dit leven is geweest

Met een overvloedig maal

Zonder vlees is het wat schraal

 

Ongeacht de nieuwe matigheid

past hier beslist geen karigheid

Roken is ook toegestaan

Mits de rokers buiten staan

 

Zo vieren we het eind der tijden

voor we aan de schaarste lijden

We laten de natuur op zijn beloop

Zolang we leven is er hoop

 

Uiteindelijk gaan we dood

Dat is een vast gegeven

En ons aller nageslacht

moet op eigen kracht

maar zien te overleven

 

https://newsmonkey.be/vier-op-tien-belgen-bestellen-4356265/