Vertel de waarheid, bewerkt citaat

Civis Mundi Digitaal #137

door Jan Chris Jansen

                                                     Vertel de waarheid

 

                             Als het besef van ernstige klimaatproblemen doordringt,

                                        Kunnen mensen eerst wanhoop ervaren.

 

                             Van daaruit kan hoop en handelingsperspectief ontstaan.

                                        Neem woede. Boosheid over dreigende

                             Problemen kan een sterke drijfveer zijn om duurzaamheid

                                        Na te streven. Vertel de waarheid.

 

                             Klimaatwetenschappers die denken dat waarschuwingen

                                        Mensen afstoten bevinden zich op glad ijs.

 

                                                                    */*

                                          Chris Julien  Extinction Rebellion 

                                                   Trouw  wo 2 aug 2023